Domů

Languages

Podnikání

Obor 63-41M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE se zaměřením PODNIKÁNÍ
 

 Ročník  1.  2.  3.  4. Počet hodin
 A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
První cizí jazyk (ANJ,NEJ,FRJ,RUJ) 3 4 4 4 15
Druhý cizí jazyk (ANJ,NEJ,FRJ,RUJ) 3 3 4 4 14
Obchodní korespondence (první cizí jazyk) - - - 1 1
Dějepis 2  -  -  - 2
Občanská nauka 2 1  -  - 3
Chemie 2  -  -  - 2
Fyzika  - 2  -  - 2
Hospodářský zeměpis 2 -  -  - 2
Biologie a ekologie - 1 - - 1
Matematika 4 4 2  - 10
Ekonomika 3 3 3 4 13
Účetnictví  - 4 4 3 11
Účetnictví na PC - - 2 2 4
Informační technologie 2 2 2 2 8
Písemná a elektronická komunikace 3 3 2  - 8
Právo  -  - 3  - 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Fiktivní firma  -  -  - 3 3
 Celkem 31 32 31 29 123
 B. VOLITELNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Konverzace1 v ANJ, NEJ, FRJ  -  - 2 1 3
Konverzace2 v ANJ, NEJ, FRJ  -  -  - 2 2
Společenskovědní seminář  -  -  - 2 2
Matematická cvičení  -  - 2 2 4
Seminář EKO - - - 2 2
 Celkem k výběru (hodin)  -  - 2 3 5
 Týdenní počet vyuč. hodin  31  32 33  32 128