Domů

Languages

Informační technologie

Textová konzole OS Linux

Linky
Linky - procvičení
MC
Nano
Práce s textovými soubory
Práce s textovými soubory a přesměrování - procvičení
Práce se soubory
Práce se soubory - procvičení
Procesy
Procesy - procvičení
Procvičení k úvodu do TK a správy uživatelů
Přesměrování vstupu a výstupu
Přístupová práva
Skripty - cykly
Skripty - podmínky a parametry
Správa uživatelů
Úvod do programování shellových skriptů
Úvod do textové konzole GNU Linuxu
VIM
VIM, Nano, MC - procvičení

Počítačová grafika

Audacity
Avidemux
Barevná hloubka
Barevná schémata – princip tvorby barevného obrazu
GIMP – animace
GIMP – klonování, text a transformace
GIMP – nástroje kreslení
GIMP – úvod do vrstev
GIMP – výběry a skládání oblastí
OpenShot – popis programu
OpenShot – práce v programu
OpenShot – standardní nabídka
Rastrová grafika – úloha č. 1
Rastrová grafika – úloha č. 2
Rastrová grafika – úloha č. 3
Rastrová grafika – úloha č. 4
Rastrová grafika – úloha č. 5
Vektorová grafika – úloha č. 1
Vektorová grafika – úloha č. 2
Vektorová grafika – úloha č. 3

Aplikace na počítači

Algoritmizace – úloha č. 1
Algoritmizace – úloha č. 2
Algoritmizace – úloha č. 3
Algoritmizace – úloha č. 4
Algoritmizace – úloha č. 5
Algoritmizace – úloha č. 6
Algoritmizace – úloha č. 7
Algoritmizace – úloha č. 8
Algoritmizace – úloha č. 9
Algoritmizace – úvod
Databázový program ACCESS – souvislý příklad
Databázový program ACCESS – tvorba a typy dotazů
Databázový program ACCESS – tvorba tabulek
Databázový program ACCESS – význam, hlavní objekty
MS Excel – úloha č. 1
MS Excel – úloha č. 2
MS Excel – úloha č. 3
MS Excel – úloha č. 4
MS Excel – úloha č. 5
MS Excel – úloha č. 6