Domů

Languages

ICT plán školy na období 1. 9. 2013 - 31. 8. 2015


Stávající stav

Počet počítačových učeben: 7
z toho 6 je vybaveno projektorem  
Počet učeben vybavených interaktivní tabulí: 7
Počet kopírovacích zařízení RICOH: 4
Počet odborných jazykových učeben: 4
Počet běžných tříd: 11
Počet specializovaných učeben (učebna FFM) 1

 

Všechny počítače jsou připojeny do školní počítačové sítě a připojeny k internetu.

Popis standardního pracovního prostředí žáka

Počítačové vybavení

Konfigurace počítačů jsou vždy uzpůsobené náročnosti aplikací, které se na nich spouštějí. Ve třech počítačových učebnách, které se využívají k náročnějším aplikacím, se nachází počítače s dvoujádrovými procesory, min. 2GB RAM a 160 GB HDD. Ostatní učebny nabízí sice výkonově slabší PC, ale i přes to mají dostatečný výkon k běžné práci. Všechny počítače jsou vybaveny 17“ nebo 19“ LCD monitory.

Tiskárny

Podle potřeby je možné tisknout na 8 sdílených laserových tiskárnách. Další tiskárny, které jsou určeny na občasný tisk, jsou přístupny v kabinetech učitelů.

SOFTWARE

V celé budově jsou na počítačích standardně nainstalovány MS Windows XP a

MS Office 2002.

Pro výuku předmětů jsou využívány následující programy:

Písemná a elektronická komunikace ZAVIAČIČ

Účetnictví POHODA

Počítačová grafika ZONER Callisto, GIMP, BLENDER 3D, MM FLASH, AVIDEMUX, AUDACITY a OPENSHOT

Tvorba webových stránek PS PAD

Operační systémy virtualizační nástroj Oracle VirtualBox

Pro zabezpečení počítačů v učebnách používáme OPTIM ACCESS.

Popis standardního prostředí pedagogického pracovníka

Kabinety pedagogů jsou vybaveny počítači o minimální konfiguraci Pentium D, 1 GB RAM, 80 GB HDD a monitory 17“.

Kabinety využívají sdílené tiskárny. Kanceláře a sborovna mají každá vlastní tiskárnu a mohou využívat i tisk na centrálních kopírkách.

K dispozici je i barevná laserová tiskárna, digitální fotoaparát, digitální videokamera a scanner.

Programové vybavení je shodné s programovým vybavením na učebnách.

Školní počítačová síť

Školní počítačovou síť obsluhuje server se síťovým softwarem Novell 6. Kabeláž je strukturovaná, kategorie 6. Kabely jsou vedeny v lištách. Provoz sítě zajišťuje správce sítě.

Celá školní síť je připojena k internetu. Internetový server běží na bázi Linuxu.

Poskytování přístupu k Internetu je zdarma.

Software používaný ve škole je legální, snažíme se využívat cenově výhodných školských multilicencí.

Cílový stav

Škola bude v tomto období i nadále vytvářet vhodné pracovní podmínky pro obor Obchodní akademie i Informační technologie a to nejen pro výuku ICT předmětů. Proto škola v tomto období plánuje:

 1. Obnova a vylepšení kabelového vedení počítačové sítě.

 2. Výměna síťového serveru (HW i SW).

 3. Dovybavit jednu pracovní počítačovou učebnu k praktické výuce HW (zejména vhodným nábytkem, drobným materiálem a různými nástroji).

 4. Vybavit další učebny interaktivními tabulemi

 5. Vybavit další učebny projektorem a plátnem.

 6. Zaktualizovat programové vybavení školy, aby i nadále odpovídalo dostupným technologiím.

 7. Obnovovat HW vybavení učeben.

Postup dosažení cílového stavu

 1. Část prostředků budeme financovat z vlastního omezeného rozpočtu.

 2. Se značnou částí nákladů nám pomůže program EU peníze středním školám.

 3. Budeme se zapojovat do regionálních projektů vyhlašovaných naším zřizovatelem a dalšími institucemi s cílem získat finanční prostředky na nákup nové techniky.

 4. K modernizaci využijeme i prostředky získané z doplňkové činnosti.

 5. Internet financujeme a chceme i nadále financovat s použitím prostředků od Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Náchod.