Domů

Languages

Interaktivní tabule ve výuce cizích jazyků

Interaktivní tabule ve výuce NEJ

Časování nepravidelných sloves
Časové spojky
Haben + pod.jm. a inf.s zu
Jídlo a pití
Konjuktiv préterita
Lidské tělo
Minulý čas
Můj přítel
Nahraz.účel. věty um…zu
Navrhnout spol. akci
Nepřímá otázka
Opak. gram. struktur 3. lekce Themen akt. 2
Orientace ve městě
Perfektum slabých sloves
Popis pokoje
Předložky se 3. a 4. pádem
Rund um das Auto
Skloňování zájmen
Slov.zásoba 4. lekce Themen akt. 2
Slovesné vazby - výklad
Slovesné vazby – procvičování
Souřadící spojky
Stupňování příd. jmen
Themen aktuell 1, 4. lekce
Trpný rod
Určování času
Určování množství
Vespolné zájm. einander
Vztažné věty
Wohnen Direkt, 5.lekce
Zájmenná příslovce
Zeměpisné názvy

Hlasovací zařízení ve výuce cizích jazyků

1. lekce Direkt neu
8. lekce Direkt (předl.3.,4.p.)
Časové věty
Mode
Odlučitelné předpony
Ochrana živ. prostředí
Partizip I,II
Prostý pád sloves
Přivlastňovací zájmena
Slov. zásoba Rodina, Bydlení
Slovesné vazby
Verabredung
Vztažné věty
Vztažné věty II
Wohnen
Zvratná zájmena
Gramatika 2. lekce Headway Pre-Intermediate
Gramatika 6. lekce Headway Pre-Intermediate
Gramatika 9. lekce Headway Pre-Intermediate
Slovní zásoba 10. lekce Headway Pre-Intermediate
Slovní zásoba 2. lekce Headway Intermediate
Slovní zásoba 2. lekce Headway Pre-Intermediate
Slovní zásoba 3. lekce Headway Intermediate
Slovní zásoba 3. lekce Headway Pre-Intermediate
Slovní zásoba 4. lekce Headway Intermediate
Slovní zásoba 4. lekce Headway Pre-Intermediate
Slovní zásoba 6. lekce Headway Pre-Intermediate
Slovní zásoba 7. lekce Headway Pre-Intermediate
Slovní zásoba 8. lekce Headway Pre-Intermediate
Slovní zásoba 9. lekce Headway Intermediate
Slovní zásoba 9. lekce Headway Pre-Intermediate
Verb patterns 8. lekce Headway Intermediate