Domů

Languages

Cizí jazyky v praxi

Obchodní korespondence v angličtiě

A Formal Letter
A Letter of Complaint
A Letter of Enquiry – Delivery Time
A Letter of Enquiry MODEL PHRASES
Basic Vocabulary I
Basic Vocabulary II MONEY
Cvičení – Scrambled Letter
Cvičení – skládání vět ze slov
Delay in payment and reply
Fráze s gerundiem
Informal to Formal
Invitation and Declining Invitation
Konjunktiv
Letter of Thanks for Hospitality
Poděkování za informace a psaní objednávky
Pololetní opakování
Prepositions
Quiz
Slovesa pro obchodní korespondenci
Special Conditional in Business Letters

Praktická cvičení a testy

Časování neprav. sloves
Direkt 1, 5. lekce
Direkt 1, 7. lekce
Direkt neu 1, procvič.1.lekce
Infinit.konstrukce s zu
Minulý čas slab.,pomoc. sloves
Množství, váha, objems
Nepřímá otázka
Procvič.souřad. spojek
Skloň. příd.jm.po zájm.,  číslov.
Slov. zásoba 1.-9. lekce Them. akt.
Slovesné vazby
Souřadící spojky
Themen akt.1, 1.lekce
Themen akt.1.lekce 3
Themen akt.2, 2.lekce
Themen akt.2,opak.1. Lekce
Věta účelová, předmětná
Výslovnost
Vztažné věty

Technická angličtina

Anglické technické výrazy běžné v češtině
Computers must be greener – porozumění textu
Digitální fotoaparát – technické specifikace
Dotazník – hodnocení předmětu Technická angličtina
Mobilní telefony – často užívané pojmy
Mobilní telefony – procvičování slovní zásoby
Oprava jevu červených očí (ActivInspire)
Paměťová zařízení a tvary (ActivInspire)
Porozumění textu – GPS
Test na slovní zásobu - výstupní zařízení a paměťová média
Test na slovní zásobu k návodu na použití (toner)
Test na slovní zásobu týkající se částí počítače
Test za 1. pololetí
Types of computers - slovní zásoba (ActivInspire)
Types of computers (typy počítačů)
Ukládání obrázků na CD nebo DVD (ActivInspire)
Vstupní zařízení – opakování slovní zásoby (ActivInspire)
Vyhledávání informací na Internetu (test A)
Vyhledávání informací na Internetu (test B)
Základní pojmy v oboru IT