Domů

Languages

Odborné předměty

Dopisy a tabulky podle ČSN

ČSN 01 6910 - interpunkční znaménka I
ČSN 01 6910 - interpunkční znaménka II
ČSN 01 6910 - zkratky I
ČSN 01 6910 - zkratky II
ČSN 01 6910 - zkratky titulů
ČSN 01 6910
Tabulka
Psaní adres a odvolacích údajů
Části obchodního dopisu, psaní do šablon podle ČSN O1 6910
Obsah a zásady stylizace obchodního dopisu
Odstraňování chyb v obchodních dopisech
Písemnosti při obchodování
Předsmluvní jednání I
Předsmluvní jednání II
Předsmluvní jednání III
Objednávka; odvolávka a přepravní dispozice I
Objednávka; odvolávka a přepravní dispozice II
Porušení smluvních povinností  I
Porušení smluvních povinností  II
Porušení smluvních povinností  III

Základy informatiky a hardware

Algoritmus – Fibonacciho čísla
Algoritmus – kladné a záporné
Algoritmus – největší a nejmenší číslo
Algoritmus – porovnání
Algoritmus – sudá a lichá
Algoritmus – záměna hodnot
Case
Case – paměti a sběrnice
Hardware
Hardware – historie počítačů
Informace – základní pojmy
Informatika
Kódování, převod mezi soustavami
Počítačová síť – základní pojmy
Počítačové sítě
Robotika
Rozhraní a sběrnice
Vnější paměťová média
Základní deska
Základy informatiky

Účetní uzávěrka a závěrka

Účetní uzávěrka a závěrka
Inventarizace
Inventarizační rozdíly
Opravné položky I.
Opravné položky II.
Opravné položky III.
Neuhrazené pohledávky - prodej, odpis I.
Neuhrazené pohledávky - prodej, odpis II.
Neuhrazené pohledávky - prodej, odpis III.
Neuhrazené pohledávky - tvorba opravných položek I.
Neuhrazené pohledávky - tvorba opravných položek II.
Neuhrazené pohledávky - tvorba opravných položek III.
Časové rozlišení
Příklad na časové rozlišení
Kurzové rozdíly při účetní závěrce
Daň z příjmů - schéma účtování
Příklad – struktura a výpočet výsledku hospodaření, základu daně z příjmů a daně z příjmů a její zaúčtování
Schéma uzavření účtů
Účetní závěrka
Schéma otevření účtů