Domů

Languages

Informační technologie

Obor 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE se zaměřením INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
 

 Ročník  1.  2.  3.  4. Počet hodin
 A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
První cizí jazyk (ANJ,NEJ,FRJ,RUJ) 3 4 4 4 15
Druhý cizí jazyk (ANJ,NEJ,FRJ,RUJ) 3 3 4   10
Technická angličtina       1 1
Dějepis 2  -  -  - 2
Občanská nauka 2 1  -  - 3
Chemie 2  -  -  - 2
Fyzika  - 2 2  - 4
Hospodářský zeměpis 2 -  -  - 2
Biologie a ekologie - 1 - - 1
Matematika 4 4 2 3 13
Ekonomika 3 2 3 2 10
Účetnictví  - 4 4   8
Účetnictví na PC - - 2   2
 Informační technologie 2 2     4
Počítačové sítě     2   2
Operační systémy     2 3 5
Tvorba webových stránek       2 2
Hardware       2 2
Počítačová grafika     2 3 5
Písemná a elektronická komunikace 3 3    - 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Fiktivní firma  -  -  - 3 3
 Celkem 31 31 32 29 123
 B. VOLITELNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Konverzace1 v ANJ  -  -   1 1
Programování  -  - 2 3 5
Právo  -  - 2   1
Matematická cvičení  -  - 2 2 4
 Celkem k výběru (hodin)  -  - 2 3 5
 Týdenní počet vyuč. hodin  31 31 34  32 128