Domů

Languages

Uplatnění v praxi

Absolventi školy mají velmi dobré uplatnění v praxi. Nezaměstnanost našich absolventů je minimální (viz tabulka 1), což souvisí s jejich dobrou připraveností pro praxi i pro další studium. Více než dvě třetiny žáků odchází studovat na vysoké školy a Ti co odcházejí do praxe mají velmi dobré uplatnění podpořené znalostmi z  odborné praxe a práce ve Fiktivní firmě.

 


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

Počet

absolventů

82

87

84

84

74

75

486

Z toho na ÚP

v Náchodě

1

0

4

3

0

2

10

Tabulka 1: Počty absolventů (v tabulce je uveden jejich rok absolvování) a z nich evidovaných na Úřadu práce v Náchodě.

 
 
Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie se zaměřením na podnikání

Absolventi oboru Obchodní akademie mají uplatnění hlavně v ekonomických úsecích národního hospodářství, zejména ve výrobních podnicích, obchodních společnostech, bankách, ve službách, finančních úřadech a v jiných oblastech státní a veřejné správy.

Jsou připravováni zejména pro:

 • různé administrativní činnosti s využitím prostředků výpočetní a organizační techniky
 • činnosti v oblasti financování, účetnictví a daní se schopností využívat výpočetní techniku
 • činnosti v oblasti zásobování a prodeje v různých typech podniků
 • samostatné podnikání v oblasti obchodu a služeb
 • nižší odborné funkce ekonomického obsahu v činnostech na mikroekonomické úrovni v různých odvětvích národního hospodářství, zvláště v průmyslu, obchodu, cestovních kancelářích, bankách, finančních úřadech a jiných úsecích státní správy
 • nižší řídící funkce ekonomického obsahu v různých odvětvích národního hospodářství

Obor 18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání

Absolventi jsou připravováni tak, aby se mohli uplatnit například jako analytici a programátři ekonomického softwaru, technici informačních technologií, pracovníci uživatelské podpory, správci aplikací, správci operačních systémů, správci sítí, obchodníci s prostředky informačních technologií, atd. Vzhledem k osvojeným základům v oblasti ekonomiky, marketingu a účetnictví jsou připraveni i pro soukromé podnikání.

Jsou připravováni zejména pro:

 • programování a vývoj uživatelských a databázových a webových řešení
 • instalaci a správu aplikačního software
 • instalaci a správu OS
 • návrhy, realizaci a administraci sítí
 • kvalifikovaný prodej prostředků informačních technologií
 • obecnou i specializovanou podporu uživatelů prostředků informačních technologií
 • údržbu prostředků informačních technologií z hlediska hardwaru
 • návrhy a realizace hardwarových řešení odpovídajících účelu nasazení
 • soukromé podnikání využívající znalostí z oblasti daní, práva, daňové evidence, účetnictví a propagace a marketingu

Vyšší dotace vyučovacích hodin přírodovědných předmětů - matematiky a fyziky - umožňuje absolventům získané vědomosti uplatnit v dalším studiu na vysokých školách ekonomického, ale i technického zaměření (např. obor Systémové inženýrství a informatika a jiné obory zaměřené na informatiku)..