Domů

Languages

Výuka podle učebnice HEADWAY

Doplňkové materiály k učebnici HEADWAY  PRE-INTERMEDIATE 4th Edition

Czech Inventions
Členy, 4. lekce
Druhý typ podmínkových vět – test
Frázová slovesa 11. lekce – test
Frázová slovesa 5. lekce
Household Chores
Information Questions
Job Description Project
Kvíz – definice pojmů
Kvíz – definice pojmů 2
Modal Verbs
Modals, How to … Instructions
Opakování ze ZŠ
Oprava chyb, 1. lekce
Oprava chyb, 7. lekce
Procvičování předpřítomného času, 7. lekce
Překlad vět k 1. lekci
Reading Comprehension: The flight attendant who lost his cool
Sentence with 2 Past Tenses
Shops and Ordinals
Slovesné vzorce 5. lekce
Slovní zásoba 1. a 2. lekce
Slovní zásoba 1. lekce
Slovní zásoba 3. a 4. lekce
State Verbs
Test z 8. a 9. lekce
Tvorba otázek k textu (Bob Marley)
Tvoření otázek
Uncountable Nouns
Vazby se slovesy do, make, take a put, 8. lekce
Verbs for Recipes
Základní osobní informace, 1. lekce

Doplňkové materiály k učebnici HEADWAY INTERMEDIATE

Building a Hut worksheet
Conditionals
Cover Letter
Cvičení k článku Life in 2060
Family
Food, Cooking
Frázová slovesa- test
Hobbies
Information Questions
Jobs – křížovka
Jobs – test
Kvíz – všeobecné znalosti
Making Plans
My Closest Relative worksheet
My Kitchen
Nepřímá řeč - 12. lekce
Opakování 5. a 6. lekce
Position of Adverbs
Použití výrazů Both Either Neither
Procvičování slovní zásoby 2. lekce
Předložkové vazby 7. lekce
Překlad vět – 5. lekce
Questions with a Preposition
Slovní zásoba 1. lekce
Slovní zásoba 11. a 12. lekce
Slovní zásoba 2. lekce
Slovní zásoba 7. lekce
Slovní zásoba 8. lekce
Školní řád, modální slovesa - 4. lekce
The World of Work
Trpný rod
Tvoření slov