Domů

Languages

Zahraniční obchod a cestovní ruch

Obor 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE se zaměřením ZAHRANIČNÍ OBCHOD A CESTOVNÍ RUCH

 

 Ročník  1.  2.  3.  4. Počet hodin
 A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY          
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
První cizí jazyk (ANJ,NEJ,FRJ,RUJ) 3 4 3 3 13
Druhý cizí jazyk (ANJ,NEJ,FRJ,RUJ) 3 3 3 3 12
Světové kulturní dějiny       2  
Dějepis 2  -  -  - 2
Občanská nauka 2 1  -  - 3
Chemie 2  -  -  - 2
Fyzika  - 2  -  - 2
Zeměpis 2  -  -   2
Světová geoografie a ekonomika       2 2
Biologie a ekologie - 1 - - 1
Matematika 4 4 2  - 10
Ekonomika + marketing 3 3 3 3 12
Účetnictví  - 4 4   8
Účetnictví na PC - - 2   2
Informační technologie 2 2 2 2 8
Písemná a elektronická komunikace 3 3  -  - 6
Právo + zaklady mezinárodního práva  -  - 3  - 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Fiktivní firma  -  -  - 3 3
 Celkem 31 32 27 24 114
 B. VOLITELNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY          
Cestovní ruch v ANJ     2 1 3
Cestovní ruch v NEJ, RUJ, FRJ     2 1 3
Zahraniční obchod v ANJ     2 1 3
Zahraniční obchod V NEJ, RUJ, FRJ     2 1 3
Konverzace v ANJ, NEJ, FRJ  -  -  - 2 2
Matematická cvičení  -  -   2 2
Technika cestovního ruchu  -  - 2 2 4
Mezinárodní vztahy a obchod - - 2 2 4
 Celkem k výběru (hodin)  -  - 6 8 14
 Týdenní počet vyuč. hodin  31  32 33  32 128