Domů

Languages

Učební plán

63-41-M/02 Obchodní akademie se zaměřením na podnikání
 Ročník  1.  2.  3.  4.
 A. POVINNÉ PŘEDMĚTY        

 Český jazyk a literatura

 3

 3

 3

 4

 První cizí jazyk (ANJ,NEJ,FRJ,RUJ)

 3/3

 3/3

 3/3

 3/3

 Druhý cizí jazyk (ANJ,NEJ,FRJ,RUJ)

 3/3

 3/3

 3/3

 3/3

 Cizojazyčná obchodní korespondence

  -

  -

  -

  1/1

 Dějepis

 2

 -

 -

 -

 Občanská nauka

 2

 1

 -

 -

 Hospodářský zeměpis

 2

 -

 -

 -

 Chemie

 2

0,5

 -

 -

 Biologie + ekologie

 -

 1

 -

 -

 Fyzika

 -

 2

 -

 -

 Matematika

 4

 4

 2

 -

 Ekonomika

 3

 3

 3

 4

 Účetnictví

 -

 3,5

 4/2

 3/1

 Účetnictví na  PC

 -

 -

 2/2

 2/2

 Informační technologie

 2/2

 2/2

 2/2

 2/2

 Písemná a elektronická komunikace

 3

 3/3

 2/2

 -

 Právo

 -

 -

  3

 -

 Tělesná výchova

 2/2

 2/2

 2/2

2

 Fiktivní firma

 - 

 -

 -

 3/3

 Celkem

 31/10

 31/13

 29/16

 27/15

         
 B. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY        

 Konverzace1 v ANJ, NEJ, FRJ

 -

 1

 2

 2

 Konverzace2 v ANJ, NEJ, FRJ

 -

 -

 2

 2

 Společenskovědní seminář 

 -

 -

 -

 3

 Matematická cvičení

 -

 -

 2

 3

 Seminář EKO

 -

 -

 -

 2

 Celkem

 -

 1

 4

 5

         

 Celkem hodin týdně

 31  32 33  32
   Hodiny vyznačené za lomítkem se vyučují jako dělené, třída je rozdělena na dvě skupiny. (Např. účetnictví  3/1 znamená, že třída má tři hodiny účetnictví  týdně, z nichž se jedna vyučuje jako dělená.)