Domů

Languages

Ekonomika a účetnictví

Činnosti ve výrobním podniku

Kalkulace a rozpočetnictví(1) - Nástroje řízení nákladů
Kalkulace a rozpočetnictví(2) - Kalkulace - metody přiřazování nákldů
Personální činnost podniku (1) - Personální činnosti
Personální činnost podniku (2) - Řízení firmy
Výrobní činost podniku (1) - Členění výrobní činnosti
Výrobní činost podniku (2) - Technická příprava výrobního procesu
Výrobní činost podniku (3) - Ekonomická a organizační příprava výrobního procesu
Zabezpečení podniku dlouhodobým majetkem (1) - Vymezení dlouhodobého majetku
Zabezpečení podniku dlouhodobým majetkem (2) - Vstupní cena dlouhodobého majetku
Zabezpečení podniku dlouhodobým majetkem (3) - Účetní odpisy
Zabezpečení podniku dlouhodobým majetkem (4) - Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Zabezpečení podniku dlouhodobým majetkem (5) - Kapacita dlouhodobého majetku
Zabezpečení podniku dlouhodobým majetkem (6) - Pořízení dlouhodobého majetku
Zásobování (1) - Oběžný majetek zásoby a jejich druhy
Zásobování (2) - Dvojí pohled na výši zásob
Zásobování (3) - Plánování zásob
Zásobování (4) - Optimalizace zásob
Zásobování (5) - Pořízení a skladování zásob
Zásobování (6) - Řízení zásob
Zásobování (7) - Rychlost obratu zásob

Obchod

Absolutní výhoda v mezinárodním obchodě
Celní režimy
Cla - významy a druhy
Cla - základní pojmy
Členění obchodních podniků
Česká republika v EU
Dodací podmínky v mezinárodním obchodě
Ekonomická integrace
Evropská unie
Formy mezinárodního obchodu
Komparativní výhoda v mezinárodním obchodě
Maloobchod
Průběh obchodní činnosti
Schéma platby dokumentárním akreditivem
Schéma platby dokumentárním inkasem
Specifika v mezinárodním obchodě
Stanovení ceny v obchodě
Stát a spotřebitel
Velkoobchod
Význam a důvody mezinárodního obchodu

Účtování zásob

Aktivace materiálu
DPH
Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky
Ocenění materiálu při výdeji metodou FIFO
Ocenění materiálu při výdeji metodou VAP
Pořízení materiálu
Pořízení materiálu ze zahraničí
Prodej materiálu
Příklad "Pekárny Náchod" metodou FIFO
Příklad "Pekárny Náchod" metodou VAP
Škody na zásobách
Účtování drobného hmotného majetku
Účtování nákupu zboží způsobem A
Účtování prodeje zboží
Účtování reklamace materiálu u odběratele
Účtování zásob způsobem B
Vyplnění příjemky
Vyplnění výdejky
Výrobky
Zásoby a daň z příjmů