Domů

Languages

Seznam absolventů od roku 1921

1920-21
II. ročník chlapecký
třídní: profesor Hugo R u f f e r
František Barták, Josef Bažant, Antonín Beneš, Josef Bubeníček, Oldřich Engel, Alois Falta, Jindřich Fejtek, Bohumil Grym, František Habr, Josef Heinrich, Antonín Hepnar, František Hlaváček, Karel Jirman, Stanislav Kaválek, Oldřich Klugar, Oldřich Král, Jaroslav Malina, František Matyska, Ladislav Mertlík, Jaroslav Pinkava, Václav Ruffer, Jindřich Rusmich, Oldřich Smrtka, Antonín Soumar, Antonín Stárek, Miroslav Stráník, Josef Suchánek, Jaroslav Šalda, Antonín Tojnar, Jan Tomek, Josef Vaníček, Antonín Vávra, Oldřich Zemánek.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Josef K l e i s n e r
Božena Benešová, Marie Cvrčková, Zdeňka Dítětová, Květa Erbenová, Miloslava Fialová, Marie Fišarová, Marie Fišerová, Anna Fišerová, Jindřiška Francová, Božena Hejzlarová, Marta Hejzlarová, Vilémina Helebrantová, Vlasta Hůlková, Eliška Husenská, Vlastimila Hušková, Věra Hýsková, Marie Jirásková, Anna Jirsáková, Libuše Kabeláková, Anna Krištofová, Anna Lelková, Anežka Letzlová, Ruda Lewithová, Olga Löwenstammová, Božena Marhová, Libuše Maršíková, Antonie Martincová, Jindřiška Máslová, Běla Nečásková, Alexandra Nová, Lidmila Odvárková, Helena Pozděnová, Zdeňka Preclíková, Zděnka Smrčková, Kristina Smrtková, Julie Stárková, Anna Středová, Vlasta Šefelínová, Ludmila Škodová, Marie Špringrová, Františka Štěpánová,Zdeňka Maršíková.

1921-22

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Jaroslav K r o u s k ý
Alois Ansorge, Alois Bartoš, Bohuslav Baše, Jaroslav Brejtr, Maxmilián Burkert, Julius Buttula, Václav Černý, Antonín Fischer, Jaroslav Franc, Vladimír Hašek, Josef Hejzlar, Jaroslav Herden, Josef Hetfleiš, Jan Hilbert, Jindřich Hloupý, Rudoulf Holzner, Miroslav Horák, Josef Hubka, Jaroslav Chlum, Alfred Jirásek, Bohumil Jirman, Karel John, Kamil Kočvar, Oldřich Kól, Rudolf Kolářský, Ladislav Koťan, Bohuslav Krčma, Jan Krčmář, Rudolf Lemfelt, Rudolf Mann, Bohuslav Marek, Jaroslav Marek, Josef Němec, Josef Polák, Václav Roubal, Josef Seidl, Rudolf Schneider, Oldřich Smola, Josef Středa, Bohumil Suchánek, Oldřich Sytný, Josef Škvára, Adolf Špetla, Narcis Šrůtek, Jarmil Treml, Josef Vacek, Antonín Vostřes.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Josef Č e r n ý
Helena Bémová, Helena Breuerová, Vlasta Dvořáková, Ludvika Francová, Marie Francová, Františka Fuchsová, Lidmila Habrová, Marie Hartmanová, Marie Heidlová, Anna Ječmínková, Jiřina Jirmanová, Božena Koudelková, Anna Krupková, Ludvika Maršíková, Zděnka Matušková, Marie Mrázková, Emilie Müllerová, Marta Ottová, Marie Pavlátová, Anna Ptáčková, Ludmila Rezková, Anna Rydlová, Jiřina Řebíčková, Helena Stantejská, Anna Šobová, Olga Švarcová, Božena Tomšová, Jaroslava Vítková, Marie Vlčková, Marie Vrabcová, Olga Vranovská, Anna Žídková.

1922-23

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Hugo R u f f e r
Jaroslav Balcar, František Cvrček, Richard Čejchan, Oldřich Čeřovský, Josef Dítě, Antonín Ducháč, Jiří Ernst, Jaroslav Felkl, Miroslav Forman, Josef Frejvald, František Hanuš, Oldřich Hanuš, Jan Hanzl, Jiří Hauft, Josef Hofman, Václav Jakoubek, Ladislav Janko, Jaroslav Just, Václav Kacovský, Karel Kafka, Antonín Košťál, Oldřich Kylingr, Josef Línek, Bohuslav Matějka, Rudolf Matějka, František Mrázek, Václav Nýč, Hynek Otto, Josef Petira, Pravoslav Pokorný, Adolf Rambousek, Adolf Semerák, František Sluka, Karel Soumar, Oto Stejskal, Václav Syrovátka, Oldřich Syrovátko, Bohuslav Špelda, Otomar Šubrt, Rudolf Tomeš, Josef Vacek, Josef Vrabec, Josef Ždárek, František Žid.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Josef Č e r n ý
Božena Andršová, Marie Bernardová, Anna Boháčová, Ludmila Bořková, Božena Fišerová, Marie Gaberová, Pavla Havlová, Blažena Hornychová, Marie Jarkovská, Marie Jirásková, Marie Jirásková ml.,Marie Kačírková, Amalie Křížová, Věra Menclová, Marie Minaříková, Františka Minaříková, Růžena Nepilá, Vítězslava Nováková, Antonie Pichová, Marie Procházková, Gertruda Rebhannová, Emilie Stránská, Marie Šotolová, Anna Špryňarová, Ludmila Štěpařová, Julie Šuláková, Jarmila Térová, Pavla Trejbalová, Anastázie Týfová, Růžena Veselá, Anna Zemánková.

1923-24

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Josef M a l ý
Oldřich Ansorge, Adolf Balcar, Antonín Bitnar, Miroslav Brázda, Vojtěch Čepelka, Václav Čermák, Otto Dítě, František Dostál, Petr Drašnar, Josef Dusílek, Oldřich Dyntera, Bohumil Forman, Josef Hejzlar, Karel Herfurt, Miroslav Chaloupka, Bohumil Karásek, Oldřich Klimeš, Stanislav Klimeš, Miroslaav Labík, Pavel Lašek, Emil Matějka, Robert Meier, Otto Mrština, František Nýč, Josef Pěnička, Josef Polej, Vendelín Přibyl, Adolf Rosa, Josef Roubal, Antonín Škoda, Josef Škoda, Albín Šotola, Leopold Valášek, František Volhejn, Jaroslav Zelený, Josef Živsa.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Bohumil M i c h l
Božena Adámková, Vlasta Benešová, Marie Burešová, Anežka Čudová, Žofie Dinterová, Vlasta Flousková, Marie Hanušová, Marie Hellová, Ludmila Hesounová, Božena Horáková, Helena Junková, Marie Koblasová, Marie Kociánová, Marie Kopecká, Marie Kubečková, Marie Lelková, Božena Lepšová, Marie Marková, Helena Matoušová, Růžena Michálková, Marie Prouzová, Anna Ptáčková, Vlasta Rachová, Žofie Richterová, Zdenka Ryznarová, Anna Sedláčková, Marie Schmiedtová, Jarmila Svobodová, Milada Škopová, Marie Ticháčková, Karla Tůmová, Josefa Vítová, Emilie Vojtíšková, Lidmila Foglarová, Vlasta Grimová.

1924-25

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Josef Č e r n ý
Antonín Balcar, Josef Balcar, Jaroslav Barcal, Oldřich Bartoň, Miloslav Bartoš, Josef Brož, Josef Čmelík, Vendelín Drašnar, Josef Fiala, Alois Franc, Josef Hartman, Adolf Heidenreich, Bohumil Heller, Arnošt Hering, Josef Herzig, Jan Hess, Karel Hofman, Oldřich Hrnčíř, Bohumil Jehlička, Josef Joudal, Josef Kohl, Josef Kollert, Václav Mach, Jaroslav Meier, Karel Mrština, Eduard Nývlt, František Pokora, Antonín Prokop, Oldřich Samek, Josef Sása, Václav Šrůtek, Josef Tláskal, Josef Tölg, Jaroslav Turek, Josef Valenta, Jaroslav Vejr, František Zákravský.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Hugo R u f f e r
Marie Bolková, Vlasta Burdychová, Eliška Hartmanová, Anna Havlová, Anna Henclová, Anežka Hladíková, Antonie Hofmanová, Marie Kaválková, Božena Klímová, Marie Klímová, Miloslava Kollertová, Marie Kupková, Marie Lokvencová, Marie Málková, Marie Matoulková, Marie Raková, Ludmila Rezková, Emilie Steinlaufová, Milada Stoňková, Anna Valterová, Leopolda Vítková, Anežka Vítová, Anna Žďárková, Růžena Žďárková.

1925-26

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Josef M a l ý
Oldřich Drejsl, Josef Fendrych, František Flek, Miroslav Franc, Karel Hejcman, Václav Hofman, Antonín Holub, Antonín Kárník, Jaroslav Kejdana, Rudolf Klíma, Václav Kulhánek, Václav Láš, Josef Ludvík, Josef Máslo, František Matoušek, Antonín Novák, Karel Novák, Jan Nouzovský, Josef Panýrek, Antonín Pázler, Jaroslav Pinkava, Bohumil Pohl, Antonín Přibyl, Vojtěch Přibyl, Rudolf Ptáček, Adolf Puschman, Bedřich Rosendorfský, Václav Smrček, Josef Sýkora, Josef Šafář, Josef Šimek, Jan Škvára, František Téra, Josef Tláskal, Cyril Tluka, Antonín Vacek, Eduard Valášek, Jindřich Valášek, Josef Valenta, Josef Vlček.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Bohumil M i c h l
Anna Allinová, Božena Ceehová, Josefa Dudková, Anna Fišerová, Věra Folbrechtová, Marta Jirásková, Božena Kašparová, Zdenka Klapalová, Jana Malinová, Zdenka Matějková, Marie Nosková, Anna Nývltová, Marie Pavlištová, Marie Pilzová, Libuše Plná, Antonie Rousková, Marie Růžičková, Terezie Stránská, Božena Svobodová, Laura Spisková, Marie Tláskalová, Anna Turpišová, Marie Uhlířová, Marie Vávrová, Marie Vlčková, Lidmila Welzlová, Anna Žďárková.

1926-27

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Josef Č e r n ý
Ludvík Godstein, Josef Grulich, Roman Hejnyš, Vratislav Herfurt, Jaroslav Hoffman, Metoděj Horáček, Václav Hronek, Rudolf Hřebíček, Karel Ježek, Jaromír Kaněra, Josef Kašpar, Rudolf Kiršner, Emil Ludvík, Václav Martinec, Josef Miler, Karel Miler, Jindřich Pázler, Karel Pohner, Josef Ptáček, Josef Regner, Jaroslav Ruml, Josef Šulc, Jaroslav Teichman, Jaroslav Tláskal, Karel Tyrol, Vladimír Vančák, Jaroslav Vanický, Jaroslav Vaníček, Jan Vojnar, Karel Volhejn, Jindřich Walla, Antonín Zelený, Josef Zocher, Zdeněk Žalský.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Kamil R a i c h l
Jiřina Baumgartnerová, Božena Brahová, Božena Brejtrová, Jarmila Ekrová, Eliška Firmanová, Emilie Habrová, Anežka Holá, Jarmila Jirásková, Marie Kejzlarová, Věra Klosová, Albína Kronbergrová, Amalie Langrová, Marie Lelková, Růžena Malá, Jarmila Martinová, Marie Mášová, Eliška Merklová, Anežka Mühlová, Božena Nováková, Marie Nováková, Jarmila Pacáková, Helena Rezková, Anna Součková, Ludmila Špringerová, Marie Teichmanová, Miroslava Thérová, Františka Volková, Vlasta Weissová, Božena Zábrodská, Marta Voborníková.

1927-28

II. ročník chlapecký
třídní: profesof Josef M a l ý
Antonín Balcar, Josef Cvejn, Oldřich Čejchan, Karel Čermák, František Dvořáček,Adolf Gall, Josef Gebrt, Václav Hampl,Ladislav Hrudík, Antonín Hurdálek, Jiří Jenka, František Jirásek, Josef Joch, Josef Klugar, Josef Knitl, Josef Krtička, Miloš Křeček, Alfred Kudernatsch, Rudolf Kubín, Vladimír Martinek, Josef Mikeš, Adolf Opitz, Josef Paďour, Vítězslav Procházka, Jaromír Pultr, Stanislav Ruffer, Rudolf Rydlo, Josef Ryšavý, Karel Stolina, Václav Svoboda, Vendelín Šimek, Josef Škoda, Václav Šolín, Václav Verner, Václav Vítek, Ladislav Žakravský, Václav Zvoníček, Josef Žďárek.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Bohumil M i c h l
Zdeňka Bartošová, Františka Beránková, Marie Čepelková, Anežka Granerová, Pavla Hanušová, Jaroslava Holdíková, Marie Jirsová, Růžena Jonešová, Eliška Kociánová, Marie Kodytková, Milada Košťálová, Marta Kotyšková, Jitka Krouská, Anna Kudernatschová, Bohumila Kuhnová, Marie Malinová, Vlasta Mědílková, Eliška Merhautová, Emilie Motlová, Josefa Motlová, Marie Pauzarová, Jarmila Rathouská, Adéla Samková, Libuše Samková, Zdenka Skopová, Adela Stonjeková, Milada Suková, Božena Šefcová, Helena Švejdarová, Bedřiška Vavrová, Věra Vlčková.

1928-29

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Kamil R a i c h l
Jaroslav Bůna, Jaroslav Čech, Vladimír Doubic, Josef Frýda, Richard Hausdorf, Josef Hejda, Otto Horák, Václav Hübsch, Jaromír Jarkovský, Josef Karel, Jaroslav Klikar, Josef Koldrt, Václav Kopecký, Pavel Lewith, Jan Nývlt, Josef Nývlt, Josef Řezníček, Rudolf Semerák, Josef Soumar, Karel Suchánek, Josef Šimek, Josef Šotola, Lubomír Urban, Karel Vacek, Josef Valášek, Emil Wik, František Wünsch, Karel Zítko.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Josef Č e r n ý
Vlasta Andrýsová, Jiřina Bělobrádková, Ilse Campová, Miloslava Černochová, Albína Čiháčková, Jiřina Duchoňová, Jitka Dvořáčková, Gertruda Erbenová, Zdenka Havlová, Anna Hejlková, Marie Hejzlarová, Anna Hilbertová, Alžběta Hofmanová, Marie Kalabzová, Vlasta Kášová, Drahomíra Kašparovská, Marie Kleprlíková, Anežka Konečná, Marie Korbelová, Antonie Lelková, Hedda Lewithová, Marie Lindrová, Milada Linhartová, Zdenka Matýsková, Blažena Nyklíčková, Marie Petrová, Gerta Poláčková, Marianne Pollaková, Jiřina Rejchrtová, Jarmila Rydlová, Anna Špačková, Božena Štěpánová, Běla Švecová, Jarmila Švorčíková, Jarmila Váchová, Marie Vortelová, Milada Žabková.

1929-30

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Josef M a l ý
Vladimír Anderle, Arnošt Bouška, Bohumil Bubeníček, Emil Dvořáček, Bohumil Exner, František Hendrych, Antonín Hofman, Jan Horálek, Josef Jirsák, František Joch, Josef Košťál, Josef Kubín, Vojtěch Kudera, Josef Kukala, Alois Martinec, Jaroslav Meier, Karel Novák, Vladimír Novák, Ladislav Nývlt, Jaroslav Preisler, Jindřich Přibyl, Josef Prouza, Karel Řezníček, Rudolf Rinke, Bedřich Rosenberg, Stanislav Růžička, Jan Schiefner, František Světlík, Viktor Šálek, Emanuel Šrám, Bedřich Šretr, Josef Tošovský, Bohuslav Valášek, Josef Vojtěch, Bohuslav Zavadil, Josef Zeuner, Alfred Gabriel, Josef Tomek.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Bohumil M i c h l
Ludmila Bittnarová, Františka Friedová, Zdenka Hájková, Adela Hedrlínová, Eliška Hubková, Božena Hulcová, Marta Janků, Jaroslava Kalabzová, Marie Kejzlarová, Marie Křížová, Anna Machaňová, Blažena Maršíková, Františka Martínková, Jarmila Nováková, Emilie Novotná, Miloslava Pavlištová, Anna Petrová, Běla Píšová, Anna Pokorná, Marie Prouzová, Věra Ryšavá, Milada Slánská, Ludmila Sochorová, Marie Součková, Helena Stiebitzová, Květuše Šedinová, Jarmila Špátová, Vlasta Štěpová, Věra Ticháčková, Anna Tošovská, Anežka Tyllerová, Marie Vaňková, Anna Vítová, Věra Vykutilová, Bedřiška Žižková, Věra Nováková.

1930-31

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Josef Č e r n ý
Jaroslav Barták, Václav Bartoš, Otto Baumgärtner, Josef Bydžovský, Jaroslav Čepelka, Josef Franze, Josef Hahnewald, Josef Hartman, Alois Heinzel, Bohuslav Hejzlar, Benno Hitschfel, Břetislav Hrubý, Václav Hušek, František Jansa, Ludvík Jirka, Josef Jirman, Oldřich Jiříček, Emil Knitl, Josef Kollert, Jan Lacina, Josef Matouš, Oldřich Novák, Jan Novotný, Jaroslav Nývlt, Václav Pavlát, Ladislav Rabiška, Miroslav Rousek, Jindřich Rybín, Ladislav Rybín, Jaroslav Řehák, Jaroslav Svoboda, František Syrovátko, Josef Šolc, Josef Tilg, Vladimír Treml, Josef Tyfa, Václav Zelený.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Kamil R a i c h l
Věra Baumgärtnerová, Emilie Beková, Františka Beranová, Svatoslava Brátová, Marie Čečetková, Anna Čepelková, Vlasta Dejdarová, Eva Dolenská, Marie Dubová, Aurelie Fischerová, Emilie Fišarová, Anna Francová, Marie Hanušová, Marie Hrubá, Miloslava Hrušková, Jarmila Chlupová, Anna Jarkovská, Jarmila Jirásková, Zdenka Jirásková, Miloslava Kaněrová, Libuše Kociánová, Jarmila Kohlová, Helena Kreclová, Marie Křečková, Anna Maršíková, Marie Navrátilová, Ludmila Nováková, Vlasta Novotná, Růžena Ornstová, Marie Palečková, Anna Poláková, Jarmila Prokopová, Jana Rousková, Gisela Schneiderová, Anna Smolová, Jarmila Škopová, Ludmila Vlčková, Marie Vosáhlová, Oldřiška Žďárská, Božena Nová.

1931-32

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Josef M a l ý
Karel Aresin, Vlastislav Baše, Jaroslav Bek, Václav Cohorna, Václav Cvrček, Karel Dvořák, Ladislav Hronek, Bohumil Imlauf, Miroslav Jenka, Ervín Jonas, Karel Kašpar, Bohumil Kincl, František Kollert, Jaroslav Konečný, Josef Králíček, Josef Kubeček, Jiří Mahler, Miroslav Mědílek, Jaroslav Motz, Josef Novák, Josef Nýč, Oldřich Nyklíček, Josef Otte, Miroslav Prouza, Vladislav Řezáč, Miroslav Rýdl, Ladislav Semerák, Josef Smola, Karel Stehlík, Jaroslav Světlý, Oldřich Šabata, Josef Šmarda, Jan Šolc, František Tobýšek, Stanislav Tyrol, Ladislav Urban, Bohuslav Vácha, František Zemánek.

II. ročník dívčí
třídní: profesof Bohumil M i c h l
Marie Baudyšová, Bohumila Becková, Anna Čejpová, Marie Čejpová, Růžena Danielová, Anna Dašková, Lidmila Dítětová, Věra Ducháčková, Charlotta Grögerová, Gertruda Guggenbergerová, Milada Heidlová, Věra Hibšová, Božena Holcmanová, Jiřina Holečková, Jiřina Horsáková, Jarmila Hrochová, Alžběta Justová, Marie Kovářová, Božena Marková, Marie Mecnarová, Františka Nováková, Vlasta Novotná, Jaroslava Pathová, Marie Stárová, Vilémína Světlíková, Bedřiška Šolcová, Lidmila Špicarová, Milada Tomková, Jiřina Vacková, Libuše Vančurová, Blažena Vaňková, Božena Vítová, Antonie Zemánková.

1932-33

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Josef M a l ý
Václav Beran, Rudolf Borna, Bohuslav Burket, Jan Cohorna, Josef Falta, Zdeněk Fejgl, Jaroslav Hojný, Josef Hornych, Karel Chráska, Josef Karbulka, Jiří Klimeš, Antonín Koldrt, Miroslav Kopáček, Josef Luňáček, František Macoun, Oldřich Mach, Robert Martínek, Otto Matyáš, Karel Meissner, František Müller, Jaromír Němeček, Josef Nýč, Bohuslav Obst, Jan Pohl, Jan Poláček, Miroslav Pop, Rudolf Prouza, Čeněk Řeháček, Vladimír Stejskal, Bohumil Svoboda, Karel Špreňar, Josef Tyrol.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Kamil R a i c h l
Božena Ansorgová, Jindřiška Beranová, Jarmila Gardiaszová, Marie Hejlková, Marie Janková, Marie Jánská, Miloslava Jará, Věra Jarkovská, Marie Járová, Marie Johnová, Marie Maršíková, Božena Němečková, Marta Neuová, Anežka Novotná, Marie Nýčová, Emilie Puschmanová, Libuše Říhová, Karla Rohlenová, Ema Schreiberová, Marie Světlíková, Olga Ševčíková, Helena Škodová, Miloslava Špetlová, Lidmila Šrachtová, Miroslava Štěpánová, Jana Thérová, Johana Vacková, Božena Vávrová, Olga Vítová, Jaroslava Vlčková, Marie Zocherová.

1933-1934

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Kamil R a i c h l
František Bittner, Josef Červený, Josef Hlavsa, Karel Franc, Ludvík Chaloupka, Karel Jareš, Jaroslav Jaroš, Petr Klimeš, Karel Kocian, Jaromír Kosář, Jaroslav Mykysa, Erhard Neugebauer, Karel Novák, Jaroslav Novotný, Lubor Podstata, Rudolf Pop, Antonín Prouza, Ladislav Rybín, František Smrček, Oldřich Steinert, Ota Šimek, Josef Škoda, Jan Trnavský, Adolf Wondřejz, Václav Zítko.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Bohumil M i c h l
Marie Bahníková, Marie Čtvrtečková, Marie Frintová, Marie Hofmanová, Marie Holubová, Jaroslava Hrdinová, Ludmila Kholová, Eliška Kostelecká, Věra Koubová, Hedvika Leixnerová, Marta Matiasková, Miroslava Navarová, Magda Nitschová, Marie Přibylová, Růžena Rázlová, Anna Součková, Marta Stehlíková, Božena Škodová, Jana Šmídová, Emilie Špačková, Božena Šustrová, Irena Ulrichová, Božena Vajsarová, Vlasta Vaňková, Božena Waisová, Gertruda Wittichová, Marie Zelinková, Zdenka Zíková, Marie Zitková.

1934-35

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Josef M a l ý
Otakar Bartoníček, Jaroslav Čermák, Jan Černý, Josef Drobník, Josef Hofman, Jaroslav Hurdálek, Jaroslav Chmelař, Karel Jonáš, Josef Kašpar, Jaroslav Kolář, Josef Letzl, Bohuslav Maršík, Karel Netík, Karel Novotný, Adolf Palata, Vojtěch Poláček, František Pop, Jiří Rezek, Josef Štěpán, Jaroslav Tomek, František Umlauf, Bohuslav Valášek, Vasil Varga, Zdeněk Vodvářka, Jaroslav Žalud, Josef Kleprlík.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Stanislav B ř e z i n a
Yvona Frimlová, Libuše Frimlová, Věra Grymová, Marie Hejnová, Jarmila Hodovalová, Anna Maršíková, Věra Kráslová, Jarmila Kubínová, Marie Potůčková, Věra Přádná, Zdenka Přibylová, Anna Rákosníková, Anna Rohlenová, Anna Sládková, Anna Ulrychová, Marie Vančáková, Luisa Wittichová.

1935-36

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Hugo R u f f e r
Josef Cabalka, Antonín Čejp, Josef Čtvrtečka, Richard Felgr, Josef Hloucal, Josef Jarkovský, Karel Ježek, Jaroslav Kašpar, Jiří Kilinger, Jaroslav Klemm, Jiří Kosař, Josef Mottl, František Novák, Jiří Novotný, Jiří Paták, Otmar Pick, Josef Středa, Štěpán Štěpán, Leo Wolf, Přemysl Zemánek, Jan Žabka, Václav Žďárek.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Bohumil M i c h l
Anna Adamcová, Marie Blahníková, Lidmila Bořková, Marie Burghardtová, Emilie Dvořáčková, Jindřiška Dyntarová, Libuše Frumarová, Antonie Hanušová, Eliška Hanušová, Věra Hanušová, Bohuslava Hanzlová, Karla Havlová, Marie Houštková, Bohuslava Jirásková, Blažena Kejdanová, Ilsa Königová, Běla Kostelecká, Anna Linhartová, Marie Lofová, Jelena Macková, Olga Nievltová, Anna Nováková, Vlasta Pavlátová, Hana Pázlerová, Miloslava Středová, Miroslava Škodová, Jana Šmídová, Vlasta Ungrová, Věroslava Vanclová, Růžena Vlčková, Marie Vohralíková, Jaroslava Zavadilová, Květa Zítková, Marie Pášmová.

1936-37

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Josef M a l ý
Karel Březina, Rudolf Burkert, Karel Čefelín, Jan Doležal, Karel Dyntera, Miroslav Fabian, Josef Frýba, Stanislav Habr, František Háze, Josef Hejna, Vlastislav Hejzlar, Jaroslav Kracík, Josef Lokvenc, Adolf Macek, Jaroslav Mastík, Jiří Mňuk, Jan Němeček, Karel Němeček, Jaroslav Nyč, Otakar Peterka, František Píša, Václav Prouza, Jaroslav Rejchrt, Miroslav Roth, František Slovák, Oldřich Šafář, Věroslav Škop, Josef Špetla, Josef Unger, Václav Višňák, Arnošt Vít, Jan Vajsar, Jiří Zischka, Jan Fajfr.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Stanislav B ř e z i n a
Eliška Baudyšová, Libuše Bitnarová, Jarmila Bohadlová, Blanka Brožová, Augusta Cinková, Libuše Čížková, Věra Frintová, Milena Halamová, Ema Herfurtová, Hana Kalousková, Květuše Kylarová, Jiřina Lepšová, Libuše Matulová, Anna Mazáčová, Růžena Müllerová, Růžena Nýčová, Vlasta Pauknerová, Zdenka Pecoldová, Hedvika Petirová, Marie Pohlová, Miroslava Pohlová, Lidmila Prouzová, Růžena Rousková, Drahoslava Řeháková, Věra Řezníčková, Zdenka Soumarová, Věra Suková, Drahomíra Svobodová, Hana Škodová, Marie Šlesingerová, Lidmila Štenclová, Vítězslava Šulcová, Lidmila Tajmrová, Milada Vrbková.

1937-38

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Kamil R a i c h l
Jan Brož, Antonín Čejchan, Vladislav Červený, Jaroslav Čuda, Ladislav Domáň, František Dusil, Jaroslav Dvořáček, Vilém Friede, Josef Gréc, Jan Hrnčíř, Jaroslav Hůlka, Josef Hundt, Jaroslav Chmelař, Jindřich Jirman, Jan Kaděra, Miroslav Klicpera, Bohuslav Kočnar, Vladimír Kylar, Zdeněk Lenfeld, Jaroslav Linhart, Miroslav Martínek, Jan Michl, František Nývlt, Zdeněk Pavelka, Vladislav Pour, Josef Prouza, Čestmír Richter, Jaroslav Semrák, František Schmidt, Karel Středa, Miroslav Světlík, Stanislav Škoda, Josef Ulrych, Jaroslav Chmelař.

II. ročník dívčí
třídní: Bohumil M i c h l
Libuše Bodská, Hana Borůvková, Zdeňka Burdychová, Věra Čermáková, Libuše Černá, Marie Dašková, Anna Doubicová, Milada Fiedlerová, Dobroslava Hellingerová, Ludmila Hemelíková, Hana Hoffmanová (ml.), Hana Hofmanová (st.), Zdeňka Holoubková, Jaroslava Hrudíková, Jiřina Hurdálková, Zdeňka Hušinová, Jaroslava Janečková, Věra Jarešová, Jiřina Kleinerová, Miluše Kleprlíková, Vlasta Kopsová, Růžena Kovářová, Věra Kubínová, Miluše Macková, Marie Mádrová, Květoslava Maršíková, Anna Nováková, Antonie Novotná, Zdeňka Pavlová, Marie Pozděnová, Jarmila Rocmanová, Milada Ságnerová, Růžena Smorátková, Ludmila Stejskalová, Anna Šarounová, Zdeňka Švorcová, Božena Teichmanová, Libuše Ulrichová, Božena Ulrychová, Vlasta Vítková.

1938-39

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Josef M a l ý
Bohumil Denygr, Josef Duben, Ladislav Dufek, Augustin Ducháč, Vlastimil Dvořák, Jiří Gult, Miroslav Hartman, Jaroslav Hašek, Zdeněk Herfurt, Augustin Hofmann, Václav Hvězda, Ladislav Jirka, Miroslav Jirman, Jiří Kaněra, Jiří Kubeček, Stanislav Kubeček, Vladimír Kulda, Oldřich Kuna, Alois Kylar, Antonín Lukášek, Josef Malina, Miroslav Mertlík, Jiří Munzar, Jaroslav Otta, Jaroslav Procházka, Jan Reichl, Oldřich Řehák, Jaroslav Semerák, Josef Slabý, Jaromír Trůneček, Zdeněk Tuček, Zdeněk Vik, Josef Vít, Jiří Zahradník, Jaroslava Dvořáková, Maruška Friedová, Květoslava Lukeslová, Věra Pádrová.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Jaroslav K r o u s k ý
Libuše Borůvková, Hana Diblíková, Božena Dušánková, Anna Fischerová, Marie Frintová, Eva Glasová, Božena Hofmanová, Zdeňka Hubková, Květoslava Chudomelková, Marie Jarolímová, Julie Jirásková, Helena Jirmanová, Blanka Kašparová, Blažena Kašparová, Hana Kašparová, Františka Krausová, Marie Krupičková, Libuše Lelková, Květoslava Lochmanová, Antonie Macková, Božena Myšková-Kochová, Miroslava Pašťálková, Marie Pochopová, Alena Popová, Marta Prokopová, Božena Seifrtová, Jiřina Schejbalová, Jaroslava Simonová, Jiřina Smolová, Marie Sobotková, Jaroslava Šálková, Libuše Špačková, Jarmila Špetlová, Marie Šťastná, Vlasta Šulcová, Emilie Taubicová, Lenka Tůmová, Květoslava Valášková, Helena Volanská, Danuška Vrabcová.

1939-40

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Stanislav B ř e z i n a
Vlastimil Albín, Vladislav Balcar, Zdeněk Bartl, Jiří Bělobrádek, Bohumil Beneš, Otakar Beran, Jaroslav Burdych, Miroslav Černý, Bedřich Daniel, Mojmír Felkl, Jan Havel, Igor Herle, Vítězslav Hlavatý, Miroslav Hruška, Vladimír Jaroš, Josef Jirman, Josef Kollert, Jan Kosař, Vladimír Kulda, Vlastimil Malinský, Jaroslav Maršík, Josef Martinek, Miloš Matějka, Ladislav Mojžiš, Čestmír Mollinger, Václav Novotný, Jindřich Obršál, Miloslav Pavel, Vladimír Pavlíček, Svatopluk Pilař, Jáchym Poddaný, Josef Podzimek, Vladislav Přibyl, Ladislav Rousek, Kamil Semerák, Josef Sokol, Jan Šír, Miloslav Trejbal, Josef Týč, Ladislav Tylš, Ota Vinklář, Zdeněk Vonka, Václav Paulus.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Bohumil M i c h l
Marta Balcarová, Oluša Benešová, Libuše Beranová, Karla Brahová, Milada Brátová, Zdeňka Čejchanová, Zdeňka Čejpová, Františka Hamplová, Miroslava Hanáková, Miloslava Hejzlarová, Eva Hubková, Zdeňka Hodovalová, Blanka Jechová, Jiřina Ježková, Jarmila Jirmanová, Libuše Kainová, Jidřiška Kašparovská, Jitka Kollertová, Lidmila Kráčmarová, Marie Lelková, Marie Malinová, Anna Mastíková, Jarmila Mašková, Eliška Meierová, Milena Mikšíčková, Božena Mottlová, Hana Neumannová, Helena Novotná, Věra Pomikálková, Hana Řezníčková, Věra Samková, Věra Seidlová, Maruše Slánská, Marie Smolová, Milada Stříhavková, Marie Škodová, Milena Šourková, Libuše Štěpánová, Vlasta Šubrtová, Růžena Thérová, Marie Zelená.

1940-41

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Josef M a l ý
Josef Baudyš, Josef Bek, Jan Čermák, Vladimír Dressler, Josef Dvořáček, Miroslav Fišer, Jan Frinta, Luboš Hanuš, Vladimír Haňka, Stanislav Hartman, Josef Hettfleiš, Jiří Hruška, František Hurdálek, Josef Hvězda, Miroslav Hýský, Josef Kačer, Radko Klikar, Jiří Kollert, Jaroslav Kovář, Jaroslav Krouský, Ladislav Černík, Jiří Krtička, Josef Kulda, Josef Mikšíček, Vladimír Neumann, Miroslav Novák, Ludvík Petr, Josef Plachta, Miroslav Podrábský, Antonín Pozděna, Josef Prouza, Zdeněk Průša, Zdeněk Rydlo, Ladislav Smola, Miroslav Stříbrný, Karel Škop, Jindřich Šrůtek, Miroslav Švorc, František Vacek, Josef Vacek, Václav Vlček, František Krákora, Lubor Nesládek, Stanislav Nývlt.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Stanislav B ř e z i n a
Jiřina Adamcová, Alena Baldrychová, Jaroslava Černohorská, Eliška Fialová, Ludvika Grulichová, Olga Grimová, Jarmila Hanušová, Jarmila Hartmanová, Božena Hejnová, Eva Holendová, Olga Jarolímová, Milada Kafková, Irena Kaňerová, Valburga Kleinandrová, Irena Klímová, Anna Klugarová, Marie Kollertová, Věra Konejlová, Věra Krištofová, Milada Lecnarová, Olga Linhartová, Libuše Matýsková, Miroslava Mrštinová, Jarmila Nesvatbová, Albína Novotná, Jarmila Novotná, Květuše Novotná, Marie Pecáková, Věra Poláková, Hana Prouzová, Jitka Ptáčková, Vlasta Řeháková, Marie Seidlová, Edeltruda Schönová, Zdeňka Šnoblová, Olga Štěpánová, Jitka Valterová, Jaruška Vodseďálková, Věra Vítková, Vlasta Žďárská, Maruška Burdychová.

1941-42

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Kamil R a i c h l
Jiří Bek, Bohumil Bitnar, Zdeněk Burget, Jaroslav Cvejn, Miroslav Drechsel, Luboš Entlich, Luděk Hanzl, Milan Hartman, Josef Holeček, Václav Houser, Jaroslav Chvátal, Josef Jakl, Jaromír Kain, Otto Kleprlík, František Köhler, Zdislav Košťál, Lubomír Křivda, Oldřich Mňuk, Jiří Novák, Jaromír Pitaš, Zdeněk Prouza, Vladimír Rozlílek, Vilém Rufer, Jindřich Řezníček, Karel Skořepa, Ladislav Souček, Josef Vítek, Stanislav Wavrik, Václav Zelený, Blanka Fialová, Radoslava Fialová, Jiří Hoffmann, Jindřich Kašpar, Jaroslav Němeček, Josef Weyman, Josef Linhart.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Bohumil M i c h l
Květuše Balcarová, Marie Bašová, Milena Cvejnová, Zdeňka Dostálová, Eliška Dusilová, Alena Erbrová, Růžena Faltová, Vlasta Flechtnerová, Blažena Hájková, Irena Heřmanová, Věra Huptichová, Alena Jirásková, Irena Junková, Milada Kábrtová, Jiřina Kejzlarová, Věra Klugarová, Věra Kobrová, Libuše Kohmová, Věra Kyselová, Marie Lorková, Jaroslava Machovcová, Božena Maršíková, Marta Maršíková, Věra Maršíková, Judita Nesvadbová, Božena Pecháčková, Zdeňka Pejskalová, Pěvuše Pokorná, Karla Potočková, Marie Rousková, Božena Rýdlová, Jiřina Suchánková, Libuše Šichanová, Olga Široká, Marie Šmolíková, Božena Šťásková, Věra Vlachová, Věra Žďárková, Iva Židová.

1942-43

II. ročník chlapecký
třídní: profesor Vladimír F i e d l e r
Jiří Ansorge, Zdeněk Bašek, Jaroslav Berger, Rudolf Černý, Zdeněk Čížek, Jan Čtvrtečka, Ladislav Ducháč, Bohdan Emmer, Josef Fingrál, Josef Hlavatý, Josef Hojný, Karel Hůlek, Vladimír Koldrt, Zdislav Kollert, Josef Kopecký, Jaroslav Kubeček, Antonín Mach, Jaromír Matěna, Zdeněk Moravec, Jaroslav Němeček, Karel Opatrný, Josef Pázler, Josef Růžička, Vlastimil Sedláček, Miroslav Sláma, Vilém Šafář, Jindřich Šála, Jaromír Šaroun, Miloš Šedivý, Blahoslav Šilpert, Jiří Šourek, Ladislav Šulc, Jan Tér, Oldřich Tér, Bohumil Tham, Zdeněk Tomek, Jiří Veselý, Miroslav Černý.

II. ročník dívčí
třídní: profesor Jaroslav K r o u s k ý
Miluška Bergerová, Irena Burdychová, Olga Čepelková, Jarmila Černá, Jiřina Černochová, Miluše Domková, Hana Dřízková, Olga Dušánková, Eliška Hoffmannová, Květuše Janečková, Marie Janková, Marie Janků, Jana Jeníková, Jindřiška Kábrtová, Vlasta Klikarová, Františka Kohmová, Drahomíra Koláčná, Alena Krtičková, Marie Lisáková, Milada Lorková, Růžena Maršíková, Marie Pavlíková, Hana Pecháčková, Olga Prášilová, Gertruda Rotterová, Anežka Ryšavá, Zdeňka Scholzová, Lenka Slezáková, Danuše Smělá, Alice Stejskalová, Marta Stránská, Božena Středová, Anna Šenkýřová, Jarmila Trejbalová, Olga Tylšová, Drahomíra Valášková, Dagmar Venygrová, Antonie Vítová, Irena Vítová.

II. ročník smíšený
třídní: profesor Josef M a l ý
Benjamin Andrš, Josef Bajer, Marie Bornová, Vlasta Brahová, Adolf Bydžovský, Slavomír Čejchan, Miluše Čeřovská, Miluše Čítková, Jan Doležal, Božena Ducháčková, Jarmila Hanušová, Vlastimil Hanzl, Lidmila Hepnarová, Blanka Jaklová, Jindřich Kobr, Slávka Kozová, Věra Krtičková, Marie Krtičková, Marie Matějková, Irena Matěnová, Marta Odvárková, Věra Pařízková, Miluška Průchová, Drahomíra Svobodová, Soňa Škodová, Věra Štyrandová, Otakar Tomáš, Marie Tomková, Olga Veselá, Antonín Vít, Jaroslav Vít, Luboš Vítek, Emílie Volhejnová, Libor Volný, Jiřina Walterová, Hana Weisserová, Vladimír Zavjalov.

1943-44

II. ročník chlapecký
třídní: profesor František S u c h á n e k
Josef Ansorge, Ivan Bendl, Václav Čejp, Svatopluk Černý, Zdeněk Fábera, Josef Feygl, Bohuslav Fireš, Josef Havlíček, Drahomír Hejna, Jaroslav Hejzlar, Josef Honzer, Vladko Hozák, Josef Jelínek, Oldřich Jílek, Antonín Just, Josef Kábrt, Jaroslav Klimeš, Zdeněk Kubeček, Miroslav Kubišta, Jiří Laš, Josef Lesk, Rudolf Marván, František Mašek, Vlastislav Mervart, Karel Němec, Miroslav Netík, Miroslav Pinkava, Tomáš Polák, Zdeněk Ráb, Miroslav Remeš, Jan Roubal, Miroslav Stránský, Lubomír Středa, Petr Szymansky, Bohuslav Šamánek, Václav Šichan, Ota Vaněk, Jaroslav Veis, Jaroslav Voborník, Josef Volf ml., Josef Volf st., Rudolf Zahradník.

II. ročník dívčí
třídní: profesorka Adéla Č u b e r k o v á
Helena Bartošová, Věra Baudyšová, Jiřina Cvejnová, Jaroslava Čepelková, Zdeňka Eiseltová, Marie Ficková, Zdenka Frintová, Zdeňka Jenková, Zdeňka Jiroušková, Věra Kejzlarová, Ilena Klemtová, Anna Kočvarová, Alena Koubová, Věra Kühnelová, Jaroslava Kylarová, Olga Matoušová, Jarmila Mervartová, Květuše Netrestová, Eva Ovčárská, Helena Plšková, Drahoslava Pušová, Stanislava Rašková, Milena Sekáčová, Jiřina Slavíčková, Helena Šichanová, Marie Šilarová, Vlasta Šintálková, Ilse Škodová, Věra Škorničková, Božena Šotolová, Irena Švorcová, Miluše Tošovská, Zdeňka Ušáková, Milada Valentová, Věra Vondráková, Marta Výrová, Danuše Wacková, Ludmila Zelená, Emilie Bernardová, Zdeňka Černá.

II. ročník smíšený
třídní: profesor Kamil R a i c h l
Josef Balcar, Jaroslava Balcarová, Miroslav Beran, Josef Bouda, Alena Čudová, Marie Doležalová, Jaroslav Dostál, Danuše Drahovzalová, Karel Fišer, Jaroslav Groh, Marta Hůlková, Pavlína Jáglová, Helena Kašíková, Věra Kudlerová, Irena Kultová, Zdeňka Lukášová, Leopoldina Malinová, Božena Marková, Josef Mrština, Hana Němcová, Miluška Němečková, Věra Nováková, Miroslav Nývlt, Zdeňka Nývltová, Josef Poláček, Zdeněk Polák, Zdeněk Rada, Irena Rousková, Irena Ryšavá, Vlasta Řezníčková, Miroslav Semerák, Zdeňka Smrková, Olga Šárová, Stanislav Šefránek, Jaromila Šenkýřová, Věra Šimková, Ludmila Špaková, Olga Špreňarová, Justina Šrůtková, Věra Švorcová, Blanka Vajsarová, Milena Vaňková.

1945-46

II. a ročník obchodní školy
třídní: profesor Josef M a l ý
Josef Balcar, Jiří Blažek, Jan Čtvrtečka, Jiří Doležal, Alfred Ducháč, Karel Dyntar, Václav Dyntera, Jiří Eimer, Jindřich Hánl, Jan Hartvich, Zdeněk Hetfleiš, Václav Hofman, Jiří Jákl, Josef Janků, Zdeněk Kmoch, Karel Knecht, Otto Kudelka, Lubomír Kult, Jiří Macek, Zbyněk Posnar, Stanislav Roubal, Miroslav Rýdl, Jiří Sedmidubský, Jaroslav Smola, Václav Stodola, Vojtěch Syrovátko, Václav Špatenka, Václav Špelda, Vlasta Švorcová, Helena Taichmanová, Marie Thérová, Marie Tomková, Otuška Truněčková, Vladimír Tyl, Jiřina Valterová, Jan Vejnar, Lubomír Vítek, Věra Vlčková, Dagmar Weissová, Libuše Welytová, Jindřiška Zajíčková, Oldřich Zikmunda, Miroslav Žďárský, Zdeněk Peschl.

II. b ročník obchodní školy
třídní: doktor Josef V o d i č k a
Lidmila Brandová, Jiřina Čejpová, Stanislávka Drobná, Stáša Ducháčková, Vlasta Ducháčková, Irena Endlerová, Milena Felkrová, Hana Grulichová, Hana Habrová, Ludmila Havlíková, Danuše Havránková, Anna Hejzlarová, Helena Hejzlarová, Hedvika Hocká, Anna Hofmanová, Blažena Hrubá, Milada Jirmanová, Helena Kábrtová, Lenka Katschnerová, Jaroslava Kořízková, Růžena Kosařová, Anna Králová, Lidmila Látrová, Běla Lokvencová, Marie Mallatová, Hana Marková, Eugenie Matěchová, Anna Matušková, Blažena Matušková, Anna Mervartová, Alena Michálková, Olga Nováková, Zdeňka Ondřáčková, Květa Pelcová, Hana Petráňová, Blanka Ryšavá, Miluše Samková, Věra Scholzová, Hana Suchánková, Hana Šitlerová, Olga Špačková, Božena Švejdarová, Miluše Lokvencová.

1946-47

II. a ročník obchodní školy
třídní: profesor Jaroslav K r o u s k ý
Jan Bišof, Blahoslav Blahovec, Vratislav Čapek, Arnošt Čejchan, Josef Daníček, Eduard Divoký, Boris Dvořáček, Jaroslav Fábera, Jiří Genrt, Josef Grund, Břetislav Hanuš, Josef Hanuš, Antonín Hurdálek, Josef Jirman, Václav Kábrt, Miroslav Kejzlar, Zdeněk Kober, Václav Kocián, Miroslav Konopník, Jiří Kopecký, Vladimír Lanta, Jaroslav Lukáš, Ladislav Nýč, Přemysl Paták, Drahoslav Petr, Jan Prášil, Josef Rak, Jaroslav Rohulán, Jiří Samek, Jaroslav Sedláček, Pavel Slanina, Josef Suk, Jiří Škoda, Jaroslav Školník, Jiří Šubrt, Josef Tláskal, Jaroslav Vašátko, Jindřich Vorel, Antonín Zelený, Jan Zilvar, Jiří Živsa, Jaroslav Martinek, Miroslav Suchánek.

II. b ročník obchodní školy
třídní: profesor Kamil R a i c h l
Eva Andršová, Božena Balcarová, Ruth Balcarová, Jaromíra Baudyšová, Irena Bitnarová, Zdeňka Brahová, Věra Bubeníčková, Jaroslava Celbová, Marie Citová, Věra Čepelková, Věra Čepičková, Naděžda Drašnarová, Eva Fišerová, Marie Fučíková, Irena Grimová, Blažena Hanušová, Vlasta Havlíčková, Blanka Hejnová, Jaroslava Hoffmanová, Věra Holečková, Marie Horáková, Milada Horáková, Anna Hrušková, Libuše Hrušková, Hana Jakubcová, Alena Jirmanová, Blanka Kneřová, Věra Knittlová, Olga Konrádová, Věra Kučerová, Věra Kudrnovská, Hana Kylarová, Drahuška Lněničková, Božena Lofová, Hana Pinkasová, Jiřina Poláková, Božena Punarová.

II. c ročník obchodní školy
třídní: profesorka Vlasta K r e s t o v á
Jana Knoulichová, Danuše Kubečková, Stanislava Málková, Olga Marková, Zdeňka Marková, Irena Martinová, Drahomíra Nývltová, Zdeňka Ottenfeldová, Hana Párová, Danuše Páslerová, Alenka Plná, Květoslava Ponkeová, Flora Prouzová, Vlasta Ptáčková, Vlasta Rykrová, Květuše Simmlerová, Irena Součková, Jaroslava Stehlíková, Miloslava Süssová, Hana Škarvanová, Marie Škopová, Marie Šrolová, Libuše Šrůtková, Marie Štěpánková, Jitka Švorčíková, Drahomíra Ticháčková, Marie Tláskalová, Jaroslava Tomková, Eva Vejdová, Jarmila Vlachová, Zdeňka Vojnarová, Valerie Velecká, Marie Zavoralová, Alexandra Žabková, Věra Žluvíková, Miluška Bažantová.

1947-48

II. ročník obchodní školy
třídní: profesor Vladimír F i e d l e r
Jiřina Barvířová, Jaroslava Brahová, Karel Dohnal, Alena Domková, Libuše Effenberková, Hana Eisová, Marie Erberová, Blanka Hanušová, Lubomír Hejzlar, Adolf Jirásek, Vlasta Kavková, Alena Kopáčková, Josef Lichý, Marie Martincová, Jiří Matěj, Helena Mazáčová, Jaromír Novotný, Božena Pourová, Marie Řeháková, Jaroslava Řezníčková, František Samek, Božena Seidlová, Marie Suchánková, Anna Šedová, Milada Štáfová, Jiřina Tomešová, Tomáš Trachta, Božena Vlčková, Božena Welzelová, Václav Říkal.

1948-49

IV. a ročník obchodní akademie
třídní: profesor František S u c h á n e k
Josef Adámek, Josef Balcar, Lubomír Balcar, Zdeněk Baše, Jiří Bergr, Vladimír Buchar, Václav Čejpa, Miloš Černý, Jan Domorád, Josef Dosoudil, Vladimír Drašnar, Adolf Drtina, Václav Erben, Josef Falta, Jan Fulka, Karel Heinzel, František Hejduk, Miroslav Hejna, Zdeněk Hepnar, Josef Hladík, Bohuslav Holubec, Oldřich Horák, Josef Hozák, René Hubka, Oldřich Kábrt, Jaroslav Kaválek, Karel Kaválek, Miloš Kejklíček, Jaromír Kejzlar, Josef Klenčík, Oldřich Klugar, Zbyněk Knaifl, Josef Kohl, Jindřich Kovář, Jan Líbal, Jaroslav Marek, Zdeněk Menc, Karel Novák, Oldřich Novotný.

IV. b ročník obchodní akademie
třídní: profesor Karel M i k o l á š e k
Zdeněk Bažant, Věra Brožová, Eva Černá, Marie Dvořáková, Zdeňka Fibírová, Eva Holečková, Irena Jirmanová, Jitka Kittlerová, Hana Kyovská, Dagmar Manychová, Blažena Matušková, Eva Michálková, Lidmila Němečková, Jaroslav Nuc, Vlastislav Pozděna, Radko Prouza, Dagmar Prouzová, Jiří Rokytenský, Helena Roubíčková, Zdeněk Rýdl, Vladimír Řezníček, Bohuslav Samek, Hana Schusterová, Marcel Slavík, Alexander Světelík, Josef Šimáček, Josef Škoda, Jaroslav Šolín, Zdeněk Šťásek, Květa Taclová, Václav Touc, Květa Trojnová, Jaroslav Ungrád, Pavel Vachek, Václav Vondřejc, Stanislav Werner, František Zelený, Jaromír Pitaš, Zdeněk Samek.

II. ročník obchodní školy
třídní: profesor Kamil R a i c h l
Hana Balcarová, Jiřina Balcarová, Zdeněk Brož, Naděžda Brožová, Libuše Dostálová, Ilja Filip, Alena Horáčková, Naděžda Chudobová, Drahomíra Jirmanová, Eva Kašparová, Jaroslav Kavan, Věra Kotlářová, Věra Kulhavá, Miroslav Lesk, Jiřina Matušková, Hana Mokrá, Miroslav Nývlt, Libuše Párová, Hana Pešoutová, Světla Pospíšilová, Věra Preclíková, Lada Sedláčková, Marta Seidlová, Žofie Smělá, Jiřina Škodová, Libuše Ticháčková, Jan Tichý, Marie Vaníčková, Dagmar Vosáhlová, Věra Maršíková, Emilie Smejkalová.

1949-50

IV. ročník vyšší hospodářské školy
třídní: profesor Josef M a l ý
Danuše Bartošová, Jaromíra Baudyšová, Hana Eisová, Miloslav Fejtek, Jaroslav Hamza, Zdeněk Hilbert, Eliška Hofmanová, Lydia Holznerová, Květoslava Hradecká, Jarmila Jirmanová, Bořivoj John, Přemysl Kejdana, Běluše Kroupová, Zdeněk Matoulek, Jaroslava Plšková, Josef Prokop, Miloš Rinn, Rudolf Rousek, Dana Runštuková, Věra Samková, František Smékal, Jan Suchánek, Ludmila Šimáčková, Vladimír Škobis, Jiří Škoda, Václav Šremr, Karel Štencl, Drahuše Štěpánková, Otomar Šubrt, Alexandra Terlecká, Jiří Týfa, Jiří Vítek, Bohumil Wagenknecht, Jan Zilvar, Václav Kysela.

II. ročník hospodářské školy
třídní: profesor Jiří Z i k á n
Vlasta Adamová, Taťána Bartoňová, Eva Bláhová, Miroslav Čejpa, Alena Čtvrtečková, Jitka Dušánková, Ellen Glaserová, Václav Hampl, Vlasta Hanušová, Eva Hedvičáková, Jiřina Henschelová, Jarmila Kašparová, Ludmila Kaválková, Jitka Košťálová, Milada Kozáková, Miloslava Krajáková, Jarmila Krtičková, Eva Langrová, Jitka Leppeltová, Helena Maršíková, Marcela Pinkavová, Bohuše Pozděnová, Zdeňka Průšová, Marie Pšeničná, Alena Půlpánová, Dobromila Ryšavá, Danuše Skočdopolová, Věra Strejcová, Lubomír Středa, Jan Šnajdr, Hana Špetlová, Jiřina Štěpánková, Miloslava Štěpánská, Miloslava Thérová, Zdeněk Vít, Olga Vítová, Oluše Vostřesová, Blanka Scholzová, Jaroslava Řeháhová.

1950-51

IV. ročník hospodářské školy
třídní: profesor Stanislav B ř e z i n a
Miroslav Balcar, Radomír Čáp, Miloslava Dojivová, Karel Dvořák, Antonie Hejzlarová, Vladimír Hlavatý, Josef Hromádko, Zdislav Kerner, Miroslav Knecht, Milena Kohlová, Milan Košťál, Jiří Krejčí, Jaroslava Krtičková, Rudolf Kyral, Ludmila Machová, Vladimír Mrština, Naděžda Němečková, Miroslav Pařízek, Zdeněk Podzimek, Zdeňka Postlerová, Marie Přibylová, Dagmar Raková, Ladislav Šefc, Danuše Školníková, Ladislav Škorpa, Jiří Šulitka, Běla Tomášková, Jiří Udatný, Jan Veselovský.

II. ročník hospodářské školy
třídní: profesorka Vlasta K r e s t o v á
Eva Černá, Zdeněk Dostál, Zdeněk Duba, Ivanka Effenbergová, Danuše Finková, Vlasta Francová, Marie Franková, Olga Hartmanová, František Hruška, Iva Hurdálková, Slavomíra Chlumová, Olga Ježková, Věra Klimešová, Eva Králová, Danuše Kulhánková, Marie Moravcová, Libuše Mrštinová, Jiřina Nýčová, Oldřiška Nývltová, Eva Pourová, Zdeňka Prouzová, Jiří Skřejpský, Zdeněk Slepička, Marie Šefcová, Jaroslava Šimková, Alena Tláskalová, Jindřich Tluka, Věra Vaničková, Marta Vítová.

1951-52

IV. ročník vyšší hospodářské školy
třídní: profesorka Marie V a š a t o v á
Hana Benešová, Václav Bubeníček, Marie Čejchanová, Ludmila Hýblová, Naděžda Janušová, Jarmila Ježková, Zdeňka Ježková, Ludmila Justová, Miroslav Kaufman, Marie Koblásová, Bohumila Košťálová, Eva Lelková, Zdeňka Máslová, Otto Mračno, Hana Nezvalová, Zdeněk Novák, Jaroslava Nývltová, Květa Nývltová, Jiřina Růžičková, Marie Ryšavá, Miluše Schmidová, Danuše Simplerová, Helena Sklenářová, Eva Soukupová, Ladislav Strejček, Josef Škop, Jan Šnajdr, Věra Vítová, Alena Vlčková, Josef Volavka.

II. ročník hospodářské školy
třídní: dr. Josef V o d i č k a
Věra Balcarová, Věra Buřilová, Helena Černá, Věra Grätzová, Zdeňka Hajzlerová, Olga Hatrmanová, Eva Horáčková, Iva Hradecká, Helena Hrušková, Marie Kačerová, Anna Kárníková, Marta Kleslová, Karel Koch, Marie Kubrtová, Hana Laníková, Naděžda Lehnerová, Věra Lindrová, Běla Matěnová, Zdeňka Mervartová, Irena Nejedlá, Jaroslava Němečková, Božena Netrestová, Jaroslav Novák, Olga Novotná, Ladislava Nýčová, Jarmila Paděrová, Helena Petrová, Květoslava Plná, Václav Poláček, Věra Rubáčková, Miroslava Říhová, Jarmila Starmanová, Božena Suchánková, Květoslava Vaňková, Filomena Vítková.

1952-53

IV. ročník vyšší hospodářské školy
třídní: profesor František S u c h á n e k
Jaroslava Antošová, Jiří Čejchan, Irena Černáková, Jindřiška Francová, Luboš Jirka, Zdeňka Jirková, Vlastimil Kaluzsni, Josef Klíma, Jana Klimešová, Hana Kociánová, Milada Kubečková, Karel Kudr, Josef Kutílek, Marie Kůtková, Vrastislav Mach, Alice Martínková, Olga Matěchová, Jindřich Niesner, Eva Nováková, Miroslav Petr, Marie Plottová, Miloslav Rameš, Josef Sedláček, Josef Sochor, Růžena Střihavková, Josef Svatoň, Anna Šolcová, Jiří Weissar.

II. ročník hospodářské školy
třídní: profesorka Vlasta K r e s t o v á
Ladislava Bajerová, Božena Baudyšová, Miluše Baudyšová, Vlasta Bažantová, Anna Benešová, Marie Drašnarová, Ludmila Faltová, Marie Hartmanová, Anna Hlaváčková, Zdeňka Chmelíková, Věra Jiránková, Marie Johnová, Květuše Klusáčková, Marta Ludvíková, Jitka Martinová, Eliška Nitcheová, Božena Novotná, Jindřiška Nýčová, Zdeňka Nývltová, Marie Pichová, Irena Prouzová, Marie Prouzová, Marie Průšová, Anna Stárková, Božena Suková, Helena Škodová, Božena Tůmová, Květa Vachová, Eva Viková, Jiřina Zelená, Ilona Židíková.

1953-54

IV. ročník vyšší hospodářské školy
třídní: profesor Vladimír M a t ě j č e k
Jarmila Čtvrtečková, Eva Dvořáková, Eva Hamerská, Jan Hanzl, Marie Hladíková, Jiří Hovorka, Josef Ježek, Anna Langrová, Josef Novák, Jiří Obst, Jarmila Pinkavová, Hana Plná, Miroslav Poloprutský, Jitka Pošařová, Jaroslava Pouznarová, Eliška Suchánková, Anna Šilarová, Pavel Šrol, Vlasta Šubrtová, Václav Švadlák, Radomír Taraška, Jiří Ullwer, Josef Valtera, Hana Vlasatá.

II. ročník hospodářské školy
třídní: Ing. Josef H u š e k
Věra Andrejsová, Anna Balcarová, Alena Čápová, Hana Čečetková, Jarmila Faifrová, Lenora Feixová, Eliška Hamplová, Eva Hejzlarová st., Eva Hezlarová ml., Věra Hetfleišová, Anna Hůlková, Zdeňka Kohlová, Vlasta Kosařová, Eva Košťálová, Zdeňka Kubíčková, Ludmila Kylarová, Květuše Langrová, Vlasta Macháčková, Milena Martincová, Hana Máslová, Jaroslava Mervartová, Růžena Mudrychová, Helena Oplová, Věra Párová, Věra Pejkarová, Danuše Prouzová, Hana Stillerová, Hana Stricková, Hana Stüflerová, Marie Šimková, Marie Šnaidrová, Soňa Špiková, Alena Štěpánová, Helena Vaňková, Hana Simonová.

1954-55

IV. ročník hospodářské školy, studium čtyřleté
třídní: Ing. Jiří H o l e č e k
Jaroslava Balcarová, Olga Balcarová, Anna Berkovcová, František Brandejs, Marie Drtinová, Josef Dyntar, Jaroslav Foltýn, Milada Frýdová, Jaromír Jirman, Božena Johanidesová, Antonín Košťál, Václav Kubeček, Josef Lokvenc, Karel Martínek, Jiřina Němcová, Blažena Novotná, Jaromír Petrů, Oldřich Plšek, Miloň Prokop, Eliška Raková, Jiřina Regnerová, Bohumil Řezníček, Jaroslava Sobotková, Josef Soukup, Gusla Strnadová, Lidmila Suchánková, Jana Švandrlíková, Eva Valentová, Jana Vaňousová, Marie Výravcová, Zdeňka Vomáčková, Pavel Weissar, Jiřina Zelená, Lidmila Zimmerová.

II. a ročník hospodářské školy, studium dvouleté
třídní: dr. Josef V o d i č k a
Marie Aldorfová, Blanka Andršová, Jaroslava Bačinová, Věra Bajerová, Hana Baudišová, Alena Boukalová, Marta Brandejsová, Iva Cvrčková, Milena Čtvrtečková, Anna Durčanová, Jana Dusílková, Eva Dvořáčková, Lenka Dvořáková, Věra Dyntarová, Drahomíra Effenberková, Vlasta Faltusová, Božena Grimová, Marie Hamerská, Marie Hartmanová, Irena Hašková, Miroslava Hejčlová, Vlasta Hofmanová, Miroslava Hradecká, Dagmar Hrazdirová, Eva Chmelařová, Alena Jakoubková, Jana Jánská, Hana Kacovská, Hana Kaválková, Zdenka Sedláčková.

II. b ročník hospodářské školy, studium dvouleté
třídní: profesorka Vlasta K r e s t o v á
Jaroslava Hlavatá, Květoslava Kohlová, Jarmila Křenová, Anna Lokvencová, Milada Macková, Marta Mrázová, Růžena Mrštinová, Ludmila Němečková, Hana Nováková, Marie Pařízková, Hana Paštiková, Stanislava Petrásková, Anna Semerákovák, Marianna Schmidtová, Ludmila Schmiedtová, Evička Slezáková, Věra Smolová, Hana Streubelová, Drahomíra Suková, Marie Svatoňová, Marie Škodová st., Marie Škodová ml., Drahuše Šrejberová, Věra Šretrová, Marie Vacková, Stanislava Venclíková, Marie Vítkovál, Věra Walterová, Jarmila Zemanová.

1955-56

IV. ročník hospodářské školy, studium čtyřleté
třídní: profesor Vladimír F i e d l e r
Hana Benešová, Věra Bieliková, Jarmila Čížová, Jana Drašnarová, Karel Fendrych, Irena Gregorová, Milena Hartmanová, Jaroslav Havel, Jiří Hejna, Marie Holá, Anna Hrnčířová, Eva Jirmanovák, Antonie Jungrová, Libuše Kačerová, Marie Martínková, Jarmila Matoulková, Zdeňka Nývltová, Zdeňka Palatová, Marta Paštalková, Jaroslav Petr, Stanislava Raková, Jiří Sláma, Brigita Sobolová, Hana Šemberová, Ingeborg Týfová, Hana Vlachová, Bedřich Vojnar, Jaromír Volhejn, Marie Vychodilová.

II. ročník hospodářské školy, studium dvouleté
třídní: profesor Boris S t a u d a c h e r
Hana Alinová, Marie Baierová, Marie Baudyšová, Jana Bubeníčková, Editha Daňková, Hana Doležalová, Věra Galleová, Věra Hartmanová, Ludmila Kejdanová, Helan Kleprlíková, Alena Klimešová, Miloslava Klimešová, Eva Koberová, Blanka Kubečková, Bohuslava Kubečková, Jaruška Kubinová, Jaroslava Kulhánková, Soňa Lantová, Alena Lašová, Iva Lorencová, Marie Machová, Marie Nováková, Jana Nývltová, Květoslava Podolská, Miluška Pokorová, Libuše Poláčková, Helga Polloková, Anna Prouzová, Jana Prouzová, Jiřinka Rousková, Marie Seidlová, Hana Slavíková, Hana Smolíková, Ludmila Strnadová, Anežka Svatoňová, Hana Šnajdrová, Marta Šrůtková, Miloslava Týfová, Ludmila Uliková, Květoslava Vaňátová, Jaroslava Venclíková, Jana Havelská, Miloslava Marková.

1956-57

IV. a ročník hospodářské školy, studium čtyřleté
třídní: profesor Jiří Z i k á n
Jana Balcarová, Olga Balcarová, Růžena Černohorská, Marie Čtvrtečková, Hana Dítětová, Marie Dubánková, Dana Ducháčová, Eva Faltová, Blanka Hartmanová, Helena Heinclová, Iva Holická, Marie Hrochová, Marie Jirková, Marie Karešová, Jana Matlochová, Eva Mikešová, Alena Morávková, Zdeňka Netíková, Marie Novotná, Věra Novotná, Marie Nývltová, Ivona Pejkarová, Pravomila Pekárková, Milena Pinkasová, Jana Podstatová, Zdenka Pozděnová, Milena Procházková, Hana Prokopová, Alena Prokůpková, Jana Rejtharová, Jana Rybínová, Jaroslava Tyčová, Ludmila Votočková.

IV. b ročník hospodářské školy, studium čtyřleté
třídní: profesorka Olga P e t e r k o v á
Jan Andrle, Květuše Bořková, Marie Dovolilová, Jindra Fejtková, Jaromír Fišer, Emiliána Hejzlarová, Naděžda Jedličková, Hana Jehličková, Anna Kašparová, Jana Malá, Miloš Marek, Vladimír Novák, Marie Nyčová, Drahomíra Pávková, Dáša Pirklová, Drahuška Plná, Jindřiška Potůčková, Věra Procházková, Blanka Prouzová, Miloslava Prouzová, Zdeňka Prouzová, Milada Ptáčková, Stanislava Ptáčková, Hana Rathouská, Věra Samková, Soňa Sládková, Věra Smolová, Helena Sobolová, Blanka Stahlová, Irena Syrovátková, Jarmila Šotolová, Ladislava Štenclová, Marie Švarcová, Miloslava Vajsarová, Josef Valášek, Blažena Vaňková.

II. ročník hospodářské školy, studium dvouleté
třídní: dr. Josef V o d i č k a
Blanka Aldorfová, Oldřiška Bajerová, Eva Balšová, Marie Balcarová, Lidmila Brandeisová, Magdalena Cvrčková, Věra Čechová, Jasnuška Černá, Jana Drašnarová, Eva Dusová, Miroslava Hanušová, Lidmila Hastrdlová, Jiřina Hepnarová, Zdenka Heřmanová, Ilsa Hillmannová, Marie Hrušková, Hana Jirmanová, Eliška Jirsová, Eva Kačerová, Eva Koukolová, Marie Kračmarová, Jarmila Krtičková, Jaroslava Kultová, Jana Machková, Berta Melicharová, Anna Nentvichová, Marie Pazderová, Jiřina Prokopová, Věra Přibylová, Věra Rýdlová, Anna Řičářová, Jaroslava Stolínová, Marie Středová, Marie Suchánková, Marie Škodová, Hana Štanderová, Eva Valterová, Erna Weidlerová, Václava Žďárková.

1957-58

IV. a ročník hospodářské školy, studium čtyřleté
třídní: profesor Vladimír M a t ě j č e k
Jana Borůvková, Vlasta Brahová, Dáša Dašková, Marie Filipová, Naděžda Hájková, Eva Hartmanová, Vlasta Henclová, Miloslava Horáková, Věra Jelenová, Marie Jirásková, Emílie Kopecká, Eliška Krčmářová, Zdeňka Křížová, Eva Lelková, Alena Maněnová, Blažena Merglová, Anna Michlová, Růžena Pařízková, Jaroslava Pavlátová, Jaroslava Pavlínková, Irena Pavlová, Marie Rathouská, Jitka Řehůřková, Anna Středová, Blanka Vavřenová.

IV. b ročník hospodářské školy, studium čtyřleté
třídní: profesorka Sidonie E i c h l e r o v á
Jan Burdych, Zdeněk Celba, Božena Celbová, Jana Čermáková, Hana
Daksová, Marie Dubnová, Květoslava Francová, Marie Hofmanová, Věra Hornychová, Hana Hynková, Jana Chmelařová, Vlasta Janská, Věra Kacovská, Marie Klozová, Emilie Králová, Hana Maršíková, Jiří Maryška, Olga Moravcová, Ivanka Neťuková, Ladislava Pavlová, Magda Petříčková, Ladislav Poláček, Ludmila Prášilová, Jaroslav Resl, Irena Rotterová, Václav Řízek, Ludmila Šimůnková, Ludmila Špreňarová, Jiřina Štěpánová, Jarmila Švábová, Božena Švarcová, Eva Tamchynová, Zdeňka Vodstrčilová, Věra Vykydalová, Irena Wichtreiová, Ludmila Žďárská.

II. ročník hospodářské školy, studium dvouleté
třídní: profesor Miroslav K a f k a
Etala Blažková, Iva Dobešová, Olga Dojivová, Jitka Dreslerová, Věra Dvořáčková, Marie Hanušová, Marie Hejčlová, Marie Herzánová, Dagmar Janderová, Milena Jirmanová, Helena Karkulíková, Jiřina Kleprlíková, Ludmila Koláčková, Iva Kolářová, Věra Kollertová, Marie Kuběnková, Anna Kubinová, Jana Kuncová, Marie Laštovičková, Eliška Machová, Marta Martincová, Hana Matějová, Jana Mitysková, Marie Němečková, Jana Nováková, Jaroslava Nyčová, Božena Obstová, Jindřiška Palatová, Věra Petirová, Marie Pohlová, Libuše Poláková, Miluše Prázová, Jaroslava Prokopová, Jaroslava Ptáčková, Eva Růžičková, Jarmila Šanovcová, Olga Šolcová, Jana Štrofová, Jana Teichmanová, Anna Vaňková, Jindřiška Vaňková, Marie Vlčková, Danuška Zahradníková, Jiřina Zimová.

1958-59

IV. ročník hospodářské školy, studium čtyřleté
třídní: profesor Vladimír D i t t r i c h
Jana Balcarová, Jan Berkovec, Marie Borůvková, Vladislav Červený, Jaroslava Dostálová, Jaroslav Dvořáček, Věra Dvořáková, Ludmila Faltysová, Milada Holcmanová, Marie Hrušková, Pavel Jirát, Zdeňka Kodytková, Libuše Kollertová, Alena Králová, Helana Kuťáková, Eva Látrová, Helena Lelková, Milena Martincová, Jiří Matějček, Jan Nědelka, Jana Němečková, Gertruda Pohlová, Hedvika Popílková, Iva Potočková, Vlasta Rozinková, Dana Rybínová, Jana Soumarová, Jarmila Stará, Jana Suchomelová, Jana Světlíková, Libuše Šefelínová, Marie Šimanovská, Marcela Škodová, Jana Skvrnová, Miroslav Šolín, Pavel Šváb, Eva Udlíková, Jaroslava Zákravská, Zdeňka Zejfartová.

II. ročník hospodářské školy, studium dvouleté
třídní: Ing. Josef H u š e k
Magda Bártová, Ludmila Bošová, Miloslava Brožová, Jana Bůnová, Alena Černohorská, Hana Čtvrtečková, Cecilie Francová, Eva Hejlková, Markéta Henclová, Helena Holancová, Jarmila Horáková, Věra Hubková, Božena Jará, Renata Jelínková, Dagmar Jirmanová, Eva Jirmanová, Jaroslava Jirmanová, Věra Kalečíková, Jana Karkulíková, Jiřina Koťanová, Eva Kožená, Anna Křešťanová, Miloslava Laštovková, Helena Macháčková, Marta Martinová, Miloslava Michalíčková, Marie Němečková, Eva Nyčová, Hana Pekařová, Ludmila Puturková, Bohumila Ruferová, Jaroslava Sedláčková, Božena Semeráková, Libuše Stillerová, Alena Stránská, Alena Suchánková, Božena Šnajdrová, Růžena Kubíková, Helena Vaněčková, Jaroslava Vojtěchová, Marie Zahálková, Jana Uherová.

1959-60

IV. ročník hospodářské školy, studium čtyřleté
třídní: JUDr. Jaroslav N e k a r d a
Vlasta Ambrožová, Jana Bělobrádková, Jiřina Bohuslavová, Zora Bořková, Věra Bubeníčková, Miroslava Červená, Josef Doležal, Emilie Doubalová, Věra Effenbergová, Věra Ermisová, Antonín Falta, Věra Fléglová, Eva Gregoriová, Drahomíra Hanušová, Jana Hermanová, Růžena Holá, Miroslav Holanec, Milena Jirmanová, Jaroslava Jirmásková, Jaroslava Kejzlarová, Eva Kňourková, Vlasta Laušmanová, Hana Maršálková, Eva Melicharová, Hana Nováková, Jana Novotná, Milica Ondráčková, Marie Petrová, Miroslava Procházková, Ludmila Rejzková, Lidmila Řeháková, Eva Stehlíková, Jana Švorcová, Hana Vačkářová, Bohuslava Valášková, Alena Vašatová, Jitka Vítová, Václav Zítko, Zdenka Žaludová.

II. ročník hospodářské školy, studium dvouleté
třídní: dr. Josef V o d i č k a
Věra Bénová, Božena Bieliková, Marcela Bolehovská, Ivana Čejpová, Alena Faifrová, Marie Hošková, Helena Hozová, Eva Hrnčířová, Zděnka Hüblová, Stamatia Chadzipavlidu, Jana Kejdanová, Libuše Kmošťáková, Zdeňka Kovářová, Jana Krajčověchová, Ludmila Krčmářová, Zdeňka Lehká, Eva Mazáčová, Hana Mišková, Ludmila Morávková, Věra Němečková, Marie Novotná, Růžena Pavlová, Věra Pitašová, Alena Reková, Jitka Růžičková, Eva Součková, Miroslava Stránská, Věra Svatoňová, Eva Šefránková, Jindřiška Šilpertová, Ludmila Šrolová, Olga Trnčáková, Božena Turková, Jana Urbánková, Miluše Vacátková, Jana Zítková.

1960-61

IV. ročník hospodářské školy, studium čtyřleté
třídní: Ing. Vladimír M u n z a r
Jiří Beneš, Lidmila Bošová, Milada Buryšková, Hana Cinková, Milena Černá, Věra Čtvrtečková, Jana Drapačová, Hana Dynterová, Olga Felklová, Jiřina Friedová, Rudolf Hanuš, Eva Hejlková, Marie Hlavatá, Miroslava Hronková, Zdeňka Hůlková, Irena Jaklová, Hana Kábrtová, Alena Klimešová, Jana Linhartová, Marie Lišková, Věra Nývltová, Marie Pokorná, Renata Pražáková, Marie Rohrbachová, Jiřina Říhová, Drahoslava Scholzová,Jiřina Sochůrková, Lada Suchá, Eva Svatoňová, Milena Svatoňová, Miloslava Šitinová, Naděžda Šrůtková, Dana Šulcová, Eva Tichá, Věra Valentová, Růžena Valtarová, Věra Viková.

II. ročník hospodářské školy, studium dvouleté
třídní: profesorka Vlasta K r e s t o v á
Jiřina Benešová, Helena Bosáková, Milena Citová, Marie Házová, Alena Hepnarová, Jindra Chládková, Bohumila Jaklová, Jarmila Kabelková, Jana Kaválková, Jana Kolářová, Irena Kremplová, Jitka Martincová, Rut Morávková, Jarmila Nešporová, Marie Novotná, Věra Nývltová, Milada Pospíšilová, Eva Preislerová, Jindra Rudolfová, Jaroslava Ságnerová, Dana Suchánková, Václav Sýkora, Jaromíra Šestáková, Eva Šimková, Radmila Šklíbová, Stanislava Šolcová, Marie Thérová, Hana Ťoková, Marie Vejrková, Miloslava Vítová, Věra Vondráčková.

1961-62

IV. ročník střední ekonomické školy
třídní: JuDr. Jaroslav N e k a r d a
Dáša Baudyšová, Bohuslav Brejtr, Lenka Cinková, Eva Černohorská, Sylva Čtvrtečková, Květoslava Ducháčová, Zdenka Dvořáková, Milena Frýdová, Marie Hajná, Věra Hrubá, Marie Kylarová, Blanka Matěnová, Lidmila Městková, Marie Mikulecká, Marie Mrázová, Hana Mrzenová, Jana Piskorová, Jaroslav Pokorný, Dana Ptáčková, Marta Šimková, Stanislava Škaldová, Marie Štěpánová, Blažena Šubrtová, Mária Šurinová, Marie Tomšová, Jitka Ulrychová, Milada Václavíková, Hana Volhejnová, Libuše Volhejnová, Eva Zapletalová.

II. ročník ekonomické školy
třídní: dr. Josef V o d i č k a
Božena Balcarová, Marie Bartošová, Irena Bittnarová, Jana Dapecí, Věra Divíšková, Anna Dostálová, Jana Dvořáková, Alena Grufová, Jiřina Hanžlová, Miloslava Hrdinová, Jana Kadaníková, Jana Kafková, Danuška Kohlová, Ilona Kollertová, Květa Kopecká, Jana Krtičková, Věra Křížová, Milada Kuldová, Marie Linková, Miluše Macková, Marcela Machačová, Ilona Macháňová, Eva Martincová, Zdeňka Rejzková, Alena Roubíčková, Jana Sejkorová, Věra Skalická, Marie Škodová, Marie Švorcová, Marie Trojáková, Helena Turková, Hana Týfová, Milena Vaňátková, Helena Zítková.

1962-63

IV. ročník střední ekonomické školy
třídní: profesor Vladimír M a t ě j č e k
Alena Bártová, Jana Bečičková, Věra Cejnarová, Jaroslava Crhová, Olga Feiglová, Marie Havránková, Věra Hermanová, Eva Hlavsová, Jana Holubová, Zdenka Hornychová, Bohumila Jaklová, Hana Jiráková, Věra Kastnarová, Jana Lorencová, Helena Maiová, Růžena Maršálková, Alena Mestková, Lidmila Novotná, Růžena Nývltová, Dana Pavlová, Jitka Procházková, Ivana Říhová, Pavla Spáčilová, Jana Šebelová, Zdeňka Špačková, Jitka Tošovská, Ludmila Viková, Marie Vlachová, Marie Votová, Jiřina Volfová.

II. ročník ekonomické školy
třídní: Ing. Rudolf D u d á č e k
Stanislava Bahníková, Hana Brožová, Naděžda Čápová, Marie Davidová, Bedřiška Dítětová, Božena Dyntarová, Jana Grimová, Květoslava Grosserová, Oldřiška Hrušková, Hana Hurdálková, Jiřina Hvězdová, Milena Jakoubková, Hana Jeřábková, Hana Jirásková, Blanka Kubů, Květa Kuťáková, Věra Macková, Ladislava Matoušová, Marie Nápravníková, Marta Němcová, Helena Nováková, Anna Nýčová, Dagmar Pavlíčková, Zdeňka Poppeová, Miloslava Šípková, Ludmila Štantejská, Irena Tymeczáková, Božena Vítková, Ludmila Vítková, Hana Zahálková, Jana Zálišová.

1963-64

IV. ročník střední ekonomické školy
třídní: Ing. Jindřich B r a d n a
Květoslava Balatková, Eliška Bémová, Marta Bočková, Božena Bůnová, Ludmila Cibochová, Jana Černá, Hana Dolenská, Hana Hájková, Jaroslava Hájková, Hana Hlavatá, Anna Hüblová, Jaroslav Chvojka, Zdeňka Jelenová, Stanislava Jilemnická, Dagmar Koďousková, Miloslav Král, Karla Křečková, Milena Křivohlávková, Marie Línková, Věra Padevětová, Marie Pařízková, Irena Pauzarová, Květoslava Petříková, Jana Prausová, Marie Rážová, Vlasta Řeháková, Jana Schmidtová, Karel Šípek, Zdeňka Štěpánová, Dana Vajsarová, Věra Viesnerová, Eva Vodáková, Jaroslav Weiss.

II. ročník ekonomické školy
třídní: Ing. Vlastimil S m é k a l
Ladislava Beranová, Věra Borůvková, Miriam Bořková, Irena Červená, Miloslava Dušková, Ludmila Hanušová, Marta Holasová, Marcela Janouchová, Ludmila Krajíčková, Miroslava Martínková, Alena Masopustová, Svata Mervartová, Helena Němečková, Věra Nývltová, Květa Patočková, Kamila Pavlová, Jiřina Poláčková, Jaromíra Prokešová, Eva Prouzová, Eva Pytlíková, Milada Rejdáková, Eva Roubalová, Anna Růžičková, Irena Smolová, Marta Suchánková, Miloslava Štenclová, Marie Švadláková, Jiřina Trunečková, Věra Truněčková, Věra Valterová, Hana Vltavská, Jana Zítková.

1964-65

IV. ročník střední ekonomické školy
třídní: profesorka Olga P e t e r k o v á
Alena Adamová, Karel Andres, Věra Balcarová, Milada Cvrčková, Iva Gultová, Lydie Hanušová, Petr Haš, Marie Horáčková, Věra Hornychová, Miloslava Hurdálková, Anna Kaněrová, Marie Kudelková, Bohumil Kutina, Božena Lorencová, Marcela Makaloušová, Drahomíra Matysová, Olga Petráčková, Marcela Petrášová, Eva Pozděnová, Jaroslava Prokůpková, Vlasta Salášková, Jana Sauerová, Petr Schirlo, Věra Slováková, Marie Špuláková, Oldřich Štrof, Stanislava Štučková, Olga Voborníková, Jiřina Zelinková, Miloslava Zemánková, Jaroslava Železová, Ivana Židková, Milena Šedivcová.

II. ročník ekonomické školy
třídní: profesorka Vlasta K r e s t o v á
Věra Beková, Olga Brothánková, Helena Dušková, Jarmila Geislerová, Hana Habrová, Věra Haklová, Olga Hanušová, Ilona Hloušková, Jaroslava Hůlková, Jana Chaloupková, Marie Jiroušková, Ludmila Kalinová, Libuše Kohlová, Jana Kopecká, Eva Krmašová, Vlasta Matoušová, Vlasta Mišunová, Věra Müllerová, Zdeňka Neumannová, Marie Pipotová, Irena Pohlová, Ludmila Ptáčková, Lenka Růžičková, Marie Scholzová, Věra Škodová, Eva Tichá, Jana Tyburcová, Alena Ulrychová, Helena Vejmanová, Alena Venclová, Anna Vlčková, Jana Vlková, Eva Vrátná.

1965-66

IV. ročník střední ekonomické školy
třídní: dr. Richard D r t i n a
Dana Brychová, Jiřina Čtvrtečková, Jitka Ducháčová, Marie Hájková, Jitka Hvězdová, Marie Jansová, Marie Jará, Dana Jirmásková, Milada Korbelová, Růžena Křečková, Zdeňka Kuťáková, Blanka Lohmanová, Jana Metrlíková, Ivan Pavlíček, Jana Petrů, Eva Procházková, Zdenka Prostředníková, Dana Součková, Václav Špaček, Ilona Tölgová, Jiřina Trunečková, Jan Vacek, Jindřiška Vinterová, Květoslava Zákravská, Helena Zítková, Helena Židová.

II. ročník ekonomické školy
třídní: profesorka Vlasta K r e s t o v á
Růžena Bartošová, Jana Beranová, Jitka Boušková, Vlasta Bušová, Jana Čápová, Hana Čižinská, Bohumila Čtvrtečková, Blanka Dvořáčková, Marie Ehlová, Ludmila Havlová, Jaroslava Ježková, Eva Kábrtová, Jana Kubíčková, Jaroslava Kudrnáčová, Jana Lášová, Eva Lorencová, Marie Lukášková, Libuše Macková, Blanka Mandysová, Miluše Mrázková, Hana Němečková, Hana Nývltová, Marta Rollerová, Milena Seifertová, Miluše Svobodová, Marie Šolcová, Helena Šrůtková, Milena Štenclová, Lidmila Tilgnerová, Zdeňka Tučková, Hana Vachková, Eva Vidličková, Hana Wajsarová, Luděnka Webrová, Marie Zimlová.

1966-67

IV. ročník střední ekonomické školy
třídní: Ing. Rudolf D u d á č e k
Helena Čápová, Jana Čejková, Věra Haklová, Jana Hamplová, Dana Hejzlarová, Zdenka Hejzlarová, Věra Hlaváčo á, Jaroslava Hořčičkov , Jaroslava Hrochová, Ladislav Hrnčíř, Antonín Hurdálek, Anna Chlumcová, Hana Jansová, Naděje Kočnarová, Iva Konečná, Věra Krátká, Marie Mencová, Anděla Patočková, Stanislava Potužníková, Iva Pronkiewiczová, Jaroslava Ryšavá, Jaroslava Řeháková, Helena Provazníková, Olga Semeráková, Eva Strejčková, Vlasta Škodová, Zdeňka Šlesingerová, Marie Špinlerová, Věra Umlaufová, Miloslava Vacková, Alena Walterová, Irena Zemanová, Eva Zítková.

II. ročník ekonomické školy
třídní: profesor Miroslav K o p a l
Miluše Balcarová, Helena Brátová, Irena Bucharová, Jaroslava Čermáková, Miloslava Dvořáková, Marcela Herfurtová, Miluše Heřmanová, Věra Hornychová, Jiřina Kollertová, Eva Kosinková, Ludmila Kozáková, Hana Kudláčková, Jaroslava Kuldová, Marie Lojínová, Zd ňka Macková, Marie Maixnerová, Blažena Nejtrová, Jiřina Pichová, Jana Prouzová, Miroslava Reková, Jana Rojšlová, Marcela Rojšlová, Jana Rudolfová, Věra Rýdlová, Irena Siegelová, Jitka Slavíková, Jarmila Suchánková, Růžena Šedková, Dagmar Škodová, Marie Škodová, Jana Švorcová, Ludmila Teichmanová, Eva Tluková, Ludmila Vichrová, Marie Vinšová, Ludmila Vinterová, Jana Vlčková, Jarmila Vrátná.

1967-68

IV. ročník střední ekonomidké školy
třídní: Ing. Jindřich B r a d n a
Jana Bašová, Jana Bitnerová, Soňa Březinová, Věra Bubeníčková, Alena Donátová, Marie Drašnarová, Eva Farková, Eva Flieglová, Hana Hurdálková, Jana Jarešová, Věra Jirmanová, Marcela Kaválková, Renata Klicperová, Jiří Kohl, Věra Kollertová, Soňa Krchová, Marie Linhartová, Jiří Martínek, Ludmila Minaříková, Jana Mizerová, Jiřina Mňuková, Viktor Novotný, Jana Smržová, Olga Staňková, Jaroslav Suchomel, Věra Šimková, Václav Štichauer, Alena Šulcová, Zdeňka Tošovská, Lena Vanková, Helena Vašinová, Milena Vomáčková, Zdeněk Werner, Dagmar Žídková.

II. ročník ekomické školy
třídní: profesorka Vlasta K r e s t o v á
Eva Boučková, Eva Burešová, Dagmar Cvejnová, Yvetta Dostálová, Jana Emmerová, Jaroslava Erbenová, Jarmila Gennertová, Eva Hájková, Ivana Hejnová, Jana Hejsková, Jana Hejzlarová, Jarmila Hrušková, Hana Jandíková, Vlasta Jará, Ludmila Jirásková, Blanka Johanová, Jindra Justová, Ludmila Kohlová, Milena Kmoníčková, Jaroslava Knejpová Hana Kosařová, Dana Krahulcová, Zdeňka Krtíčková, Jarmila Křičková, Milada Kupková, Olga Lamková, Alena Langrová, Ludmila Línková, Nina Lokvencová, Hana Macháčková, Marie Machová, Marie Malá, Stanislava Malijovská, Alena Martínková, Marie Zákravská.

II. b ročník ekonomické školy
třídní: profesorka Olga P e t e r k o v á
Alena Martínková, Marie Mašková, Hana Matějů, Jaroslava Mečířová,
Jana Navrátilová, Anna Nováková, Helena Novotná, Irena Pátková, Naďa Pavlová, Zdeňka Pinkasová, Marie Plívová, Miloslava Plšková, Lenka Preclíková, Helena Prouzová, Věra Prouzová, Jana Půrová, Jana Rabišková, Libuše Rolečková, Jaroslava Rousková, Marie Řezníčková, Miluše Ságnerová, Jana Semeráková, Marie Semeráková, Tamara Simlerová, Dana Skořepová, Hana Součková, Jaroslava Středová, Jitka Šanovcová, Jarmila Švorcová, Jitka Uhnavá, Eva Usenková, Helena Vargová, Věra Vítová, Miloslava Voborníková, Jana Vyhlídová, Květoslava Zapadlová.

1968-69

IV. ročník střední ekonomické školy
třídní: Ing. Vladimír Ř e h á k
Jana Bartošová, Jana Brichová, Dagmar Cimrová, Miloš Crvček, Marta Čtvrtečková, Jana Hartmanová, Eva Havlová, Jitka Hetfleišová, Dana Holíková, Milada Houdková, Jiřina Chrástková, Helena Jirků, Helena Jirmanová, Eva Jiroutková, Jana Kosinková, Hana Macková, Ludmila Míšková, Jaroslava Müllerová, Věra Patočková, Olga Pekáčová, Milena Pinkavová, Blanka Pohlová, Eva Řeháková, Stanislava Sedláčková, Ilona Suková, Alena Šmídová, Eva Šretrová, Marie Tremlová, Hana Tučková, Milena Valášková, Věra Vlčková st., Věra Vlčová ml.

II. a ročník ekonomické školy
třídní: profesor Jiří Z i k á n
Irena Andršová, Jaroslava Andrýsová, Alena Balcarová, Marta Banduričová, Marie Baranová, Helena Blažková, Jaroslava Burdychová, Miroslava Buriánová, Marie Cihlářová, Zdeňka Čejková, Ludmila Čermáková, Helena Červinková, Anna Dusílková, Marta Dvořáčková, Jarmila Festová, Květuše Ficencová, Věra Fňouková, Marie Hájková, Hana Hanušová, Helena Házová, Marta Hercíková, Naděžda Holubová, Jana Hornychová, Marie Ježková, Slavomíra Jirásková, Lidmila Kaněrová, Jaroslava Karlová, Jarmila Kašpárková, Jana Kaválková, Kamila Komiková, Ludmila Kozlová, Božena Králová, Ester Řeháková.

II. b ročník ekonomické školy
třídní: Ing. Helena S c h n e i d e r o v á
Marta Krejčířová, Růžena Krmašová, Věra Křížová, Milena Kubečková, Dana Kučerová, Zdeňka Kultová, Eva Macháčková, Milena Macháčková, Ludmila Malá, Zlata Malá, Marie Martinková, Vlasta Matysová, Miluše Moravcová, Jaromíra Nechutná, Helena Nosková, Hana Pohlová, Zdeňka Rýdlová, Marie Slavíková, Zdeňka Strýčková, Jaroslava Suchánková, Marie Syrovátková, Dana Šichanová, Jaroslava Špicnerová, Miroslava Šrejberová, Eva Václavíková, Dana Valterová, Marta Vinterová, Jana Volhejnová, Zdena Vrátná, Jaroslava Zábranská, Věroslava Zítková, Alena Zvolská, Hana Zvoníčková.

1969-70

IV. ročník střední ekonomické školy
třídní: profesor Vladimír M a t ě j č e k
Zdeňka Andršová, Věra Bašová, Lydie Bursová, Jiří Dítě, Iva Faltová, Jiří Fišer, Věra Fojtíková, Milan Grummich, Eva Habrová, Marie Hájková, Jitka Chmelařová, Jaroslava Jansová, Jitka Jarkovská, Jaroslav Karmášek, Jaroslava Kárníková, Aleš Kitler, Marie Kosařová, Milada Lemfeldová, Adolf Machek, Ludmila Martínková, Marie Martínková, Hana Máslová, Hana Otčenášková, Miroslav Prouza, Alice Schindlerová, Jindřiška Schmiedtová, Miroslava Sigidová, Dana Stillerová, Marie Středová, Hana Sychrovská, Alena Škodová, Ivana Vigová, Zdeňka Vítková, Jana Zocherová.

II. ročník ekonomické školy
třídní: profesorka Vlasta K r e s t o v á
Marie Bartková, Ivana Bartošová, Vlasta Bártová, Věra Benešová, Daniela Celbová, Danuše Fryzková, Milena Hartmanová, Vlasta Hejzlarová, Marie Herdenová, Marcela Hofmanová, Olga Holá, Jana Jirásková, Hana Kašparová, Jarmila Katrenčíková, Jana Koblásová, Jana Kopecká, Alena Lichá, Věra Markasová, Helena Martínková, Ivana Moravcová, Eva Mrázková, Dagmar Müllerová, Lenka Nováková,
Irena Poláková, Marie Raková, Ilona Rokošová, Anna Rýdlová, Marcela Semeráková, Dagmar Středová, Jitka Suchánková, Marta Suchánková, Rita Šenková, Zdeňka Ticháčková, Ludmila Tučková, Jana Vosková,Naďa Konášová.

1956-57

Hospodářská škola - večerní studium
třídní: profesor František S u c h á n e k
Jaroslav Cerman, Josef Hanuš, Blanka Hejnová, Josef Kudr, František Mlčouch, Květa Prokopová, Ladislav Sejkora, Jaroslav Suchý, František Hruška, Karel Meissner, Vladislav Přibyl, Zdeněk Středa, Josef Hloucal.

1958-59

Hospodářská škola - večerní studium
třídní: profesor Vladimír M a t ě j č e k
Jaroslav Cerman, Josef Hanuš, Květa Hanzlová, Blanka Hejnová, Josef Hloucal, František Hruška, Josef Kudr, Karel Meissner, František Mlčouch, Vladislav Přibyl, Ladislav Sejkora, Jaroslav Suchý, Zdeněk Hepnar.

1959-60

Hospodářská škola - večerní studium
třídní: profesor Vladimír D i t t r i c h
Marie Baudyšová, Stanislava Cachová, Věra Čechová, Libuše Horáková, Jaroslav Jaroš, Marie Kašparová, Ludmila Kejdanová, Vladimír Kejzlar, Miroslav Klicpera, Miroslav Kmoch, Zdeněk Kubeček, Jaroslav Martinek, Miroslav Podrábský, Ludvík Sechovec, Jana Zerzánová, Miluše Bažantová.

1961-62

Střední ekonomická škola pro pracující
třídní: profesorka Sida E i c h l e r o v á
Miluše Bažantová, Stanislava Cachová, Věra Čechová-Hrušková, Jaroslav Jaroš, Marie Kašparová-Fišerová, Miroslav Klicpera, Miroslav Kmoch, Zdeněk Kubeček, Jaroslav Martinek, Jana Minaříková, Marie Pejskarová, Miroslav Podrábský, Josef Špaček, Jana Zerzánová.

1962-63

Ekonomická škola pro pracující
třídní: JUDr. Jaroslav N e k a r d a
Věra Bénová, Karel Dohnal, Lenka Dvořáková, Jana Hofmanová, Eva Hurychová, Hana Kábrtová, Jana Kejdanová, Eva Lesáková, Helena Linhartová, Věra Lippertová, Jana Mrvová, Eva Poláčková, Růžena Plundrová, Tomáš Polák, Věra Prouzová, Renata Štěpánská, Božena Tesařová, Hedvika Valášková, Marcela Vítková, Helena Dušátková.

1963-64

Ekonomická škola pro pracující
třídní: JUDr. Jaroslav N e k a r d a
Sylva Ansorgová, Emilie Dušková, Miluše Dvořáková, Jaroslava Fajferová, Jana Havlová, Jitka Hejnová, Miroslav Hurdálek, Jana Kleslová, Eva Kroupová, Věra Línková, Jana Machová, Miloslava Michaličková, Eva Morávková, Stanislav Novotný, Jitka Nývltová, Marie Nývltová, Zdeňka Peterková, Olga Prouzová, Božena Semeráková, Marie Semeráková, Marie Středová, Eva Špuláková.

1963-64

Ekonomická škola pro pracující (Police nad Metují)
třídní: J. B a l c a r
Danuše Balcarová-Vovsová, Marie Frenclová, Eva Fulková, Eva Horáková, Jarmila Kotyzová, Věra Kováčová, Vítězslava Novotná, Kamila Ringlová, Jarmila Štanclová, Hana Tolárková, Helena Židková.

1964-65

Ekonomická škola pro pracující
třídní: Ing. Vladimír M u n z a r
Jana Bartoňová, Marie Bařtipánová, Kamila Bernardová, František Čtvrtečka, Blažena Haberlová, Stanislava Hanušová, Anna Heinzelová, Zdeňka Jirků, Anežka Marková, Jindra Matěnová, Soňa Novotná, Anna Partiková, Josef Pelda, Marie Podolská, Zdeňka Sekyrová, Marie Škodová, Václav Žabka.

1964-65

Střední ekonomická škola pro pracující
třídní: Ing. Jiří H o l e č e k
Věra Bénová, Vratislav Čapek, Karel Dohnal, Eva Hurychová, Hana Kábrtová, Jana Kejdanová, Libuše Kmošťáková, Zdena Kovářová, Jitka Martincová, Miroslav Nývlt, Růžena Plundrová, Eliška Rýdlová, Marie Vlachová, Jiří Žižka, Miroslav Šubrt.

1965-66

Ekonomická škola pro pracující
třídní: Prof. Vladimír Matějček
Olga Borůvková, Zdeňka Borůvková, Zdena Červená, Jitka Dvořáková, Věra Foglarová, Helena Hartychová, Anna Hejčlová, Věra Pejskarová, Eva Šindlerová, Jana Šotolová, Ludmila Tomková, Marta Tůmová, Věra Vacková.

1965-66

Střední ekonomická škola pro pracující
třídní: Ing. Jiří H o l e č e k
Božena Balcarová, Věra Hájková, Jana Havlová, Jitka Hejnová, Jarmila Horáková, Marie Hornychová, Miroslav Hurdálek, Milada Hurdálková, Marie Jirásková, Jana Kolářová, Ilona Kollertová, Miloslava Košeová, Marie Košková, Jaroslava Kuldová, Jana Machová, Rut Morávková, Stanislav Novotný, Věra Nývltová, František Provazník, Jaromír Škoda.

1966-67

Ekonomická škola pro pracující
třídní: profesor Josef A l o u n e k
Marcela Havlová, Evžena Hercová, Jaroslava Hetfleišová, Milada Dusílková, Ema Kratochvílová, Alena Kühnelová, Miloslava Lněničková, Jitka Neťuková, Jana Nováková, Eva Petrů, Eliška Kusková, Dana Valterová, Jarmila Zerzánová, Hana Zítková.

1966-67

Střední ekonomická škola pro pracující
třídní: Ing. Vladimír M u n z a r
František Čtvrtečka, Jana Dusílková, Věra Dvořáčková, Jana Dvořáková, Jaroslav Hejzlar, Věra Hubková, Milena Jakoubková, Miroslav Ježek, Zdeněk Kober, Miluše Macková, Dagmar Pavlíčková, Jindra Rudolfová, Miloslava Šípková, Ludmila Šmídová, Antonie Vepřková, Helena Zítková.

1967-68

Ekonomická škola pro pracující
třídní: profesor Josef A l o u n e k
Zdenka Brusnická, Jana Burdychová, Vlasta Festová, Milada Hanušová, Věra Hrubá, Hana Jirková, Věra Kaucká, Lubor Khom, Miroslava Mertlíková, Eva Prouzová, Jana Pšeničná, Olga Rolná, Alena Spatzierová, Jiřina Svobodová, Alena Šanderová, Bětuška Šimková, Bohuslava Tošovská, Marie Zobalová.

1969-70

Střední ekonomická škola pro pracující
třídní: Ing. Vladimír M u n z a r
Hana Brožová, Jana Burdychová, Jiřina Hamrská, Marta Holasová, Věra Kaucká, Lubor Khom, Hana Němečková, Věra Nováková, Miroslava Posekaná, Jana Pšeničná, Alena Spatzierová-Slezáková, Bětuška Šimková, Stanislava Šolcová, Marie Zobalová.

1970-71

IV. ročník střední ekonomické školy
Třídní: Hana H a u s d o r f o v á
Petr Balcar, Helena Bažantová, Jana Blažková, Zdeněk Čtvrtečka, Eva Čuhaničová, Jan Doležal, Marta Dytrtová, Hana Fousová, Hana Halamíčková,Božena Hluštíková, Jarmila Horná, Jiří Horník, Martin Hrnčíř, Věra Kholová, Jarmila Krafferová, Ludmila Krošláková, Jana Kubečková, Jiří Machek, Josef Martinek, Jaroslava Nehybová, Ivana Niedermertlová, Alena Nováková, Jaroslava Nyčová, Stanislava Pavlová, Hana Prostředníková, Ivana Prouzová, Zdeňka Prudičová, Eva Ptáčková, Helena Řezníčková, Marie Šarfová, Zdeňka Šolcová, Eva Vojtěchová, Marie Záveská.

II. ročník ekonomické školy
Třídní: Olga P e t e r k o v á
Dana Biltschevová, Marta Dusílková, Jitka Dušková, Jana Faltová, Zuzana Fiedlerová, Blanka Fišerová, Hana Gottsteinová, Jana Gritzbachová, Anna Havrdová, Anna Horáková, Naděžda Hvězdová, Eva Jahelková, Ivana Jirásková, Miloslava Justová, Ludmila Kábrlová, Jindřiška Kalinová, Alena Kaufmanová, Dagmar Kohlová, Jaroslava Kvirencová, Marta Lantová, Zdeňka Martincová, Alena Nýčová, Alena Páslerová, Jana Pokorná, Milena Prázová, Rita Semeráková, Ivona Simonová, Blanka Stejskalová, Olga Šmídová, Irena Švarcová, Iva Térová, Hana Vávrová, Dagmar Vrhová, Marie Weigertová, Dobromila Winterová, Anna Zuščáková.

II. ročník studia absolventů SVVŠ
Třídní: Ing. Pavel S c h n e i d e r
Milada Bártová, Jana Barvínková, Hana Blažková, Blažena Čejpová, Zdeňka Dernerová, Olga Hájková, Jitka Hofmanová, Aleš Jandejsek, Jana Kučerová, Naděžda Macková, Jarmila Malichová, Věra Martínková, Helana Masiariková, Pavel Motl, Marie Nováková, Hana Polívková, Soňa Rückerová, Miluška Suchánková, Danuše Svobodová, Jan Šíla, Eva Škaroupková, Ludmila Škodová, Jaroslava Škopová, Hana Šmiková, Dana Šplíchalová, Eva Vanická, Jaroslava Vaníčková, Jana Vavříková, Alena Vernerová, Jiřina Vichrová, Ladislav Hemelík.

1971-72

IV.a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Ing. Vladimír Ř e h á k
Zdeněk Balcar, Jitka Balcarová, Miloslava Balcarová, Marie Čepelková, Eva Černohorská, Jana Doubravská, Petr Dusbaba, Marie Dyntarová, Alena Dytrtová, Zdeněk Entlich, Taťána Fialová, Eva Frindtová, Olga Grimová, Alena Hofmanová, Milena Hornychová, Ilona Hrušková, Miroslava Hůlková, Milena Jelínková, Anna Jindrová, Gustav Kaválek, Irena Klicperová, Dana Košťálová, Jana Kubečková, Taťána Mertlíková, Jaroslava Piskorová, Ilona Prouzová, Milan Rejchrt, Miroslava Sandholcová, Hana Stará, Jiří Štěpán, Alena Vaňková, Marcela Vepřeková.

IV.b ročník střední ekonomické školy
Třídní:Ing. Rudolf D u d á č e k
Věra Bartošová, Alena Blažková, Alena Cvrčková, Marta Čápová, Vlasta Čápová, Lenka Čertnerová, Aleš Čimera, Jitka Faltová, Anna Hofmanová, Jaroslava Jakubská, Ludmila Jirousková, Hana Kilevníková, Rita Kollertová, Ludmila Kylarová, Iva Lecnarová, Vlasta Lukášová, Věra Macková, Renata Malinová, Hana Marvánová, Zuzana Melicharová, Jitka Menclová, Libuše Němečková, Blanka Ruprichová, Jarmila Řeháková, Jitka Sedláčková, Jaroslava Seifertová, Anna Stodolová, Dana Šmídová, Eva Vaňková, Miluše Vlčková, Zdena Voborníková, Eva Vobršálová, Zlata Žilíková

II. ročník ekonomické školy
Třídní: Renata J o c h o v á
Jitka Běhounková, Hana Černá, Eva Čižinská, Libuše Fejfarová, Libuše Frintová, Stanislava Hájková, Hana Horáčková, Blanka Hušková, Miloslava Hylenová, Zdeňka Chudá, Zdeňka Kaněrová, Ludmila Klikarová, Věra Krieglerová, Eva Kylarová, Věra Lichá, Jana Marková, Jitka Mrštinová, Renata Němcová, Stanislava Pavlová, Květoslava Raková, Milada Rašínová, Ludmila Součková, Věra Stárová, Eva Škaloudová, Jaroslava Škodová, Marie Šolcová, Marta Šustrová, Dagmar Tondrová, Zdenka Vinterová, Miluše Voltrová, Hana Vondráčková, Renata Woberschalová, Jana Zelená, Eva Zemanová, Zdeňka Zítková.

II. ročník studia absolventů SVVŠ
Třídní: Ing. Jiří T ö l g
Eva Archlebová, Věra Balašová, Iva Bašková, Vilma Benešová, Drahoslava Čermáková, Dana Drašnarová, Helena Frycová, Zdeňka Hanušová, Věnceslava Hetfleišová, Josef Hladík, Ludmila Hrnčířová, Hana Kovaříčková, Miroslava Kvochová, Sylva Levinská, Jaroslava Machková, Táňa Machová, Vratislav Matějus, Lenka Mencová, Jana Neffová, Jiřina Nechvílová, Jiří Nováček, Eva Petirová, Božena Polatová, Jitka Raková, Danuše Sedláčková, Jana Šolínová, Božena Šupíková-Pekárková, Květoslava Tužilová, Dana Vítová.

1972-73

IV. a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Irena J a n a t o v á
Miloslava Bohuslavová, Marie Brahová, Lenka Doležalová, Eva Dvořáčková, Irena Dzubáková, Ilona Flousková, Zdeňka Francová, Bohuslava Hamplová, Lucie Hedvičáková, Ludmila Hofmanová, Libuše Hochová, Marie Horáková, Olga Hrušková, Milena Ježková, Hana Klimešová, Irena Komárková, Jitka Kopáčková, Miluše Králíková, Jana Kudlová, Milena Laštůvková, Hana Lehká, Lenka Machová, Helena Mervartová, Vlasta Možíšová, Věra Nehybová, Jana Nosková, Jaroslava Nováková, Zdislava Novotná, Hana Patočková, Vlasta Procházková, Marie Rousková, Alena Řehůřková, Drahomíra Škaldová,
Hana Tomášová, Marta Vítová, Hana Henclová.

IV. b ročník střední ekonomické školy
Třídní:Ing. Bohumil Č e r n í k
Václav Bartoš, Vladimír Buchar, Eva Hartmanová, Jaromír Chocholouš, Petr Jansa, Marie Ježková, Vlasta Karlíková, Dagmar Kopecká, Věra Kopecká, Josef Krištov, Josef Leugner, Jitka Mačková, Josef Míšek, Edita Mouchová, Ivana Nemastová, Marie Preclíková, Irena Přibylová, Alena Pumrová, Ivana Rousková, Libuše Řeháková, Marcela Špačková, Josef Šubíř, Dana Thostová, Jan Ticháček, Jaroslava Tomešová, Iva Tomková, Jarmila Třísková, Jana Vítová, Ladislava Vojtěchová, Vlasta Vondroušová, Alena Vymetálková, Milan Zelený, Jana Zikmundová, Jitka Žďárková, Jiřina Židová.

II. ročník ekonomické školy
Třídní: Olga P e t e r k o v á
Miloslava Beránková, Iva Bubeníčková, Eva Burdychová, Jitka Fulková, Marie Hartmanová, Jaroslava Hejzlarová, Hana Herdenová, Marcela Holečková, Eva Hrabíčkovská, Zdeňka Jandová, Dagmar Jánská, Hana Jiroušová, Ilona Krahulcová, Václava Kulhánková, Lenka Kupková, Olga Kymrová, Naďa Langenbergrová, Alena Laštůvková, Irena Mádlová, Vlasta Marková, Marie Matušková, Alena Müllerová, Irena Němečková, Zdeňka Pavelková, Eva Prouzová, Jindřiška Rezková, Hana Rýdlová, Jarmila Samková, Miroslava Šanovcová, Věra Šejvlová, Anna Šmídová, Věra Špicnerová, Vladislava Špreňarová, Olga Tlapáková, Jana Tylšová.

II.ročník studia absolventů středních škol
Třídní: Ing. Helena S c h n e i d e r o v á
Vladimíra Bartoňová, Karel Bauer, Stanislav Bělovský, Ludmila Čulíková, Otakar Jiroutek, Jaroslava Kašparová, Jaromíra Krejsová, Dana Nezkusilová, Alena Nývltová, Hana Poláčková, Květoslava Sedláčková, Hana Seinerová, Hana Suchá, Dagmar Šolcová, Hana Švábová, Blanka Vinterová.

1973-74

IV. a střední ekonomické školy
třídní: Věra F r ý b o v á
Irena Korejsová, Marie Lenfeldová, Eva Matoušková, Jitka Nejtrová, Dana Nováková, Jaroslava Nováková, Blanka Pácová, Ivana
Pátková, Věra Pilcová, Marie Rejnková, Hana Rulcová, Dana Růžičková, Ludmila Rydlová, Dagmar Sadílková, Lea Sadílková, Ivana Sejkorová, Alena Smrčková, Jaroslava Stříteská, Jaroslava Svobodová, Milada Šmídová, Naděžda Špeldová, Hana Švorcová, Dana Tomaštíková, Hana Urbanová, Jana Vajsarová, Lenka Vávrová, Lenka Velcová, Jaroslava Vítková, Vladimíra Vlachová, Lenka Vodehnalová, Marie Zárubová.

IV. b střední ekonomické školy
třídní: Vlasta K r e s t o v á
Alena Andršová, Jaromír Balcar, Petr Bartoš, Zdeněk Borůvka, Drahomíra Borůvková, Hana Boukalová, Marta Brandejsová, Ladislav Bučko, Jaroslava Bursová, Dana Býmová, Zdislav Čáp, Věra Čejchanová, Marcela Čejková, Stanislava Drahná, Jaroslava Dyntarová, Jana Hanušová, Miloš Hartman, Marie Janečková, Jana Joudalová, Marie Kašparová, Milena Knoulichová, Zdeněk Kučera, Milan Novák, Petr Poznar, Miloslav Přibyl, Jaroslav Ságner, Jiří Sedláček, Ladislav Šimek.

II. ročník ekonomické školy
třídní: Jiří Z i k á n
Eva Andrlová, Zdeňka Červená, Věra Čudová, Jana Divíšková, Olga Ducháčová, Iva Dušková, Ivana Kábrtová, Blanka Kaválková, Jana Krejčová, Hana Macková, Marcela Ošlejšková, Jana Pavlátová, Dagmar Pichová, Renata Pražáková, Irena Prokopová, Marcela Prunerová, Alena Rundštuková, Jiřina Rýdlová, Jaroslava Říhová, Jaroslava Sejkorová, Jitka Slavíková, Josef Svoboda, Jana Šremrová, Jitka Tomášová, Jaroslava Václavíková, Hana Vernerová, Eva Volfová, Miroslava Vondráčková, Jiřina Weigertová, Zdeňka Ungrová, Jana Zítková.

1974-75

IV. a střední ekonomické školy
třídní: Josef J e d l í n s k ý
Aleš Balcar, Jana Černohlávková, Eva Fröhdeová, Helena Hambálková, Alena Hemelíková, Jana Hosnedlová, Jiří Jirsa, Stanislav Kejdana, Lada Kerhartová, Irena Jurásková, René Kollert, Marie Krutská, Hana Kubcová, Marie Minaříková, Jitka Mlatečková, Naďa Pavlišová, Eva Pfeiferová, Vlasta Krahulcová-
-Plodková, Milada Prokopová,Drahoslava Rozumová, Petr Samek, Věra Sedmíková, Alena Sokolová, Jana Sušická, Věra Svišťáková, Jana Špačková, Dagmar Taucová, Eva Wagenknechtová.

IV. b střední ekonomické školy
třídní: Dagmar S o l n i č k o v á
Zuzana Balcarová, Irena Borůvková, Irena Celbová, Irena Ceprová, Hana Cibulková, Dana Čejchanová, Marta Čurneková, Alena Ehlová, Irena Fraňková, Věra Hanušová, Miluše Hladíková, Hana Hlaváčková, Věra Jirásková, Dagmar Kodymová, Ludmila Lokvencová, Dana Mihulková, Jarmila Pavlová, Miroslava Potůčková, Hana Rindová, Milena Rindová, Alena Řezníčková, Marie Sehnoutková, Eva Schejbalová, Květoslava Truněčková, Jana Vítková, Jaroslava Voborníková, Ludmila Vlachová, Jaroslava Zákravská, Jitka Zítková.

II. ročník ekonomické školy
třídní: Václav T y r n e r
Božena Baliharová, Naděžda Basalygová, Jana Bočková, Alena Codrová, Olga Čápová, Ivana Freywaldová, Jana Hamzová, Marie Hanolová, Růžena Holoubková, Ivana Horníková, Eva Hornychová, Věra Hovorková, Renata Karásková, Drahuše Klepáčková, Vladimíra Kohoutová, Eva Kolinková, Olga Kuru, Helena Laštůvková, Olga Lustová, Alena Mazáčová, Evženie Pařízková, Eva Petrová, Anna Pourová, Jitka Prouzová, Jitka Rousková, Lenka Samková, Marcela Suchánková, Helena Světlíková, Alena Šlitrová, Marie Švorcová, Jana Trávníčková, Dana Vacková, Hana Vítková, Ilona Vondráčková,
Táňa Všetečková, Dana Zelená.

II. ročník studia absolventů středních škol
třídní: Ing. Pavel S c h n e i d e r
Jiří Adamec, Zdeněk Beneš, Ivana Bořková, Martin Brunner, Jan Čadek, Jaroslav Hitschfel, Jarmila Horáková, Helena Hozáková, František Jehlička, Lidmila Langrová, Tomáš Lihařík, Dagmar Maršíková, Jiří Mašek, Zdeňka Mironová, Renata Mňuková, Bohdana Myšáková, Eva Pechová, Hana Rejchrtová, Eva Samková, Taťána Sichrovská,Jiří Skála st.,Jiří Skála ml.,Radmila Štychová, Renata Trousilová, Olga Vaníková, Ludvík Vlach, Rudolf Zelený, Hana Zemanová, Jana Zilvarová, Milena Zralá.

1975-76

IV. a střední ekonomické školy
třídní: Ing. Vladimír Ř e h á k
Marie Blažková, Daniela Bursová, Alena Čejpová, Ivana Fialová, Zdeňka Halamíčková, Libuše Hanušová, Jiří Hiller, Ilona Hillmannová, Marie Hitschfelová, Věra Hofmanová, Věra Hrodková, Jana Jarošová, Dagmar Jínová, Květa Johnová, Hana Kaněrová, Libuše Klimešová, Ludmila Kociánová, Marcela Kollertová, Stanislava Kožená, Lenka Krsková, Hana Malátová, Stanislava Malínská, Marie Matýsková, Vlasta Meissnerová, Jan Morochovič, Marie Mudryková, Jindra Podužáková.

IV. b střední ekonomické školy
třídní: Ing. Josef J e d l í n s k ý
Jiří Červený, Jaroslav Gütler, Ludmila Kleprlíková, Václav Král, Bedřich Kubec, Vlasta Máslová, Jiří Netík, Marcela Nosková, Jaroslava Nováková, Hana Nývltová, Milena Pazderová, Margit Petrů, Irena Reifová, Hana Rufferová, Zlata Rýdlová, Jarmila Řičařová, Jiří Skalický, Jana Straková, Lenka Šebková, Marie Šefcová, Helena Šmídová, Miroslava Šoušová, Libuše Šustková, Alena Tošovská, Miroslava Vondráčková.

II. ročník ekonomické školy
třídní: Olga P e t e r k o v á

Marie Benešová, Jitka Buchtová, Eva Čejchanová, Ivana Černá, Miloslava Denygrová, Dana Hillerová, Eva Hylenová, Olga Jandová, Věra Kleprlíková, Zdeňka Kočlíková, Hana Kopecká, Markéta Kopecká, Anna Kreifová, Libuše Kubcová, Naděžda Lukášková, Marie Matějusová, Eva Matyková, Marcela Michalcová, Eliška Novotná, Marie Přibylová, Věra Raimová, Věra Spitzerová, Eva Středová, Elena Šašová, Marie Špačková, Jana Šrámková, Alena Štěpánková, Dáša Švadláková, Dana Tmějová, Růžena Vávrová, Irena Vencbauerová, Miloslava Drejslová, Eva Habrová, Hana Vychodilová, Marie Zimová.

II. ročník studia absolventů středních škol
třídní: Mgr. Eliška H l a d k á
Jiří Balcar, Josef Balcar, Jiří Cupal, Helena Fidranská, Josef Findrál, Milena Fléglová, Jaroslava Geisslerová, Jana Hradilová, Milan Jehlička, Helena Kárníková, Jaroslav Kašpar, Ivo Konečný, Jan Krejčí, Jaroslav Kubec, Miroslava Lokajová, Josef Marek, Irena Müllerová, Jaroslava Nedvídková, Jana Nepokojová, Pavel Nosek, Pavel Pleskot, Jiří Rathouský, Milan Rochowanski, Zdeněk Rychtrmoc, Jaroslav Seidlman, Ivo Stránský, Markéta Suchánková, Jan Štěpánek, Helena Vozková, Milena Weisserová.

1976-77

IV. a střední ekonomické školy
třídní: Ing. Bohumil Č e r n í k
Marie Balousová, Zdeňka Borůvková, Jitka Brandejsová, Petr Cvrček, Libuše Činčerová, Libuše Diwischová, Ivana Dudková, Jaroslav Dušek, Jana Dvořáková, Lidmila Dyntarová, Jaroslava Hejnová, Alena Holoubková, Daniela Horáková, Věra Janečková, Iva Štěpánová, Libuše Jarkovská, Hana Kamenická, Jiří Kamír, Ivana Kasnarová, Božena Kašparová, Lenka Klabačková, Jiří Kordulák, Karel Krejčí, Jiří Krtička, Marcela Kubačková, Zorka Rohlenová.

IV. b střední ekonomické školy
třídní: Mgr. Eliška H l a d k á
Alena Hlaváčková, Vladimíra Hlavatá, Anežka Kučerová, Luboš Kylar, Marie Linhartová, Milena Linhartová, Vlasta Lukášková, Olga Majšajdrová, Ludvík Matějů, Alena Navrátilová, Pavla Novotná, Zdeněk Nýč, Jitka Ošťádalová, Hana Pichová, Rostislav Polický, Ludmila Prokopová, Stanislava Remešová, Pavel Rohulán, Ivo Rýdl, Hana Rýdlová, Luděk Stejskal, Zdeňka Škodová, Eva Vacková, Pavel Vachek, Milada Vašátková, Alena Vičarová.

II. ročník ekonomické školy
třídní: Ing. Václav T y r n e r
Marie Berková, Helena Boršová, Sáša Čápová, Ivana Dusílková, Irena Dynterová, Iva Hanušová, Blanka Havrdová, Marcela Hlaváčová, Věra Hülleová, Dáša Klímová, Dana Kozáková, Lenka Křičenská, Marcela Kubáčková, Zuzana Macková, Jana Nepovímová, Gabriela Pavlová, Dagmar Pinkavová, Jiřina Prausslerová, Jana Rohrová, Miroslava Rejzková, Věra Slavíková, Eva Šiková, Alena Školníková, Iva Usenková, Dana Vaňková, Marta Větvičková, Jarmila Vitoušová, Věra Vítová.

II. ročník studia absolventů středních škol
třídní: Ing. Pavel S c h n e i d e r
Hana Balíková, Ludmila Berková, Jiří Braun, Lenka Budišová, Milan Burdych, Alena Burešová, Irena Buriánová, Drahomíra Dubánková, Iva Dubánková, Eva Formanová, Miloš Grudzien, Pavla Hejretová, Zdeněk Hejzlar, Jindřiška Hudská, Ludmila Jirková, Jiří Kaněra, Josef Keclík, Alena Krausová, Milena Krausová, Libuše Kravalová, Monika Kunstová, Zdeňka Luciaková, Václav Neuhöfer, Jan Pekárek, Naděžda Pospíšilová, Hana Pýchová, Miluška Sazimová, Lenka Skrbková, Roman Slabý, Sylva Šturmová, Vladimír Velecký, Vlastimil Viktorin, Erika Zeithamlová.

1977-78

IV. ročník střední ekonomické školy
Třídní: Vlasta R o š t e j n s k á
Alena Barnetová, Jitka Bauerová, Hana Brahová, Hana Ceprová, Věra Čechová, Eva Čejchanová, Zlata Černohlávková, Milena Čížková, Ivana Dubnová, Jana Hamzová, Zuzana Hosnedlová, Jaroslav Janči, Marie Kučerová, Blanka Langová, Jaroslava Langpaulová, Jitka Lecnarová, Danuše Mazačová, Jarmila Nosková, Božena Ottová, Evženie Pařízková, Miroslava Prauseová, Marie Prouzová, Věra Raimová, Milena Rousková, Anna Rufferová, Ludmila Siglová, Jana Svobodová, Miroslava Sychrovská, Naďa Šebková, Jana Šimůnková, Dana Školníková, Danuše Térová, Jana Vodová, Jitka Pfeiferová.

II. ročník ekonomické školy
Třídní: Alena J i r á s k o v á
Marcela Andršová, Irena Dostálová, Marie Drašnarová, Renata Ducháčová, Eva Hálová, Soňa Hejzlarová, Vlasta Hrušková, Dáša Kábrtová, Lubomíra Khomová, Jiřina Klambová, Marie Klepelíková, Květa Kroupová, Zuzana Linhartová, Hana Majerová, Hana Martínková, Hana Nováková, Jiřina Phillipová, Hana Pohlová, Ivana Pomikálková, Jarmila Pronzová, Iva Přibylová, Marie Rzeháková, Ludmila Řezníčková, Dana Seifertová, Jindřiška Schüferová, Lubomíra Slanařová, Jitka Syrovátková, Jana Šimková, Věra Šremrová, Milada Tenřínová, Jana Vítová, Hana Vlášková, Hana Vlčková, Hana Žižková.

II. ročník studia absolventů středních škol
Třídní: ing. Blanka H o f m a n o v á
Marta Cögerová, Karel Cvejn, Lenka Dostálová, Věra Dytrychová, Jaroslava Fryzková, Dana Gregorová, Iva Hanzalová, Petr Heider, Jan Holeček, Ludmila Chládková, Zdeněk Jahl, Marie Jandourková, Jiří Jansa, Vít Kamenický, Evžen Kaplan, Jiří Kirsch, Zdeněk Krejcar, Alena Krejčová, Hedvička Matyášová, Hana Mikulková, Jan Myšička, Marie Myšková, Marta Nováková, Jiří Novotný, Jindřich Nývlt, Jana Prachatická, Markéta Soukupová, Dagmar Srbová, Josef Srkal, Josef Svozil, Hana Šťovíčková, Jiří Suchánek, Alena Ulvrová, Věra Vacková, Alena Venclová, Božena Veverková, Jaroslava Vyhnanovská.

1978-79

IV. ročník střední ekonomické školy
Třídní: Ing. Helena S c h n e i d e r o v á
Zuzana Bugáňová, Lenka Cibulková, Jiří Daněk, Dagmar Doležalová, Jaroslav Dostál, Iva Dubová, Věra Friedová, Helena Hablová, Marie Hlavsová, Jaroslav Hubka, Věra Kejdanová, Alena Kerhatová, Milena Králová, Jarmila Krtičková, Milena Kabečková, Blanka Machová, Helena Machová, Miloslava Mašková, Marie Marvartová, Milena Novotná, Hana Plašilová, Irena Preclíková, Ivana Ruferová, Dana Slezáková, Eva Svobodová, Dana Šiborová, Karel Šourek, Zdeňka Šrajbrová, Marie Šubrtová, Jaromíra Tučková, Blanka Veverková, Jiřina Vinšová, Zdeňka Zedníčková, Hana Jánská.

II. ročník ekonomické školy
Třídní: ing. Bohumil Č e r n í k
Jaroslava Bašová, Ilona Ducháčová, Zuzana Fialová, Zdena Fišerová, Jana Formanová, Lenka Hanušová, Jiřina Hepnarová, Jiřina Hüblová, Věra Jirmanová, Zdenka Kholová, Ivana Klobasová, Libuše Kořenská, Eva Kudrnáčová, Jana Lantová, Ivana Marešová, Jana Maršíková, Marie Mathová, Marie Morávková, Zdenka Nývltová, Blanka Plašilová, Jana Potůčková, Eva Preclíková, Jana Řeháková, Renata Scholzová, Marcela Součková, Jaroslava Šefcová, Jarmila Špačková, Eva Štěpařová, Iva Vlasáková, Jana Voborníková.

II. ročník studia absolventů středních škol
Třídní: ing. Pavel S c h n e i d e r
Tom Balcar, Dagmar Benešová, Hana Čížková, Jitka Fidlerová, Jana Grúzová, Petr Hroch, František Chaloupka, Ivana Klusoňová, Evžen Konstantinov, Danuše Kozlerová, Roman Liar, Jaroslav Lucký, Miroslav Marek, Richard Matura, Marta Mudrayová, Vladimíra Odlová, Hana Paseková, Naděžda Pěničková, Jana Pohlová, Hana Ptáčková, Petr Ptáčník, Ludmila Ráčková, Dana Rudolfová, Dana Řičařová, Irena Sedláčková, Milada Strouhalová, Jiřina Suchá, Vladimír Suchánek, Jitka Utěkalová, Miroslava Vacková, Luděk Zeller.

1979-80

IV. a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Olga P e t e r k o v á
Věra Beránková, Zdeňka Bochová, Daniel Borůvka, Marcela Brahová, Michal Cachovan, Jitka Cihlářová, Otomar Černý, Alena Fraňková, Soňa Harasevičová, Jitka Henclová, Alena Hepnarová, Lenka Jirásková, Věra Jirků, Ludmila Kafková, Věra Netíková, Simona Neumannová, Jana Nýčová, Hana Nývltová, Jana Pavlíčková, Ilona Podoubská, Václav Poláček, Dana Poláková, Jitka Pozděnová, Irena Rzehaková, Iveta Semeráková, Svata Šitinová, Arne Šubrt, Jana Váchalová, Hana Vlášková, Dana Výborná, Jarmila Zástěrová, Rita Židová.

IV. b ročník střední ekonomické školy
Třídní:Ing. Ludmila V a c k o v á
Renata Bartschová, Anděla Blažíčková, Drahomíra Brandová, Jana Bubeníčková, Jana Černá, Lenka Čudová, Alena Dohnalová, Dagmar Francová, Marcela Fraňková, Miloš Hrubý, Dana Hynková, Ivana Ječmínková, Jarmila Jirásková, Eva Kačerová, Jiří Kopecký, Marcela Kuderová, Lenka Linhartová, Eva Machová, Milena Malá, Marie Martincová, Milada Němečková, Iva Nymšová, Lada Rehová, Eva Schirtová, Jana Šafářová, Lada Šmídová, Alena Šolcová, Zuzana Šulcová, Zdeněk Tejchman, Miroslav Vaníček, Helena Wendlová.

II. ročník studia absolventů středních škol
Třídní: Ing. Václav T y r n e r
Jana Bělovská, Věra Brejtrová, Jaroslav Čech, Vladimír Čihák, Zdeňka Devátá, Stanislav Dufek, Zdenka Hejkrlíková, Vladimír Hlavatý, Eva Hojná, Petr Hrabík, Jaromír Hůlek, Jana Jouglíčková, Martin Just, Libuše Kapustová, Lenka Marešová, Stanislav Mertlík, Jiří Medřický, Miroslav Myška, Petr Pilař, Bronislava Poděbradská, Luděk Rais, Milan Rak, Marie Rambousková, Martin Růžička, Alena Řehořková, Eva Studenovská, Taťána Suchánková, Milena Supová, Miroslava Škaloudová, Břetislav Tichý, Jana Vavřincová, Josef Veselka, Oldřich Zima, Marcela Zvoníčková.

1980-81

IV. a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Mgr. Eliška H l a d k á
Květa Bartošová, Jana Biedermanová, Milan Diviš, Dagmar Doležalová, Jiří Gross, Helena Hartmanová, Jaroslava Henčlová, Václav Hrnčíř, Eva Jirmanová, Růžena Klikarová, Jana Kočnarová, Lenka Konfrštová, Věra Kuldová, Bohuslava Linhartová, Vlasta Machová, Eva Málková, Jaroslava Marešová, Iveta Motzová, Lada Musilová, Stanislava Patrná, Ivana Prouzová, Ilona Reková, Irena Rundštuková, Pavel Sobotka, Jitka Součková, Naděžda Šedá, Ivana Šilinková, Marta Šislerová, Marie Štěpánková, Alena Tylchrtová, Eva Vítová, Marie Vlachová, Jana Volfová.

IV. b ročník střední ekonomické školy
Třídní: Ing. Vladimír Ř e h á k
Vlastislav Balcar, Hana Barvová, Věra Berková, Jana Čtvrtečková, Jaroslava Faltová, Blanka Francová, Alena Grimová, Jana Hanušová, Eva Hartmanová, Eva Hofmanová, Miroslav Horký, Dagmar Johnová, Jaromír Karlík, Simona Lohnická, Ivana Mádrová, Marcela Malá, Jiří Marek, Marcela Matějová, Iva Mertová, Jaromír Novotný, Jana Prouzová, Jana Sirůčková, Hana Sochorová, Věra Tejchmanová, Lada Tesařová, Soňa Ticháčková, Jiří Ullwer, Jarmila Ulrychová, Alena Urbanová, Dana Valtová, Eva Vítková, Marta Vondřejcová, Ivana Zilvarová, Lea Zocherová.

I. ročník studia absolventů gymnázií
Třídní: Ing. Bohumil Č e r n í k
Věra Andrová, Jarmila Borůvková, Marie Bládlerová, Tomáš Čejchan, Vladimír Doubek, Jiří Dušek, Dagmar Hanušová, Ivana Hanušová, Vladimír Hylmar, Jana Hurychová, Ivana Hušková, Milana Jarešová, Jiří Jaroš, Zdenka Jasanská, Zdeňek Kábrt, Tomáš Kovařík, Dana Králíková, Zuzana Kužílková, Jiří Květenský, Zdeněk Lakmayer, Jiří Lasák, Jan Lukeš, Jana Matějková, Alena Mikulecká, Eva Nováková, Ivo Panchártek, Olga Peterová, Marcela Preissnitzová, Petr Prokeš, Marta Pršalová, Stanislav Sádovský, Vlasta Seidlová, Ivan Špaček, Jana Šramková, Jana Trubačová, Eduard Tulka, Jitka Václavíková, Ivan Voda.

II. ročník studia absolventů středních škol
Třídní: Ing. Helena S c h n e i d e r o v á
Věra Bláhová, Josef Bulíček, Aleš Federsel, Alena Hanušová, Marie Jirušková, Jiří Klikar, Ivo Kraus, Milan Lamač, Martin Laul, Jarmila Malinová, Naděžda Matěchová, Eva Mužíková, Dagmar Novotná, Stanislav Rudolfský, Květa Snítilová, Pavel Stieglitz, Ilona Strnadová, Eva Suchá, Hana Sychrovská, Jana Škodová, Lubor Špelda, Lenka Tomášová, Eva Trejbalová, Petr Vágner, Jitka Vašatová, Jaroslava Hloupá-Kainová.

1981-82

IV.a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Hana H a u s d o r f o v á
Iva Andrejšínová, Zuzana Beránková, Jitka Bergerová, Jiří Cejnar, Dita Čejchanová, Jiřina Dostálová, Jindřich Hánl, Zdenka Havlíčková, Naděžda Hörbeová, Jitka Juingová, Jiří Kakara, Jana Kociánová, Antonín Krasucki, Jana Kratochvílová, Karel Kudláč, Jana Ládrová, Iveta Langerová, Věra Maryšková, Alena Mirošová, Jana Palečková, Marta Polová, Eva Sedláčková, Renáta Sehnoutková, Lenka Seidlová, Šárka Slepičková, Dana Stejskalová, Monika Stránská, Richard Škyta, Zuzana Vacková, Eva Vlčková.

IV. b ročník střední ekonomické školy
Třídní: Jiří S t a š e k
Ivana Blímová, Daniela Červená, Petr Číža, Pavel Falta, Jiří Fišer, Helena Hájková, Zdeněk Hanuš, Dana Marková, Ilona Holá, Zina Hornychová, Ivana Hynková, Milan Jandal, Pavlína Karásková, Eva Kroupová, Jana Kršiaková, Jan Krtička, Dagmar Krausová, Rita Selková, Jana Macková, Ilona Matysková, Hana Mejstříková, Zdeňka Nehybová, Růžena Petříková, Blanka Ponikelská, Eva Schwarzová, Alena Smrcová, Ivana Stillerová, Hana Středová, Dana Vaculová, Jana Závojková.

IV. c ročník střední ekonomické školy
Třídní: Ing. Blanka H o f m a n o v á
Jan Antl, Kateřina Bártlíková, Stanislava Beránková, Roman Buchta, Stanislava Cvaskovcová, Marcela Germainová, Ilona Havrdová, Blanka Helichová, Karin Holečková, Alena Hronovská, Hana Hubálková, Olga Jandalová, Alena Kopecká, Jarmila Maršíková, Mária Neuschlová, Irena Peroutková, Iveta Skrbková, Marie Sochrová, Sáša Stillerová, Květuše Středová, Květuše Šemberová, Stáňa Škodová, Petr Šolín, Dana Šolínová, Jana Štefková, Hana Tremčinská, Eva Zelená.

I.ročník studia absolventů gymnázií
Třídní: Ing. Václav T y r n e r
Milan Bednář, Hana Boháčová, Marcela Burdová, Miroslav Černý, Dagmar Dostálová, Jiří Ducháč, Vladimír Grček, Markéta Henclová, Jaroslava Herainová, Aleš Hrnčíř, Jana Hrušková, Jarmila Jarkovská, Jiřina Kovářová, Jana Kulhánková, Jitká Lesáková, Jana Mackerlová, Lenka Mokrá, Naďa Náglová, Iva Nováková, Věra Nožičková, Miriam Plašilová, Martin Plecháč, Jitka Plecháčová, Jana Polánská, Michal Pop, Petr Pour, Tomáš Prokůpek, Michal Rezler, Marie Siváková, Josef Soukup, Jiří Stanislav, Ilona Šimůnková, Ladislav Tarant, Petr Vít, Richard Halbsgut.

Studium při zaměstnání - pětileté ( BROUMOV )
Třídní: Ludvík M a r k l
Alena Dítětová, Irena Dostálová, Jitka Dytrtová, Leopold Flok, Svatava Gerlická, Jitka Heinzelová, Zita Herzogová, Dáša Klímová, Anna Kreifová, Ivana Marešová, Soňa Maryšová, Natálie Mikušková, Hana Nováková, Marie Pasulyová, Jiřina Priknerová, Ivana Rýdlová, Marta Řeháková, Věra Stejskalová, Elena Šašová, Milada Šlosarová, Ludmila Štěpánová, Renata Therová.

1982-83

IV. a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Vlasta S t a š k o v á
Eva Balcarová, Lenka Boučková, Roman Cellar, Lenka Čechovičová, Hana Čtvrtečková, Marcela Duchatschová, Luboš Haken, Helena Hillmannová, Soňa Hofmanová, Jana Horáčková, Danuše Kašparová, Dana Kejzlarová, Jiří Klepsa, Blanka Knytlová, Olga Košlíková, Dana Konečná, Iveta Kubečková, František Kučera, Lenka Letková, Eliška Lukášková, Milan Mach, Miroslava Macková, Marcela Matoulková, Marie Matoušová, Zdena Moravcová, Božena Páclová, Vlasta Petrová, Lenka Piplová, Jitka Plná, Jiří Pollák, Miroslav Rudolf, Jitka Šefránková, Jana Špuláková, Radomíra Zavřelová, Milan Zilvar.

IV. b ročník střední ekonomické školy
Třídní: Oldřich P t á č e k
Miloslava Adamová, Jana Beková, Oldřich Čáp, Eva Čapková, Radomíra Dítětová, Jitka Fišarová, Petra Havlová, Vladimíra Horáčková, Josef Hronovský, Hana Janková, Zuzana Ježková, Lenka Koblasová, Tomáš Kodym, Jana Krejsková, Ivana Liskovská, Dagmar Machová, Marcela Milerová, Eva Němcová, Růžena Pejková, Jitka Petříčková, Alena Semeráková, Hana Skalická, Romana Skorkovská, Jaroslava Slezáková, Jana Staňková, Iva Svitáková, Jana Šejnová, Helena Štěpánková, Eva Švábová, Dana Thumová, Ivana Tomášková, Zuzana Weberová, Jana Zhoufová, Štěpánka Žáková.

I. ročník studia absolventů gymnázií
Třídní: Ing. Václav T y r n e r
Jana Adamová, Tomáš Bartoň, Lidmila Brožová, Jiří Březina, Iva Dáňová, Petr Hanák, Eva Hanušová, Marie Hartmanová, Lada Hůlková, Milan Jánský, Zdena Knejpová, Jana Komárková, Ludmila Kovaříková, Jan Lojda, Jindra Lžičařová, Ivana Mannová, Stanislava Máslová, Dana Müllerová, Jana Nesejtová, Aleš Obst, Simona Pázlerová, Lenka Prokopová, Milan Puš, Milan Rejl, Jaroslava Stejskalová, Pavel Streubel, Marie Suchánková, Eva Šabatová, Jana Škodová, Alena Špačková, Olga Štosková, Věra Trojnová, Jana Valterová, Jana Vávrová, Miroslava Vávrová, Pavel Vrba, Martina Zejfartová, Petr Řehák.

1983-84

IV. a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Ing. Helena P l i c h t o v á
Štěpánka Bartošová, Vladimíra Dvořáková, Tomáš Dušek, Iva Dyntarová, Renata Hofmanová, Kateřina Hozáková, Lenka Hvězdová, Alena Jirásková, Ladislava Kapuciánová, Eva Kárníková, Bohumila Kašparová, Jana Kašparová, Petr Kavalír, Jana Komínková, Lenka Kuderová, Hana Kuřátková, Marie Lecnarová, Eva Lindeová, Roman Morávek, Iveta Obršálová, Simona Pavlová, Jana Račáková, Iveta Rošková, Aranka Rousková, Hana Řeháková, Lenka Řeháková, Dagmar Stěhulová, Romana Šisluová, Irena Škodová, František Tejkl, Hana Umlaufová, Petra Urbánková, Ivana Vašíčková, Kamila Vojtíšková, Michal Weisser, Marcela Wunerová, Václava Záleská.

IV. b ročník střední ekonomické školy
Třídní: Ing. Vladimír Ř e h á k
Marie Brožová, Iveta Bryksí, Eva Černá, Ivana Dolenská, Ivana Doležalová, Pavel Hejčl, Hana Hepnarová, Milena Hornychová, Roman Hůlka, Marcela Chrásková, Jana Jiranová, Pavlína Jonášová, Renata Kohlová, Dana Kubíková, Lada Kulhánková, Monika Kuťáková, Ilona Martincová, Radka Moravcová, Ilona Novotná, Lenka Pařízková, Martin Pásler, Milena Pohlová, Michaela Prouzová, Eva Přibylová, Ivana Savková, Dáša Schejbalová, Šárka Slavíková, Jiří Suchánek, Milena Sýkorová, Ivana Šitinová, Miroslava Špryňarová, Helena Thérová, Marie Vašíčková, Hana Vítková, Bedřiška Vlášková, Jana Volkmannová.

I. ročník studia absolventů gymnázií
Třídní: Ing. Luděk P a l a t a
Aranka Březinová, Zdeňka Církvová, Martin Černý, Daniela Dejmková, Šárka Doležalová, Martin Dvořák, Radomíra Ehlová, Milena Faltová, Kristina Ganača, Dana Gregorová, Eva Halešová, Jaroslav Harvalík, Hana Hávová, Soňa Hendrychová, Jaroslava Heřmánková, Radovan Hovorka, Viktor Ivanov, Irena Janáčková, Bořek Jančík, Jiří Janoušek, Lenka Jurčová, Pavel Kleprlík, Jana Kobrová, Karel Krejčí, Ivana Kučerová, Zuzana Kuřátková, Jiří Lukášek, Zuzana Nováková, Jiří Palata, Simona Pišlová, Karel Pudil, Jana Rathová, Eva Rosůlková, Jana Rožková, Iva Rulfová, Šárka Řehořková, Marcela Sehnoutková, Gabriela Siegelová, Hana Stehnová, Monika Šimková, Marie Šťastná, Marta Tomanová, Jitka Trejtnarová, Ivana Valová, Marcela Volfová, Roman Vomáčka, Eva Wolfová.

1984-85

IV. a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Eliška H l a d k á
Olga Balcarová, Zbyšek Česenek, Radmila Doubková, Ivana Drahorádová, Ivona Eudlerová, Ivana Exnerová, Renáta Grussová, Dagmar Hájková, Ivana Havlová, Iveta Chlumcová, Bohdana Janková, Romana Jůzová, Helena Kastuerová, Jana Kollertová, Soňa Kollertová, Irena Kotyzová, Martina Kučerová, Eva Kumpfová, Ilona Leitnerová, Eva Marková, Jana Mejchrová, Martin Minařík, Alena Petráčková, Šárka Pokorná, Ivana Rollerová, Věra Řeháková, Jana Vávrová, Lenka Semeráková, Ivana Smutníková, Lenka Středová, Marcela Teunerová, Iveta Tilpnerová, Nina Vachková, Jana Vinterová, Hana Vlčková

IV. b ročník střední ekonomické školy
Třídní: Ing. Vladimír Ř e h á k
Ivana Bartošová, Eva Brosová, Pavlína Dyntarová, Renata Hanušová, Šárka Hodrová, Iva Chrásková, Dagmar Kaválková, Ivana Klimešová, Jana Kollertová, Monika Kollertová, Pavlína Konvalinková, Ivana Kotyzová, Eva Kubečková, Jarmila Lukášková, Zdena Mačenbacherová, Eva Martonová, Lenka Matoušová, Pavla Matoušová, Lenka Přichystalová, Jana Pytiaková, Radka Rýdlová, Vladimíra Slezáková, Zuzana Sozanská, Petra Stará, Stanislava Stejskalová, Lenka Suková, Marcela Šolínová, Jolana Špačková, Monika Šrůtková, Dana Švorcová, Gabriela Tóthová, Lenka Vavřinová, Jana Vlášková, Ludmila Vodáková, Eva Vogelová.

I. ročník studia absolventů gymnázií
Třídní: Ing. Luděk P a l a t a
Jana Andrlová, Miriam Bartošová, Martin Baudyš, Jana Cabalková, Leoš Finkous, Eva Hnyková, Jeronym Holý, Monika Horáková, Jana Janáková, Petr Janoušek, Marie Kadlečková, Jana Knápková, Leoš Kouklík, Věra Krajníková, Jaroslav Kubec, Libor Mai, Radka Malá, Petra Marklová, Jana Matoulková, Iva Merklová, Ivana Němcová, Jana Nyklová, Hana Pánková, Václav Pecháček, Pavel Prokop, Marie Rohlenová, Jiří Stehlík, Simona Stříhavková, Ivana Halířová, Marie Šmídová, Vladislav Štefek, Josef Štěpař, Radek Trepný, Tomáš Urban, Iva Valešová, Diana Veverková, Dana Zikmundová.

1985-86

IV. a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Ing. Blanka H o f m a n o v á
Věra Baladová, Blanka Bednářová, Renata Cvrčková, Martina Drapačová, Soňa Dušátková, Anna Dvořáčková, Ivona Formanová, Ivana Franzová, Ivana Grätzová, Lenka Hanušová, Lada Hartmanová, Jana Holzäpfelová, Pavlína Hromádková, Lenka Hronovská, Pavel Hylský, Šárka Janatová, Hana Janušová, Ludmila Jirásková, Jaroslava Kholová, Renata Kodydková, Miroslava Kolisková, Pavla Kurinová, Petr Leiper, Radka Londovská, Ivana Macháňová, Jana Marková, Lenka Martincová, Petr Nejman, Miloš Petřík, Aleš Pincák, Vladimíra Šestáková, Irena Šrajerová, Milan Šváb, Jaromíra Toušková, Jana Zeipeltová.

IV. B ročník střední ekonomické školy
Třídní: Jiří S t a š e k
Eliška Balcarová, Jana Brožová, Ivana Černohorská, Monika Fučíková, Jana Ježková, Petra Jirásková, Pavlína Kudrnová, Alena Marečková, Jindra Marvanová, Lenka Mervartová, Jana Motyčková, Alena Myšičková, Ivana Nosková, Monika Nováková, Zdenka Pejskarová, Monika Poláková, Helena Pouznarová, Štěpánka Rádlová, Iveta Rojšlová, Milada Rojšlová, Irena Rydlová, Renata Rydlová, Monika Soktorová, Jiřina Šrámková, Lenka Thérová, Hana Voborníková, Radka Vorníková, Jana Záleská, Marcela Zítková.

I. ročník studia absolventů gymnázií
Třídní: Ing. Luděk P a l a t a
Květa Babková, Edita Bartošová, Karel Bělohlávek, Eva Benešová, Lucie Čermáková, Jiří Derfl, Irena Dočkalová, Libor Doucek, Šťepánka Hácová, Iva Hrušková, Hana Jansová, Katy Jirásková, Miloslava Kasalová, Jana Kovaříková, Josef Kristek, Jiří Kunte, Jaroslava Macháčková, Josef Malina, Martina Matějková, Miloslav Matoušek,Irena Petráňová, Alena Pitáková, Jana Podlipná, Marcela Posekaná, Marie Rohlenová, Dagmara Rubková, Ivana Sedláková, Renata Skalická, Marie Šedová, Ivana Šolcová, Iva Trojanová, Lenka Vlasáková, Romana Voborníková, Pavel Žáček, Jitka Žďárová, Petr Skála.

1986-87

IV. a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Mgr. Alena J i r á s k o v á
Ivana Baudischová, Jana Brátová, Ilona Cejnarová, Miroslava Čelišová, Marie Čermáková, Petr Černohorský, Aleš Dostál, Jitka Dušková, Milan Felgr, Šárka Gennertová, Hana Hakenová, Dagmar Haraštová, Hana Chudá, Marcela Jirásková, Zdeňka Jirásková, Irena Kaplanová, Kamila Klinková, Radka Horáková, Simona Křivánková, Ludmila Kubíčková, Alena Kuřátková, Jeanetka Lokvencová, Jana Mědílková, Monika Pavlová, Karel Semerák, Renata Slavíková, Lenka Tačíková, Božena Večrbová, Marcela Vlčková.

IV. b ročník střední ekonomické školy
Třídní: Ing. Ludmila V a c k o v á
Ivana Cimbrurková, Jana Fátorová, Michaela Grimová, Šárka Horáková, Romana Kubečková, Renata Merhlová, Jana Nápravníková, Magda Obršálová, Lenka Obstová, Alena Očenášková, Jitka Pařízková, Radka Pavlová, Liana Petirová, Dagmar Podzimková, Jana Prokopová, Alena Rousková, Jitka Rýdlová, Soňa Rýdlová, Renata Slabá, Dagmar Šimková, Věra Šimonová, Věra Šrůtková, Bohdana Štěpánová, Ivana Švastová, Irena Vlasáková, Iva Vojtěchová, Jana Vyšňovská, Věra Zioarová, Jolana Zudová, Marie Žáková.

I. ročník studia absolventů gymnázií
Třídní: Ing. Blanka H o f m a n o v á
Iveta Balcarová, Marcela Dědková, Iveta Dohnalová, Michal Fiala, Jan Flíger, Lenka Hegerová, Jaroslav Herčík, Hana Heřmanská, Rastislav Hloušek, Martin Holý, Dana Jeřábková, Roman Klíma, Jana Kočárová, Vladěna Kučerová, Věra Mazánková, Miroslav Mrázek, Jana Nedělková, Zdeněk Němec, Martina Novohradská, Romana Nývltová, Petr Pavlík, Petra Poklová, Jiří Pospíšil, Soňa Pýchová, Pavel Rufer, Blanka Rybová, Jitka Schánělová, Táňa Svobodová, Roman Šádek, Alfred Takyi, Iveta Vaverková, Helena Vorlíčková, Jana Vrbová, Jana Zindulková, René Zwikirsch, Josef Med.

1987-88

IV. a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Mgr. Dagmar V i n t r o v á
Leona Alinová, Ladislav Bejr, Eva Bernardová, Monika Bitnarová, Jana Císařová, Zbyněk Červený, Miroslava Dědková, Lenka Drašnarová, Jitka Glaserová, Jana Grohová, Marcela Hajnová, Marcela Hauferová, Lada Hejduková, Dana Hejzlarová, Šárka Hornychová, Jitka Houšková, Jana Hrubešová, Violetta Jackiewicz, Eva Kábrtová, Radomíra Kejzlarová, Dana Klimešová, Monika Kristová, Jana Lokvencová, Elena Machová, Hana Martincová, Renata Netíková, David Pavlíček, Lenka Prušinovská, Hana Řeháčková, Jaroslav Škalda.

IV. b ročník střední ekonomické školy
Třídní: Phdr. Rita S t y b l í k o v á
Renata Fiedlerová, Alena Hanušová, Jana Janečková, Eva Jarkovská, Radka Notková, Helena Novotná, Šárka Obstová, Radmila Řepková, Lenka Sajfrídová, Eva Součková, Jana Strašilová, Eva Sukupová, Jitka Šádlová, Ludmila Ševců, Martina Šramarová, Jana Štenclová, Romana Švorčíková, Helena Térová, Jana Tomková, Iveta Tošovská, Renata Týfová, Eva Urbanová, Irena Václavíková, Martina Vaňková, Eva Vlasáková, Karin Vlčková, Iveta Vídeňská, Olga Svobodová, Dana Vrátná, Rita Zohornová.

II. ročník studia absolventů středních škol
Třídní: Ing. Luděk P a l a t a
Marek Bernard, Jaroslav Crha, Eva Čížová, Michaela Hájková, Hana Hemerová, Radek Hofman, Jan Holubec, Alena Hradecká, Jiří Janda, Mirko Janošič, Gabriela Klečalová, Jana Komárková, Lili Krotká, Miroslav Kozlík, Šárka Křížová, Milena Lorencová, Vlastislav Ťoupalík, Andrea Lýrová, Marie Marešová, Alice Mášová, Zdeněk Menšík, Zdeněk Nechuta, Michal Neruda, Jana Nulíčková, Naděžda Pešková, Ivo Plecháč, Milan Podolský, Milan Prokeš, Vítězslav Snášel, Eva Zákravská, Vlasta Šemberová, Renata Šťástková, Václav Vágenknecht, Romana Vrabcová.

V. ročník studia při zaměstnání (Broumov)
Třídní: Josef S t á r e k
Renata Adamírová, Anna Andršová, Hana Brahová, Jana Cvikýřová, Jana Dostálová, Miloslava Dušková, Eva Formanová, Alena Hotárková, František Chlad, Jitka Chmelařová, Olga Jarčušková, Irena Kašparová, Ludmila Lukaščuková, Sylvie Máslová, Hana Nešporová, Jana Nováková, Jaroslava Petrakovičová, Věra Sokolová, Taťána Thérová, Eva Valešová, Jarmila Vlachová.

1988-89

IV.a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Ing. Marie D y n t a r o v á
Radka Baldíková, Milena Bartoníčková, Jana Bašová, Milena Bischofová, Václava Cejpová, Markéta Čejpová, Iveta Černá, Veronika Čtvrtečková, Alena Demartini, Jan Fetters, Luděk Fiedler, Eva Gabrišová, Lidmila Hanušová, Ilona Henclová, Romana Horáková, Věra Hornychová, Renata Chmelařová, Iveta Chrásková, Ladislava Ješinová, Iveta Kasenčáková, Jana Kejdanová, Pavlína Kohlová, Jaroslav Kosař, Iveta Kosinková, Stanislava Košťálová, Luděk Roštlapil, Luboš Sehnoutek, Monika Kosová.

IV. b ročník střední ekonomické školy
Třídní: Mgr. Vlasta S t a š k o v á
Petra Kubíčková, Dana Kurtaková, Michaela Langrová, Dagmar Máderová, Pavla Merklová, Vladimíra Mundlová, Jana Nejmanová, Dita Neumannová, Lenka Pelánková, Veronika Petříčková, Marcela Plná, Jarmila Rosová, Renata Růžičková, Hana Řehůřková, Eva Řezníčková, Jitka Staňková, Marcela Šefránková, Věra Šotolová, Hana Štáblová, Renata Štěpánová, Pavla Tolárková, Monika Tomanová, Ludmila Tylšová, Marcela Váňová, Blanka Veselá, Martina
Veverková, Hana Vlachová, Monika Vrabcová, Renata Zinková, Jiřina Žižková.

1989-90

IV. a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Ing. Milan Ž ď á n s k ý
Dana Adolfová, Radka Bergerová, Monika Bubeníčková, Jitka Cermanová, Monika Černá, Renata Černá, Kateřina Dítětová, Naďa Doležalová, Helena Friedová, Marie Frýbová, Monika Geislerová, Dita Habrová, Monika Haková, Eva Hlaváčková, Naďa Holečková, Monika Huňáčková, Andrea Janků, Rostislav Janoušek, Ivana Jirásková, Anna Jirmanová, Renata Jungová, Renata Kaválková, Marie Kettnerová, Hana Kolisková, Lenka Kollertová, Dana Katyšková, Vladimír Koukal, Jana Kracíková, Pavel Mundl, Karel Šolc, Lenka Věrtelářová.

IV. b ročník střední ekonomické školy
Třídní: PHDr. Rita S t y b l í k o v á
Milena Kubáčová, Romana Kudrnová, Alena Kukeňová, Michaela Laníčková, Zuzana Libnarová, Renata Machová, Edita Maixnerová, Erika Mertlíková, Jitka Mrkosová, Petra Nývltová, Renata Polívková, Iva Rozinková, Markéta Rýdlová, Martina Sedláčková, Renata Sedláčková, Zdeňka Sedláčková, Miluše Středová, Adéla Špeldová, Eva Štantejská, Renata Šťastná, Gabriela Vaňková, Regina Vejvodová, Jana Vlášková, Jitka Vymetálková, Lenka Winterová, Michaela Zelená, Jitka Zemanová.

II. ročník denního pomaturitního studia
Třídní: Ing. Luděk P a l a t a
Lenka Cejnarová, Jiří Drábek, Ladislav Flégl, Pavlína Fraňková, Petr Gregor, Michal Hornych, Martin Kadlec, Milan Káňa, Hana Kopecká, Eva Krobotová, Marcela Marková, Jan Martinec, Michal Mikulecký, Pavel Nejtek, Richard Peisker, Marek Peš, Miroslav Rousek, Michal Saksl, Roman Silný, Jan Světlík, Jan Špetla, Petr Vítek, Zuzana Wernerová.

1990-91

IV. a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Ing. Blanka H o f m a n o v á
Ilona Baierová, Pavlína Bieliková, Ludmila Bitnarová, Michal Brát, Pavlína Dohnalová, Jana Dušková, Jiří Hanuš, Věra Hartmanová, Simona Hejnová, Hana Holečková, Lenka Hrubá, Marcela Hybšová, Marcela Chmelařová, Eva Cholevová, Olga Jeřelová, Petra Jirásková, Romana Kadaníková, Blažena Kánská, Jana Karpfová, Roman Kejzlar, Jana Klicperová, Hana Klofáčová, Eva Kolocová, Eva Knapovská, Jaroslav Komár, Lenka Kráčmerová, Renata Králíková, Jiřina Krmašová, Marcela Kučerová, Petra Ladnarová, Martina Liskovská, Drahomíra Lojmanová, Eva Macková, Radoš Novák, Monika Petrová.

IV. b střední ekonomické školy
Třídní: Mgr. Eliška H l a d k á
Alena Machová, Iveta Mareništiaková, Jitka Martínková, Jana Možíšová, Marcela Nováková, Věra Novotná, Renata Nyklíčková, Jana Ožďanová, Helena Pavlíková, Eva Plná, Věra Podolská, Dana Poláková, Marie Posnarová, Radka Prokešová, Jana Prouzová, Květa Provazníková, Pavla Prymšová, Renata Ramšáková, Marcela Rozinková, Andrea Stirandová, Marcela Suchomelová, Gisela Syrůčková, Iveta Škodová, Lenka Škopová, Rita Špatenková, Petra Tomková, Jana Vavřenová, Denisa Voborníková, Markéta Vojtěchová, Dagmar Vondrová, Renata Vytlačilová, Bohdana Winterová, Eva Zwikirschová, Jana Růžičková.

II. ročník denního pomaturitního studia
Třídní: PHDr. Rita P o p l o v á
Radka Bakešová, Gabriela Bartošová, Aleš Beránek, Simona Dostálová, Jiří Fikeis, Ladislav Fišer,Roman Haláček, Zdeněk Horák, Lenka Hušková, Kamil Jakubec, Jitka Jedináková, Lenka Jelínková, Eva Jirušová, Martin Košnar, Tomáš Marek, Jitka Marková, Jana Matoušková, Radoš Novák, Jan Peška, Radka Práchenská, Renata Prázová, Martina Rojková, Dagmar Vichtová, Pavel Forbelský.

1991-92

IV. a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Mgr. Alena J i r á s k o v á
Petra Balcarová, Kateřina Černá, Lenka Černá, Hana Dlhopolcová, Jitka Dohnalová, Miroslava Doubicová, Dagmar Ducháčová, Jitka Fousková, Lenka Frydrychová, Lenka Gazdová, Milan Hepnar Eva Hepnarová, Jana Hofmanová, Zdeněk Hofman,Kateřina Houšťková, Hana Ježková, Jana Jirásková,Jitka Kanerová, Kateřina Kejzlarová,Alena Kordová, Denisa Krýdová, Ilona Kuňarová, Lenka Lokvencová, Alena Macháčková, Radka Macháčková, Radka Macháňová, Hana Maixnerová, Andrea Malá, Kateřina Maršíková,Marta Mědílková,Martina Mottlová, Lenka Mrštilová, Alice Naimanová, Dušan Postler, Tomáš Thér, Vratislav Tupec, Jan Drašnar.

IV. b ročník střední ekonomické školy
Třídní: Mgr. Dagmar V i n t r o v á
Martina Navrátilová, Markéta Niklová, Daniela Nováková, Štěpánka Nunová, Petra Obršálová, Jitka Patřičná, Galina Petrová, Ivana Podolská, Lada Poláčková, Mariana Popovňaková, Petra Pražáková, Věra Prokýšková, Petra Prouzová, Simona Prouzová, Olga Rudolfová, Petra Růžičková, Monika Rydlová, Iva Ryšavá, Petra Samková, Radka Svatošová, Marcela Sýkorová, Monika Šatrová, Hana Škopová, Blanka Špačková, Jana Štěpánová, Terezie Štěpánková, Leona Švábová, Martina Švorčíková, Ivona Tlapáková, Helena Trojtlová, Renata Vacková, Marie Vlachová, Hana Vojtěchová, Monika Vondrová, Jiřina Winklerová, Renata Zelená, Simona Zítková, Radka Žáková.

II. ročník denního pomaturitního studia
Třídní: Ing. Helena P l i ch t o v á
Eva Balášová, Ivana Balcarová, Petra Blažková, Helena Friedová, Anna Jirmanová, Renata Kaválková, Dana Kotyšková, Lenka Macková, Petr Macháček, Jitka Mrkosová, Petr Neruda, Martin Němec, Dagmar Piskačová, Zdena Postlerová, Zdeněk Roubal, Zdeňka Sedláčková, Ilona Semeráková, Libor Skalický, Martina Stará, Roman Šlechta, Petr Tomášek, Vladimír Uhnavý, Regina Vejvodová, Jana Vlášková, Martin Frinta.

1992-93

IV. a ročník střední ekonomické školy
Třídní: Mgr. Vlasta S t a š k o v á
Roman Balcar, Pavlína Bartošová, Ilona Bejrová, Eva Beránková, Tamara Bittnarová, Markéta Cejnarová, Naděžda Cinková, Jana Čermáková, Blanka Černá, Silvie Dostálová, Jitka Dubnová, Lenka Dvořáková, Lenka Erberová, Radka Formanová, Monika Fridrichová, Lenka Frýbová, Jana Hanzlová, Jitka Holbíková, Věra Holubová, Jana Horáková, Lenka Horáková, Martina Hotárková, Renata Ilšnerová, Petra Izáková, Markéta Jansová, Regina Jungová, Iveta Kafková, Petr Kaválek, Renata Kleprlíková, Leona Kollertová, Jana Králová, Blanka Krpatová, Lubomír Lukášek, Marie Mýlová, Stanislav Sedláček.

IV. b ročník střední ekonomické školy
Třídní: Ing. Ludmila V a c k o v á
Jitka Kuťáková, Simona Laštovková, Renata Lukášková, Markéta Martínková, Martina Mědílková, Monika Mervartová, Denisa Nováková, Viola Novotná, Miloslava Pavelková, Dagmar Pinkavová, Marcela Potočková, Markéta Romžová, Eva Řezníčková,Martina Samková,Monika Sedláčková,Renata Seifertová,Ivana Skládalová,Dita Smolová, Martina Středová, Andrea Svobodová, Hana Široká,Veronika Škodová, Jana Ticháčková, Jitka Tomášková, Alena Urbanová, Olga Vanclová,Jana Venclíková, Jana Voborníková, Hana Volšičková, Pavlína Vrbská, Marcela Žbánková.

II. ročník denního pomaturitního studia
Třídní: Ing. Vlastimil M a c h á č e k
Irena Blažková, Karel Čáp, Zuzana Došková, Jiří Horák, Stanislav Hornych, Milan Hričina, Václav Labuť, Lukáš Langer, Zdeněk Martínek, Radek Matyáš, Vladimír Nomanský, Petr Nývlt, Martina Pallová, Jiří Prachař, Simona Repčáková, Tomáš Říha, Petr Skočdopole, Leona Svatošová, Čestmír Teichman, Pavel Tetauer, Aleš Trnovský, Romana Vančáková, Stanislav Vebr, Pavel Vít, Jana Zárubová, Jan Kodýtek, Vít Bartoš

1993-94

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní:Ing. Helena S c h n e i d e r o v á
Monika Adamovičová, Petra Balcarová, Lenka Červená, Renáta Davidová, Simona Dohaničová, Jitka Dostálová, Milena Francová, Věra Hartmanová, Marcela Hercíková, Marta Hofmanová, Daniel Hovad, Marcela Janáčková, Monika Kolaříková, Petra Linhartová, Blanka Machová, Martina Mašková, Jan Miler, Marcela Prokýšková, Erika Prouzová, Dagmar Richterová, Lenka Roubalová, Jana Sobotková, Kateřina Světlíková - Dubnová, Milan Sýkora, Zdeněk Šichan, Jana Škarytková, Kateřina Špeldová, Hana Táborská, Dita Vídeňská, Šárka Vlášková, Jan Slovák.

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Pavla H l a v a t á
Martina Čížková, Simona Holecová, Ilona Holečková, Milena Holečková, Eva Kholová, Marcela Kopecká, Hana Králová, Ilona Krtičková, Šárka Kubečková, Karin Kubečková, Iveta Lánská, Jana Mášová, Zuzana Moravcová, Vladislava Petrová, Monika Procházková, Nikola Procházková, Veronika Rydlová, Renata Schlesingerová, Radka Slavíková, Jitka Součková, Jitka Stolínová, Renata Šefcová - Smolíková, Linda Špatenková, Irena Špreňarová, Jana Šteflová, Marie Štípková, Radka Trnečková, Alena Trunečková, Miroslava Tučková, Markéta Urbanová, Ivana Vlasáková, Silvie Zavoralová.

II. ročník denního pomaturitního studia
Třídní: Ing. Helena P l i c h t o v á
Jiří Baše, Tomáš Cicák, Radek Čejpa, Tomáš Felkl, Michal Frejvald, Markéta Hloušková, Monika Horáčková, Petr Horák, Petr Humeňuk, Zdeněk Janovec, Jindřich Jelen, Jiří Ježek, Miloš Jirčík, Josef Kašpar, Radek Kašpařík, René Koleček, Radoš Novák, Monika Rousová, Pavel Růža, Tomáš Sekyra, Petr Šimon, Jaroslav Šturma, Marek Tomášek, Lenka Vlčková.

1994-95

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Ing. Ivana J o h n o v á
Milan Andreovský, Lubor Bořek, Kateřina Dyntarová, Petra Ehlová Monika Fedorová, Jana Foglarová, Petr Foltýn, Petr Hanzl, Martin Hodek, Josef Hrušovský, Jan Koláčný, Věra Leugnerová, Bořek Litterbach, Pavlína Machová, Tomáš Martinec, Petr Musil, Lenka Prášková, Jitka Prušinovská, Dita Pultarová, Milan Roleček, Michaela Rousková, Petra Skálová, Pavlína Sofilkaničová, Vladimír Verner, Vít Vondráček, Iveta Všetičková, Karel Žďárek, Petra Richtrová.

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Hana M a s a r y k o v á
Radek Balcar, Pavel Burda, Iva Čekalová, Jana Čtvrtečková, Jiří Gerža, Radoslav Havel, Jan Hejzlar, Martin Hubálek, Radka Jirásková, Radek Jirka, Pavla Kalousková, David Kašík, Alena Kašparová, Dušan Kaválek, Zuzana Košíková, Kamila Krouželová, Miloš Malý, Bohdan Mikolášek, Lenka Motyčková, Adriana Orešanská, Renata Petirová, Jana Ryšavá, Petra Suchomelová, Michal Škoda, Renata Ticháčková, Eva Tomášková, David Unger, Michaela Vítová.

II. ročník denního pomaturitního studia
Třídní: Ing. Helena P l i c h t o v á
Olga Hermanová, Martin Jansa, Kateřina Jelínková, Jiří Ježek, Jiří Koudelka, Radek Laštovička, Simona Laštovková, Milan Lukašák, Stanislav Rydval, Dušan Sedláček, Pavel Sedláček, Jiří Schejbal, Martin Syrovátka, Jan Šebesta, Jitka Tomášková.

1995-96

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Ing. Lenka D a ň k o v á
Štěpánka Adamová, Jiří Boukal, Gabriela Cejnarová, Rostislav Daněk, Dorota Dudková, Pavel Dusbaba, Petr Hořák, Filip Jiroušek, Bohuslava Klimešová, Denisa Kopecká, Marie Kosinková, Kateřina Králová, Pavel Krtička, Petr Lánský, David Macek, Michal Martin, Ladislav Mertlík, Jitka Oppitzová, Martin Paul, Jan Pražák, Petr Rapant, Monika Rohlíčkov, Jana Rutarová, Aleš Říha, Jana Teichmannová, Radka Tinsová, Martina Uhlířová, Hana Vajsarová, Petra Veisová, Markéta Votavová.

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: PaedDr. Blanka D v o ř á č k o v á
Aleš Balcar, Petr Beran, Tomáš Bernard, Darina Brejtrová, Kateřina Čuhajová, Veronika Faifrová, Ivona Grbačová, Jan Holý, Ilona Kočová, Lenka Koutská, Vladimír Kozel, Taťána Kozlenkov, Petr Kylar, Veronika Lebovičov, Dita Lexová, Marie Lukáčová, Marie Macková, Jiří Macháně, Gabriela Maierová, Jaroslava Melicharo, Monika Nigrinová, Lada Prymšová, Hana Retzerová, Jolana Rykalová, Martina Ságnerová, Jana Soukupová, Kateřina Sucháňová, Marcela Špičková, Zuzana Štrasová, Lada Ungrádová, Zdeněk Zounar.

II. ročník denního pomaturitního studia
Třídní: Ing. Vlastimil M a c h á č e k
Michal Babuljak, Zdeněk Blahovec, Jana Boháčová, Josef Dostál, Petr Chvátal, Kateřina Jansová, Petr Kaufmann, Pavel Kroupa, Štěpán Kubeček, Šár a Kubová, Tomáš Matyska, Šárka Medková, Martin Pavlíček, Jitka Špringerová, Jan Uhlíř, Martin Vejrek, Pavlína Vojtěchová, Petr Zlámal.

1996-97

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Hana H o v o r k o v á
Olga Andrlová, Jana Březinová, Martin Čermák, Vratislav Čermák, Klára Faiferová, Petr Hauk, Milan Hlaváček, Radka Hlaváčková, Lucie Hrubá, Ivana Hurdálková, Martin Chmelík, Barbara Janečková, Petra Jirmanová, Lukáš Králíček, Kateřina Maierová, Marcela Moláčková, Kateřina Nováková, Petr Opřátko, Eva Prymšová, Ivana Ptáčková, Alena Rejdáková, Petra Rovenská, Lenka Sedláčková, Milan Slezák, Miroslav Syrovátka, Kateřina Šotolová, Martina Špreňarová, Markéta Trojanová, Luboš Veverka, Petra Zelená.

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Věra F o r e j t o v á
Jan Barák, Lenka Cvrčková, Josef Čech, Veronika Ehlová, Radim Exner, Vladimír Hála, Jana Hamanová, Jana Hornychová, Martina Jílková, Jana Jiráková, Lenka Jirásková, Hana Krbová, Ivana Kulhánková, Ivo Lejsek, Lenka Martinková, Markéta Mocová, Michaela Nýčová, Petra Pelíšková, Zdeněk Pozděna, Hana Purašová, Tomáš Radoň, Petra Rousková, Pavel Řehák, Andrea Řeháková, Pavlína Sedlatá, Petra Snášelová, Magdaléna Ševců, Renata Škodová, Martina Štěpánová, Martina Tomková, Pavel Urban, Michal Valášek.

IV. c ročník obchodní akademie
Třídní: Ing. Helena S c h n e i d e r o v á
Petra Adámková, Martin Berger, Lenka Bohadlová, Aleš Braha, Irena Cymbrovičová, Petr Čechura, Blanka Černohorská, Marcela Hanušová, Karolína Horáková, Hana Hrnková, Iva Jankovcová, Lucie Jindrová, Renata Jirásková, Eliška Kavková, Robert Kohl, Lenka Kordíková, Šárka Kutinová, Irena Lichá, Hana Linhartová, Monika Marešová, Iva Maršíková, Martina Maštálková, Lenka Přidalová, Jitka Říhová, Martin Soukup, Renata Svobodová, Jana Špačková, Michal Týfa, Milan Václavík, Blanka Voborníková, Milena Vondřejcová, Pavel Zuzek.

1997-98

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Jana B a š o v á
Jitka Balcarová, Jan Borůvka, Jan Culek, Kateřina Čermáková, Tomáš Hájek, Iva Hlavsová, Michaela Hrnčířová, Leoš Jindra, Andrea Kaválková, Zuzana Kortusová, Gabriela Krausová, Jan Kříž, Josef Lácha, Jana Matysková, Miloslava Moravcová, Lucie Němečková, Miloslava Nováková, Helena Peterová, Radim Prášek, Žaneta Pumrová, Miriam Regnerová, Jaroslav Sibera, Jan Škoda, Lucie Tomášová, Lenka Topolnická, Rostislav Trnečka, Martina Vacková, Jan Vaňura, Jitka Vejmělková, Tomáš Volšík, Igor Zagrebelný.

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Eliška H l a d k á
Zdeňka Andělová, Jiří Brož, Lucie Bucharová, Zdeňka Císařová, Petra Červená, Jana Dvořáková, Karel Haider, Petra Hanáková, Marie Hurdálková, Pavlína Chlumská, Lenka Kociánová, Klára Křičková, Ondřej Kubeček, Milan Mityska, Martin Nývlt, Michaela Peterová, Radek Plašil, Eva Roubalová, Lucie Rovenská, Michaela Serbousková, Martina Sochorová, Lucie Stanislavová, Alena Suková, Kateřina Šimková, Dagmar Švorcová, Tereza Valenčinová, Lenka Vintrová, Radana Vlačihovská, Martina Zítková, Kateřina Zmátlová.

IV. c ročník obchodní akademie
Třídní: Ing. Jarmila H l a v á č o v á
Veronika Adášková, Vladimír Böhm, Klára Formanová, Jolana Frýdová, Štěpánka Gennertová, Marian Hornych, Tomáš Hurdálek, Lada Hynková, Jitka Ježková, Monika Kasnarová, Vilma Kollmanová, Marie Kovářová, Petra Kubečková, Kateřina Malá, Lenka Martincová, Jana Melšová, Dita Mervartová, Lenka Molíková, Věra Němečková, Miluše Nováková, Marcela Preclíková, Kamil Roško, Michal Schejbal, Ladislav Skulina, Petra Středová, Pavla Šilhánková, Martina Štěpánová, Petra Švarcová, Hana Týfová, Roman Vít, Petra Voslařová, Jaroslav Zelený, Andrea Zikmundová.

1998-99

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Ing. Vlastimil M a c h á č e k
Zdeněk Borůvka, Hana Brožová, Stanislav Dian, Jakub Drtina, Jaroslav Dušek, Roman Heřmánek, Petra Hilbertová, Tereza Hlávková, Daniela Hrubá, Lenka Hrudíková, Lenka Hurdálková, Lucie Jegorová, Kateřina Ježková, Monika Kocourková, Šárka Kohlová, Ludvík Kulich, Pavlína Kymrová, Martina Lejsková, Ondřej Pavlínek, Petra Pecoldová, Lukáš Pechar, Jan Polášek, Martina Prouzová, Andrea Rokošová, Hana Roubalová, Jan Rutar, Tomáš Souček, Radim Světlík, Jarmila Šplíchalová, Simona Štěpánová, Andrea Vacková, Petra Vacková, Lenka Vernerová.

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Josef Ž i d
Adam Bernášek, Jakub Biltán, Monika Donátová, Kateřina Dušková, Lukáš Grunt, Václav Hronek, Miroslava Jansáková, Zuzana Kalousková, Jitka Kitlerová, Štěpán Kotek, Jan Kubín, Martin Leugner, Lucie Marchesiová, Michal Novotný, Jiřina Onderčová, Ondřej Pácal, David Pásler, Lucie Pešková, Milan Petr, Lenka Rousková, Dita Semrádová, Kateřina Ševců, Marie Škrýbová, Hana Tylšová, Michal Uhlík, Irena Ungerová, Jana Vacková, Alena Vojnarová, Ivana Zemanová.

IV. c ročník obchodní akademie
Třídní: Ing. Ivana J o h n o v á
Martina Adámková, Štěpánka Andrašková, Michal Bartoš, Lenka Bidlová, Monika Cvrčková, Jan Černohouz, Lenka Doležalová, Jaroslav Dušek, Svitlana Dvořáčková, Hana Hellerová, Adéla Horažďovská, Jiří Hrnčíř, Pavel Chalupníček, Václav Klimeš, Lucie Kloučková, Marie Kobrlová, Jitka Mottlová, Andrea Nývltová, Jitka Posejpalová, Petr Prouza, Jana Rokošová, Veronika Slavíková, Kateřina Smolová, Blanka Šrůtková, Mojmír Štelzig, Martina Šulcová, Jana Švorčíková, Lenka Višňáková, Tomáš Vrátný, Martin Žďárek.

1999-2000

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Jaroslav L e p š
Markéta Beránková, Zdeňka Břendová, Iveta Drozdová, Andrea Jirmanová, Dita Jouklová, Žaneta Kejzlarová, Patrik Krejsar, Ondřej Maryška, Martin Meier, Marcel Molinger, Jarmila Morávková, Petra Němcová, Zdeněk Němeček, Denisa Pannyová, Daniela Ringelová, Martina Šlechtová, Lenka Štěpánková, Lubomíra Šujanová, Oxana Vavrina, Jan Zoufal.

2000-01

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Hana H o v o r k o v á
Martin Bartoš, Petra Basarabová, Petra Brejtrová, Alena Cenková, Miroslav Černý, Ondřej Černý, Lukáš Derner, Kamil Faist, Tereza Fiedlerová, Pavel Hrabec, Kateřina Hunešová, Tereza Kostandinovská, Eva Kováříková, Jitka Králová, Hana Kubíčková, Michal Lánský, Monika Lemfeldová, Kateřina Magová, Tomáš Nývlt, Zuzana Ožďanová, Jiří Rajl, Lukáš Rohal, Petr Romža, Petr Semirád, Petra Stodolová, Eva Šrůtková, Jana Vernerová, Jiří Vondřejc.

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Pavla H l a v a t á
Veronika Andršová, Jana Bártová, Lucie Bednářová, Jan Berger, Lucie Černá, Jitka Etrychová, Zuzana Felklová, Klára Hašková, Kateřina Jansová, Lucie Jasiňská, Dita Jirásková, Radka Kozlová, Andrea Kubečková, Eva Kupková, Šárka Lecnarová, Nikola Lepšová, Jana Málková, Jana Moravcová, Lucie Naglová, Martina Pavlínková, Petr Pinkava, Jitka Sucháňová, Kateřina Škaldová, Klára Škopová, Lucie Štaudová, Lenka Švorcová, Lucie Urbanová, Martin Valeš, Kristýna Varačková, Andrea Vejrychová, Dita Vondráková.

IV. c ročník obchodní akademie
Třídní: Ing. Marie D y n t a r o v á
Alena Bačuová, Aneta Brátová, Jan Breuer, Ivana Cvejnová, Hana Felzmannová, Lucie Hornychová, Lucie Hořáková, Petra Hrušková, Jaroslav Jindra, Aneta Kameníková, Ladislav Lelek, Břetislav Lesk, Žaneta Lokvencová, Jan Losenický, Kateřina Loužecká, Petr Málek, Lucie Málková, Aneta Maršíková, Lenka Papírníková, Lenka Pavelková, Věra Pinkasová, Jana Poláková, Martina Prostředníková, Monika Růžičková, Dana Smutná, Michal Stránský, Michaela Štěpánková, Marcela Tučková, Alena Uherová, Soňa Urbanová, Lucie Vojtěchová, Lenka Vychytilová.

IV. d ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Věra F o r e j t o v á
Hana Deylová, Martin Divoký, Lukáš Dyntar, Tomáš Fulka, Ivan Goubej, Lucie Hanzalová, Lenka Horáková, Monika Horynová, Pavla Janáčková, Veronika Jelínková, Ludmila Jeřábková, Kateřina Jílková, Gabriela Kaválková, Darina Manychová, Lucie Marková, Monika Martinková, Jana Morochovičová, Marta Nekvindová, Aleš Podlešák, Veronika Pokorná, Veronika Rejfířová, Lucie Remešová, Věra Sýkorová, Lenka Štěpánová, Lada Tučková, Jana Urbanová, Libor Václavík, Hana Valášková, Přemek Zelený.

2001-02

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Jana Š o l c o v á
Lucie Andršová, Luboš Balcar, Jana Balcarová, Monika Balcarová, Martina Bejrová, Kateřina Bílková, Radka Cinková, Lenka Cvrčková, Ivana Čápová, Eva Černá, Jiří Dítě, Vojtěch Dostál, Tomáš Dusbaba, Petra Foretová, Petra Hájková, Šárka Jiránková, Lenka Jirásková, Veronika Kollertová, Dita Kubcová, Eva Lichá, Michaela Mádrová, Monika Machová, Hana Marková, Lucie Oždianová, Leona Patzeltová, Jana Runštuková, Barbora Tesařová.

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Jana B a š o v á
Blanka Čeňková, Jana Černohorská, Barbora Dianová, Lucie Ďurišková, Radka Hornychová, Ondřej Jedlička, Jana Jelenová, Barbora Kašparová, Jitka Kostronová, Pavlína Kratochvílová, Klára Lebovičová, Pavla Lhotská, Dagmar Marková, Daniela Martincová, Roman Matěna, Petra Matěnová, Marek Paliculin, Lucie Poláčková, Iveta Prouzová, Tereza Rabasová, Martina Raisová, Monika Rovenská, Alena Semeráková, Zuzana Středová, Lenka Škodová, Lucie Tillerová, Lucie Tylšová, Sabina Vágnerová, Olga Vítková, Tereza Zemanová, Michaela Zobalová.

IV. c ročník obchodní akademie
Třídní: Ing. Jarmila H l a v á č o v á
Marcela Balcarová, Jan Bernard, Andrea Diwischová, Marie Drašnerová, Iveta Drtinová, Andrea Fiedlerová, Petra Fiedlerová, Petra Franková, Radek Gelety, Petra Hlávková, Daniela Jindrová, Markéta Jirmanová, Petra Kutinová, Linda Lejsková, Petr Macek, Jitka Mádrová, Veronika Matějů, Pavlína Mervartová, Radek Nesvadba, Barbora Prislingerová, Zuzana Stehlíková, Markéta Suková, Radim Šnajdr, Hana Tomášová, Ilona Vaňátová, Jarmila Veselá, Pavlína Záveská, Jana Zavoralová, Pavlína Zimová.

2002-03

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr Taťána R u p r i c h o v á
Adéla Balcarová, Lenka Brožová, Denisa Brychová, Vendula Černá, Martin Hauschke, Marie Havlová, Jan Jirásek, Petr Jirouschek, Linda Justová, Tereza Kárníková, Michaela Kožená, Jana Lindrová, Petra Machková, Michaela Medlenová, Lucie Nosková, Jana Nývltová, Kateřina Peterová, Martina Prokopová, Lenka Prouzová, David Semerák, Jana Stránská, Judita Suková, Petra Šťavíková, Zdeněk Štěpánek, Dominika Štěpová, Filip Šubrt, Eva Trunečková, Romana Tylšová, Elena Vavřinová, Barbora Vlčková.

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr Hana N y k l í č k o v á
Pavlína Cohornová, Lucie Drapáková, Tereza Honzů, Vladislava Hrušková, Michal Hubka, Hana Kadeřávková, Alice Kováříková, Eva Málková, Denisa Manychová, Lucie Matušková, Petra Nemešová, Jana Novotná, Martina Nýčová, Jan Regner, Jana Říhová, Lucie Slánská, Ester Stránská, Roman Suchánek, Monika Syrovátková, Miroslav Štauda, Miroslav Vondra.

IV. c ročník obchodní akademie
Třídní: Ing. Ivana J o h n o v á
Jitka Balcarová, Zuzana Hoffmannová, Andrea Hofmanová, Hana Hrudíková, Jiří Hurdálek, Petr Janata, Daniela Jindrová, Barbora Kaválková, Hana Khopová, Michaela Klapková, Michaela Konrátová, Kateřina Kosařová, Helena Křivdová, Martin Kubec, Zuzana Kubečková, Jana Marková, Michal Pinkas, Petr Prouza, Jan Rejzek, Hana Součková, Simona Špačková, Jana Štěpánová, Hana Takáčová, Michaela Vanžurová, Jan Vondřejc, Ondřej Záliš, Aleš Zelený.

2003-04

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Ing. Pavel S c h n e i d e r
Pavel Flegl, Ondřej Hanousek, Tereza Hažmuková, Petra Hedvíková, Iva Husáková, Michal Hybeš, Lukáš Chaloupka, Petra Janů, Eva Javůrková, Martina Kábrtová, Vojtěch Konáš, Lucie Konečná, Petra Koudelková, Josef Kubín, Petra Kusebouchová, Martin Marek, Žaneta Marková, Martina Matoulková, Ludmila Miklošová, Lenka Peterová, Kateřina Rožnovská, Aneta Růžová, Vladimír Soukup, Eva Svobodová, Radka Týfová, Linda Veselíková, Ivana Vomáčková, Renata Zavoralová, Emilie Zelená.

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr Jaroslav L e p š
Ondřej Brothánek, Barbora Cachovanová, Šárka Dřímalová, Michala Gažovčiaková, Jan Hanzálek, Rita Jánská, Veronika Jansová, Michaela Janušková, Radek Jirák, Marcela Killarová, Dita Kmošťáková, Martina Krtičková, Zdeněk Macek, Lucie Marunová, Petra Matušková, Petra Moravcová, Václav Myšák, Jana Nováková, Zuzana Novotná, Kristýna Pfohlová, Kateřina Sedláčková, Lucie Sedlmajerová, Aneta Seifertová, Pavlína Smolová, Petra Stirandová, Andrea Suchánková, Petra Šafářová, Jan Šubrt.

2004-05

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr Věra F o r e j t o v á
Iveta Bláhová, Aneta Brahová, Jaroslava Cvejnová, Petra Davidová, Lucie Dostálová, Veronika Francová, Michala Hanzlová, Žaneta Jelínková, Jana Jirásková, Lucie Kleinová, Adéla Kollertová, David Konečný, Daniela Košťálová, Marcela Kozlová, Lucie Krausová, Simona Marešová, Jiří Meixner, Ivo Mrština, Sabina Mrštinová, Lucie Netíková, Jan Nývlt, Simona Pokorná, Michaela Rufferová, Aneta Sedláčková, Jan Turičík, Elena Ulrichová, Jana Vybíralová, Lukáš Zelený, Petra Zelmanová.

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr Pavla H l a v a t á
Denis Bittner, Lucie Burdichová, Radek Čermák, Karolína Faltová, Eva Fátorová, Martin Haman, Lukáš Hlavatý, Sandra Jirásková, Lucie Kaválková, Michaela Klímová, Martina Konečná, Marcela Kroupová, Jan Malina, Hana Nosková, Michaela Pažoutová, Blanka Pohlová, Karolína Pozděnová, Monika Pražáková, Monika Rydlová, Lenka Stierandová, Monika Špryňarová, Hana Šváblová, Žaneta Tomášová, Monika Vítková.

IV. c ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr Aleš S e m e r á k
Aneta Cejnarová, Monika Čejpová, Linda Černá, Veronika Červinská, Jana Čížová, Ivana Doležalová, Šárka Foglarová, Lenka Frňková, Kateřina Grimová, Zuzana Hanzlová, Kateřina Havlová, Tereza Horažďovská, Veronika Jančiová, Radka Jansová, Kateřina Jirásková, Lenka Jiroutová, David Joneš, Renata Kopecká, Lenka Kopsová, Eva Kučerová, Lukáš Kulhavý, Lucie Kupková, Andrea Maierová, Marcela Marková, Pavel Martinec, Tomáš Slavík, Monika Slavíková, Jana Štirandová, Martin Šubrt.

2005-06

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr Hana H o v o r k o v á
Linda Andresová, Denisa Dítětová, Andrea Dočekalová, Petra Drtinová, Eva Erlebachová, Milan Fiedler, Martin Franc, Martina Golová, Lukáš Habr, Martin Havel, Tereza Hemelíková, Ludmila Hylská, Michaela Janovská, Lenka Jirmanová, Martina Kašparová, Michaela Krtičková, Jana Kubečková, Jaroslava Marková, Renáta Menclová, Ivo Mrština, Aneta Ožďanová, Nina Rabišková, Pavlína Rejtharová, Klára Šolcová, Lenka Špačková, Aneta Španielová, Barbora Tačíková, Petra Ticháčková, Jakub Uhlíř, Jan Utratil, Eva Vlčková.

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr Jana B a š o v á
Beáta Bogdanová, Michaela Cejnarová, Hana Celbová, Martin Čech, Petra Černohorská, Ilona Daňková, Lucie Drejslová, Kamila Hejčlová, Markéta Hentzlová, Michaela Hubková, Klára Kovářová, Tomáš Král, Lenka Kratěnová, Jan Leskovský, Radka Mojžíšová, Jana Nýčová, Veronika Paslerová, Pavlína Petrová, Jana Petrů, Anna Pohlová, Lukáš Pomezný, Pavlína Přibylová, Lucie Pumrová, Lucie Samková, Romana Šimková, Matěj Tejchman, Adéla Truxová, Jaroslav Tuček, Monika Vacková, Andrea Zemanová.

IV. c ročník obchodní akademie- informatika v ekonomice
Třídní: Ing. Jarmila H l a v á č o v á
Markéta Baladová, Daniel Demeter, Jakub Drašnar, Jindřich Fáborský, Roman Fiedler, Tomáš Gross, Petr Jelen, Hana Jiránková, Martin Jirman, Jan Kadeřávek, Jiří Kubík, Martina Lesiuková, Tomáš Lucovič, Martin Magnusek, Lucie Minaříková, Miloš Nývlt, Josef Petrů, Tomáš Pražák, Miroslava Říhová, Petr Špelda, Jiří Švanda.

2006-07

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr Taťána R u p r i c h o v á
Monika Balogová, Lucie Bornová, Kateřina Doubalová, Martina Exnerová, Pavla Fléglová, Denisa Hájková, Renata Hanušová, Barbora Hejnová, Ivana Hejnová, Lucie Hotmarová, Renata Jansová, Iveta Kubová, Kateřina Kylarová, Monika Lemerová, Eva Lepšová, Lucie Lokvencová, Marek Mencl, Alena Mervartová, Uljana Mirošničenková, Martina Nocarová, Aneta Plicková, Kateřina Plná, Nikola Slezáková, Jana Svobodová, Irina Šípková, Nikol Šolcová, Jana Šrůtková, Andrea Truněčková, Blanka Vítková, Martina Voslařová.

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr Hana N y k l í č k o v á
Simona Bašková, Sylva Bečičková, Aneta Cvejnová, Marcela Fabiánová, Denisa Fischerová, Olga Hirschauová, Lenka Hornychová, Lucie Hornychová, Iveta Hrušková, Anna Jehličková, Adam Joneš, Lucie Kakarová, Jana Klosová, Lucie Kolísková, Barbora Kollertová, Pavlína Krušinová, Adéla Müllerová, Nikol Nejmanová, Hana Netíková, Lukáš Nymš, Tereza Piewaková, Eva Pohlová, Lenka Rejzková, Natalya Rossokha, Marta Rubešová, Petra Suchánková, Michaela Šedková, Barbora Vacková, Martina Vodičková, Petra Vojtasová.

IV. c ročník obchodní akademie- informatika v ekonomice
Třídní: Mgr. Pavel S m o l a
Michal Antoš, Tomáš Bdínka, Radek Haider, Jan Hrachový, Aneta Hrubá, Tomáš Janoušek, Petr Jansa, Jan Jánský, Michal Jirman, Michal Jirmann, Petra Kalábová, Václav Kinšner, Martin Michel, Aneta Pokorná, Michal Prouza, Tomáš Rais, Michal Rezek, Aneta Sobotková, Aneta Stránská, Tomáš Svoboda, Karel Šafář, Jakub Šanda, Petr Šimon, Jiří Štěpánek, Hana Vávrová, Jan Vlček, Tomáš Voslař. 

2007-08
IV. a ročník obchodní akademie 
 Třídní: Mgr. Jitka K u m p o š t o v á
Nikola Burdichová, Marie Červená, Petra Daňková, Romana Děkanová, Lucie Dvořáková, Kateřina Fišerová, Hana Gumuláková, Renata Hanušová, Lenka Hejnová, Michaela Horníková, Martina Jermanová, Lenka Juránková, Michaela Kontrová, Lucie Kroková, Markéta Kuchařová, Aneta Kunstová, Aneta Mertlíková, Veronika Nosálová, Kateřina Přibylová, Hana Runštuková, Irena Rydlová, Simona Semeráková, Jana Somernitzová, Stanislav Šípek, Sandra Široká, Zuzana Šubertová, Miroslav Švarc, Martina Tupcová, Xenie Ulrichová.
IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Jaroslav L e p š
Veronika Andršová, Kateřina Balcarová, Petra Čtvrtečková, Radek Fiedler, Eva Frauenterková, Jakub Hauschke, Denisa Hepnarová, Klára Herzogová, Eva Chaloupková, Radka Jirušková, Tereza Košutová, Monika Koubková, Alena Maroulová, Jana Martincová, Jaroslav Matěna, Eva Meixnerová, Eva Pápaiová, Lucie Petirová, Ondřej Rychtera, Martin Sedlák, Lucie Sejkorová, Veronika Sodomková, Lucie Solovicová, Šárka Svitáková, Kateřina Škodová, Jiří Špaček, Martina Špryňarová, Jitka Šrůtková, Hana Šulcová, Jana Vincencová.
IV. c ročník obchodní akademie- informatika v ekonomice
Třídní: Ing. Miroslav R u d o l f
Jan Ferenc, Martin Gažovčiak, Jakub Hambálek, Ondřej Hanuš, Lucie Hynková, Lukáš Jirman, Miroslav Juhas, Miroslav Kalousek, Pavel Kaválek, Alice Kebhartová, Jiří Köhler, Martin Lanta, Miroslav Macháň, Martin Matouš, Jan Novotný, Jakub Pavlík, Martin Poláček, Martin Prokop, Pavel Remeš, Ota Scholz, Vít Stříteský, Milan Štěpánek, Pavel Švanda, Marek Tylš, Jakub Vítek.

2008-09 

IV. a ročník obchodní akademie 
Třídní: Mgr. Věra F o r e j t o v á
Daniela Andršová, Michaela Erlebachová, Veronika Fejtková, Barbara Formánková,Jakub Haken, Martina Havlíková, Andrea Horká, Zuzana Jeništová, Věra Juráková,Vojtěch Kaláb, Lucie Kinlová, Petra Klapáková, Lenka Králíčková, Aneta Křivková, Kateřina Lamková, Denisa Lišková, Světlana Mirošničenková, Klára Nováková,Kristýna Petrová, Martina Plíštilová, Miloslava Romžová, Markéta Semeráková, Ilona Šitinová, Kateřina Šnáblová, Petra Valášková, Marcela Vondřejcová, Monika Zienertová.

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Pavla H l a v a t á
Daniel Balcar, Martina Dytrychová, Tereza Francová, Barbora Hejzlarová, Edita Heltová, Veronika Hofmannová, Kateřina Chmelíková, Petra Jeníčková, Martina Jeništová, Lucie Jetmarová, Martina Kráčmerová, Martina Kučerová, Lucie Marková, Veronika Nývltová, Michaela Prokopová, Lucie Ptáčková, Miroslava Rabišková, Tomáš Rompotl, Kateřina Sádovská, Michaela Suchánková, Michaela Svobodová, Kateřina Šimerdová, Lucie Štanglerová, Kristýna Ulichová, Markéta Vlasáková, Petra Voborníková, Tereza Vošmerová, Hana Weissová.

IV. c ročník obchodní akademie- informatika v ekonomice
Třídní: Mgr. Aleš S e m e r á k
Pavel Bednář, Jiří Beneš, Tomáš Borůvka, Artur Demartini, Miloš Diviš, Michal Fulka, Petra Fulková, Jan Hetfleiš, Tomáš Hodoval, Eliška Hrnčířová, Leoš Chaloupka, Lukáš Jiroud, Pavel Kaválek, Jan Krtička, Martin Lukášek, Roman Mihalov, Jakub Moravec, Jan Reichert, Tomáš Rohan, Radomír Řehák, Jakub Seidl, Michal Soldán, Michal Šváb, Lukáš Thér, Marek Tichý, Martina Vargová, Monika Vlčková, Viktor Zerzán.

2009-10

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Hana H o v o r k o v á
Denisa Bachurová, Veronika Bartošová, Nela Benešová, Michala Brejtrová, Denisa Dyntarová, Veronika Hanelová, Denisa Hanzlová, Marie Hladíková, Michael Jakl, Tereza Jaklová, Dita Jelínková, Zuzana Jirsová, Petra Kašparová, Markéta Kholová, Nela Kohlová, Tereza Lelková, Jana Marková, Klára Micherová, Vasylyna Muryn, Jakub Novota, Lucie Nymšová, Petra Pejskarová, Lucie Reková, Jan Řezníček, Pavla Scholzová, Jan Stára, Nikola Šritrová, Martina Šubrtová, Kamila Tačíková, Radka Tučková, Kateřina Zelená

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Jana B a š o v á
Tereza Beková, Václav Daks, Petra Dítětová, Jana Fischerová, Lucie Fleglová, Kristýna Frýbová, Lucie Hamanová, Barbora Hašková, Romana Hejzlarová, Martina Hlaváčková, Lenka Holinková, Monika Holmanová, Nikola Jaklová, Simona Karlíková, Monika Krupičková, Barbora Kusíková, Veronika Lelková, Zuzana Mačková, Petr Macháně, Petr Malý, Petra Nyčová, Markéta Obdržálková, Lukáš Petr, Tereza Pitašová, Denisa Povejšilová, Aneta Ptáčková, Veronika Ramešová, Aneta Sýkorová, Petra Syrovátková, Pavla Šindelářová, Lucie Tóthová, Tereza Uhnavá

IV. c ročník obchodní akademie- informatika v ekonomice
Třídní: Ing. Jarmila H l a v á č o v á
Erik Bartoš, Barbora Henclová, Jaroslav Herzán, Denisa Holbíková, Zuzana Jarkovská, Pavlína Keroušová, Tomáš Kraus, Milan Kuba, Veronika Linhartová, Petr Mervart, Miloslav Přehnil,Kateřina Ptáčková, Zdeněk Runštuk, Lucie Sokolová, Miroslav Špelda,Matěj Tolda, Radka Urbaníková, Lea Vavřenová, David Vrzáček, Daniel Zhibo, Daniel Zubričan

2010-11

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Ing Jana K u ch a ř o v á
Kateřina Bornová, Sabina Čudová, Petra Diblíková, Lucie Faltusová, Andrea Haviarová, Petra Hodovalová, Klára Kábrtová, Veronika Kábrtová, Lucie Kohlová, Pavlína Kreclová, Ivana Kučerová, Lucie Martínková, Marta Martinová, Michaela Mrštíková, Lenka Němečková, Tereza Nýčová, Simona Petírová, Nikola Siegelová, Martina Stříbrná, Lenka Šévlová, Markéta Škodová, David Štefanides, Markéta Tomanová, Jaromír Tomek, Lucie Trávníčková, Lucie Truhlářová, Denisa Týfová, Petra Vlčková, Hana Voborníková, Lucie Zelmanová, Pavel Železov

IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Hana N y k l í č k o v á
Albina Balash, Martin Beránek, Iveta Dostálová, Kamila Francová, Petr Freiberg, Alena Horáková, Lukáš Hubka, Alena Hušková, Josef Hypius, Lucie Chadimová, Veronika Kasalová, Andrea Kejzlarová, Kristýna Koutníková, Daniela Kovalová, Kristýna Kukrálová, Pavla Málková, Jan Matoulek, Dominik Maur, Lenka Netíková, Petra Plachetková, Sylva Pumrová, Lucie Rejchrtová, Michaela Rohlenová, Jan Řehák, Linda Sáričková, Kristýna Šolcová, Irena Šperlingová, Kristýna Štěpánová, Lenka Wilkeová, Radka Zwikirschová, Adam Žďárek

IV. c ročník obchodní akademie- informatika v ekonomice
Třídní: Mgr. Taťána R u p r i ch o v á
Pavel Beneš, Filip Borovička, Barbora Brandejsová, Pavel Burdych, Štefan Demeter, Michaela Ditrichová, Zdeněk Doležal, Michal Farkaš, Martina Francová, Eva Hrnčířová, Barbora Jansová, Monika Jirásková, Zdeňka Jirásková, Michal Kaválek, Ondřej Komár, Daniel Konrát, Romana Lukášková, Nikol Marková, Václav Matějíček, Filip Matoušek, David Richter, Milan Rousek, Dušan Rudiš, David Sarpong, Jan Strnad, Klára Škodová, Adéla Štěpánská, Jan Vávra, Thanh Vu Duc, Klára Zítková

2011-12

IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Ing. Miroslav R u d o l f
Pavlína Andrýsová, Denisa Cejnarová, Markéta Duchatschová, Jan Dušek, Jiří Grulich, Jozefína Holá, Kateřina Horáková, Nikol Chaloupková, Helena Chudá, Tereza Jedináková, Veronika Jeništová, Michael Ježek, Pavlína Jirmanová, Alžběta Machová, Kateřina Maršíková, Veronika Pecoldová, Kristýna Pichová, Michaela Popková, Nikola Rathouská, Kristýna Rinnová, Eliška Romanová, Lukáš Sedlák, Lucie Semeráková, Martin Schmoranz, Lenka Vargová, Zuzana Veselková, Erika Vítová, Kateřina Výborná, Adriana Zahradníková, Kamila Zachová.
 
IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Pavel S m o l a
Monika Balcarová, Marcel Bareš, Anna Cvejnová, Lenka Čtvrtečková, Nikola Demjanovičová, Kateřina Galbavá, Nikola Hejzlarová, Iva Herzogová, Petra Jaklová, Veronika Jansová, Adéla Kárníková, Nikola Kleistnerová, Michaela Koletová, Pavla Kratěnová, Ondřej Mertlík, Petra Nýčová, Jarmila Palatová, Tereza Pechlátová, Petra Pechová, Roman Pražák, Nikol Prouzová, Lucie Pultarová, Kamila Šťastná, Marcela Štěpánová, Filip Thér, Gabriela Vávrová, Nikola Vitverová, Hana Vlčková, Erika Vocásková, Hana Zachovská, Soňa Zrzavá.
 
IV. c ročník obchodní akademie- informatika v ekonomice
Třídní: Mgr. Jitka K u m p o š t o v á
Petr Andrle, Jan Beneš, Michael Bílý, Daniel Borůvka, Pavel Bureš, Jan Effenberk, Jakub Feistauer, Lenka Havlíková, David Honců, Petr Horák, Diana Hrdličková, Michal Hrubý, Jan Jirásek, Michal Kostelecký, Petra Líbalová, Markéta Mojžíšová, Daniel Neumann, Marek Pap, David Prokeš, Kamil Prouza, Miloš Prouza, Lukáš Rázl, Eva Rudolfová, Denisa Seidlová, Jakub Soukup, Marek Šnajdr, Julius Štelzig, Blanka Urbaníková, David Vanya, Natálie Zelená.
 
2012-13
 
IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Věra F o r e j t o v á
Aneta Bartoňová, Petra Černíková, Vojtěch Dostál, Petra Drašnerová, Markéta Endeová, Matouš Hruška, Michaela Hubičková, Petra Juráková, Karolina Kotyzová, Patrik Kříž, Johana Kubcová, Monika Livarová, Martina Mayová, Andrea Netíková, Kristýna Novotná, Hana Podhajská, Šárka Reková, Sabina Rýdlová, Ivana Suchánková, Marie Šimková, Tereza Špryňarová, Radek Šuda, Nikola Trompischová, Daniela Vargová, Lukáš Vašíček, Petr Vik, Jitka Vilhelmová.
 
IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Jan M a c h
Michaela Bernardová, Ondřej Biederman, Aneta Bornová, Safiatou Camara, Ivona Dostálová, Martina Fléglová, Julie Hamplová, Veronika Jirsová, Lukáš Khun, Klára Kotyzová, Filip Kroupa, Aneta Kuřátková, Lucie Miháliková, Martina Milarová, Vendula Paďourová, Nikola Pinkavová, Nikola Plicková, Lucie Schrötterová, Naďa Svatošová, Anna Ševců, Michal Škoda, Kristýna Šnajdrová, Markéta Štusáková, Lukáš Vencl, Lucie Věříšová, Lucie Žalská.
 
IV. c ročník obchodní akademie- informatika v ekonomice
Třídní: Mgr. Pavla H l a v a t á
Karel Beránek, Matyáš Brandejs, Radek Brejcha, Jakub Čeřovský, Charlotte Doležalová, Marek Duška, Jan Gerčák, Jaroslav Hampl, Miloš Hofman, Andrea Kňazovčíková, Veronika Kopecká, Veronika Kotlářová, Lukáš Král, Tomáš Krejčíř, Martin Langr, Jan Lokvenc, Martina Macková, Michal Nosek, Lukáš Novák, Robert Packo, Lukáš Pech, Patrik Popl, Eliška Richterová, Lenka Rydlová, Petra Řezníčková, Martin Solovic, Anna Térová, Vladimír Tichý, Karel Vacek, Petra Vaculková, Simona Varholíková, Petr Weissar.
 
2013-14
 
IV. a ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Hana H o v o r k o v á
Aneta Archlebová, Kateřina Barešová, Michaela Bergerová, Andrea Čtvrtečková, Michal David, Veronika Dostálová, Markéta Efenberková, Tereza Hackerová, Markéta Hrubešová, Mariana Hůlková, Gabriela Chmelařová, Lucie Jirásková, Michaela Jirková, Kristýna Jirmanová, Eva Kantová, Martin Klikar, Markéta Kosařová, Denisa Koudelková, Marek Meisner, Robin Metzner, Žaneta Moravcová, Kateřina Němcová, Lucie Panenková, Nicol Pešíková, Veronika Petráníková, Dominika Rejzková, Monika Řeháčková, Aneta Sedloňová, Jana Šlehobrová, Lenka Štěpánová, Kateřina Vlčková, Aneta Vodáková
 
IV. b ročník obchodní akademie
Třídní: Mgr. Jana B a š o v á
Patrik Birula, Nikola Čtvrtečková, Petra Fléglová, Simona Frödová, Anna Galbová, Tereza Hanušová, Lenka Hartmanová, Kristýna Hepnarová, Daniel Hofman, Kamila Hrnčířová, Veronika Hůlková, Petra Kohlová, Nikola Kosařová, Michaela Kučinková, Daniela Kudláčková, Claudia Matysková, Marek Miko, Martina Mládková, Martin Mošna, Eliška Obytová, Alena Pejskarová, Denisa Procházková, Petra Přibylová, Nikola Rafaelová, Aneta Rýdlová, Petra Sejkorová, Simona Šlehobrová, Tomáš Uhnavý, Kateřina Vaňková, Andrea Vlčková, Věra Vlková
 
IV. c ročník obchodní akademie- informatika v ekonomice
Třídní: Ing. Jarmila H l a v á č o v á
Michaela Adamu, David Balaš, Adam Bergmann, Jan Berka, Pavel Bořík, Vladislav Braha, Jakub Cvrček, Václav Fiala, Daniel Havel, Petr Chromý, Petr Jezbera, Jan Kratochvíl, Štěpán Kraus, Dominik Kunc, Ondřej Lokvenc, Michal Nyč, Zdeněk Rückel, Giridhárí Michal Semerák, Michal Šorf, Vojtěch Tichý, Jakub Vaněček, Tomáš Vejprava, Jaroslav Vítek, Jiří Wiesner, Jakub Zlámal