Domů

Languages

Učební plán

Obor 18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání

 Ročník  1.  2.  3.  4.
 A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY        

 Český jazyk a literatura

 3

 3

 3

 3

 Anglický jazyk

 3/3

 3/3

 3/3

 4/4

 Německý, francouzský, ruský jazyk

 3/3

 3/3

 3/3

 -

 Technická angličtina

 -

 -

 1/1

 -

 Občanská nauka

 2

 1

 -

 -

 Dějepis

 2

 -

 -

 -

 Matematika

 4

 3

 3

 3

 Chemie

 2

-

 -

 -

 Fyzika

 -

2,5 

 Hospodářský zeměpis

 2

 -

-

 -

 Biologie a ekologie

 -  0,5  -  -

 Tělesná výchova

 2/2

 2/2

 2/2

 2/2

 Zpracování dokumentů na PC

 3

 2/2

 -

 -

 Ekonomika

 3

 2

 3

 2

 Účetnictví

 -

 3

 2

 -

 Účetnictví na PC

     2/2  

 Fiktivní firma

-

-

 -

3/3

 Aplikace na PC

 2/2

-

 -

 2/2

 Počítačové sítě

 -

 -

 2/2

 2/2

 Grafika na PC

 -

 -

 2/2  3/3

 Hardware

 3/2

 -

 1

 Operační systémy

 -

 2/2

 2/2

2/2 

 Programování

-

 3/3

  3/3

 3/3

 Celkem

 32/10

 33/17

 33/20

 29/20

         

 B. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

       

 Matematická cvičení

 -

 -

 -

 2

 Konverzace v  ANJ

 -

 -

 -

 2

 Druhý cizí jazyk

 -

 -

 -

 3

 Celkem

 -

 -

-

5

         
 Celkem hodin týdně  32

 33

 33  30