Domů

Languages

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení v roce 2015.

V Náchodě dne 22. dubna 2015 Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodla v souladu s §59, §60, §165 odst. 2. písm.f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v Obchodní akademii, Náchod.

1. kolo přijímacího řízení

63-41-M/02 Obchodní akademie
Výsledek přijímacího řízení

Upozornění

Upozorňujeme, že dle § 60a školského zákona musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Obchodní akademii, Náchod, Denisovo nábřeží 673 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve jmenované škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

RNDr. Věra Svatošová

 

Přijatí žáci

Pořadí Evidenční číslo Stav Body ZŠ Olympiáda CJL MAT Celkem bodů
1. 032 nenastoupí 50 5 45 44 144
2. 085 nenastoupí 49 0 41 50 140
3. 037 nenastoupí 48 0 44 39 131
4. 072 nenastoupí 46 0 38 47 131
5. 003 zapsán 43 0 32 49 124
6. 026 nenastoupí 50 0 30 39 119
7. 105 nenastoupí 49 0 38 30 117
8. 001 nenastoupí 44 0 43 27 114
9. 013 zapsán 44 0 37 33 114
10. 005 zapsán 43 0 29 42 114
11. 021 zapsán 50 0 37 26 113
12. 062 nenastoupí 46 0 40 25 111
13. 019 nenastoupí 45 0 40 25 110
14. 012 zapsán 42 0 35 33 110
15. 022 nenastoupí 42 0 30 38 110
16. 080 nenastoupí 48 0 31 29 108
17. 008 zapsán 47 0 36 25 108
18. 045 zapsán 45 0 32 31 108
19. 050 zapsán 44 0 37 25 106
20. 040 zapsán 46 0 37 22 105
21. 078 nenastoupí 41 0 38 25 104
22. 097 nenastoupí 41 0 40 23 104
23. 011 zapsán 35 0 39 30 104
24. 002 nenastoupí 43 0 38 21 102
25. 077 nenastoupí 36 0 33 33 102
26. 010 zapsán 42 0 34 25 101
27. 070 zapsán 37 0 31 33 101
28. 030 nenastoupí 46 0 33 21 100
29. 082 zapsán 42 0 36 21 99
30. 104 zapsán 49 0 20 29 98
31. 066 zapsán 41 0 32 24 97
32. 035 zapsán 40 0 33 24 97
33. 041 nenastoupí 40 0 30 27 97
34. 058 zapsán 39 0 35 23 97
35. 038 nenastoupí 36 0 31 30 97
36. 028 zapsán 33 0 33 31 97
37. 023 nenastoupí 41 0 33 21 95
38. 014 zapsán 34 0 38 23 95
39. 056 nenastoupí 40 0 33 21 94
40. 091 nenastoupí 35 0 37 22 94
41. 033 zapsán 40 0 30 23 93
42. 088 nenastoupí 38 0 29 26 93
43. 052 zapsán 45 0 28 18 91
44. 060 zapsán 42 0 27 22 91
45. 089 nenastoupí 38 0 26 27 91
46. 075 nenastoupí 38 0 29 24 91
47. 034 nenastoupí 37 0 28 26 91
48. 103 zapsán 39 0 29 22 90
49. 059 zapsán 37 0 34 19 90
50. 090 zapsán 33 0 36 21 90
51. 094 zapsán 31 0 33 26 90
52. 076 nenastoupí 27 0 33 30 90
53. 054 zapsán 45 0 35 9 89
54. 048 zapsán 30 0 29 30 89
55. 009 nenastoupí 37 0 31 20 88
56. 079 zapsán 37 0 32 18 87
57. 004 zapsán 34 0 35 18 87
58. 100 nenastoupí 26 0 32 29 87
59. 098 zapsán 38 0 30 17 85
60. 006 zapsán 29 0 34 21 84
61. 061 nenastoupí 33 0 36 14 83
62. 102 zapsán 40 0 27 15 82
63. 029 nenastoupí 29 0 32 21 82
64. 063 nenastoupí 38 0 36 7 81
65. 017 zapsán 32 0 28 20 80
66. 106 nenastoupí 29 0 29 22 80
67. 046 zapsán 35 0 28 16 79
68. 015 nenastoupí 30 0 34 15 79
69. 055 zapsán 32 0 32 14 78
70. 096 zapsán 31 0 17 30 78
71. 018 zapsán 39 0 25 13 77
72. 095 nenastoupí 37 0 25 14 76
73. 087 nenastoupí 33 0 24 19 76
74. 068 zapsán 34 0 22 19 75

 

Pořadí Evidenční číslo Stav Body ZŠ Olympiáda CJL MAT Celkem bodů
75. 086 nenastoupí 26 0 18 31 75
76. 069 zapsán 25 0 23 27 75
77. 084 zapsán 24 0 33 18 75
78. 083 nenastoupí 35 0 20 19 74
79. 067 zapsán 33 0 27 14 74
80. 042 nenastoupí 30 0 29 15 74
81. 073 zapsán 35 0 21 17 73
82. 020 zapsán 34 0 21 18 73
83. 007 nenastoupí 38 0 20 14 72
84. 092 nenastoupí 31 0 25 16 72
85. 031 nepřijat 38 0 18 15 71
86. 043 zapsán 34 0 21 16 71
87. 101 zapsán 26 0 30 15 71
88. 093 zapsán 24 0 26 19 69
89. 107 zapsán 21 0 34 12 67
90. 053 zapsán 28 0 26 10 64
91. 024 zapsán 23 0 20 21 64
92. 025 zapsán 18 0 18 25 61
93. 099 zapsán 21 0 21 17 59
94. 064 nenastoupí 28 0 20 9 57
95. 081 zapsán 22 0 26 9 57
96. 027 zapsán 20 0 25 12 57
97. 074 nenastoupí 23 0 17 16 56
98. 044 zapsán 16 0 25 15 56
99. 071 nenastoupí 24 0 24 7 55
100. 065 nepřijat 16 0 20 11 47
101. 051 nepřijat 12 0 21 11 44

Neprospěli při zkoušce

Pořadí Evidenční číslo Stav Body ZŠ Olympiáda CJL MAT Celkem bodů
102. 047 zapsán 42 0 0 0 42
103. 016 neprospěl 21 0 25 1 47
104. 036 nedostavil se 34 0 0 0 34
105. 049 neprospěl 17 0 28 4 49
106. 057 neprospěl 35 0 19 4 58
107. 039 nedostavil se 41 0 0 0 41

18-20-M/01 Informační technologie
Výsledek přijímacího řízení

V Náchodě dne 22. dubna 2015 Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodla v souladu s §59, §60, §165 odst. 2. písm.f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v Obchodní akademii, Náchod.  

Přijatí žáci

Pořadí Evidenční číslo Stav Body ZŠ Olympiáda CJL MAT Celkem bodů
1. 219 nenastoupí 48 0 34 37 119
2. 204 nenastoupí 44 0 37 33 114
3. 206 nenastoupí 37 0 41 36 114
4. 202 zapsán 46 0 33 34 113
5. 203 zapsán 46 0 30 24 100
6. 208 zapsán 28 0 32 36 96
7. 213 zapsán 37 0 36 21 94
8. 209 zapsán 32 0 38 21 91
9. 226 nenastoupí 31 0 33 26 90
10. 220 zapsán 38 0 25 26 89
11. 214 nenastoupí 34 0 35 18 87
12. 215 zapsán 34 0 33 16 83
13. 210 nenastoupí 35 0 30 14 79
14. 212 nenastoupí 39 0 28 11 78
15. 218 zapsán 24 0 28 25 77

 

Pořadí Evidenční číslo Stav Body ZŠ Olympiáda CJL MAT Celkem bodů
16. 222 zapsán 26 0 18 31 75
17. 217 zapsán 35 0 27 10 72
18. 223 nenastoupí 29 0 23 19 71
19. 227 nenastoupí 26 0 30 15 71
20. 225 nenastoupí 24 0 26 19 69
21. 201 zapsán 33 0 19 12 64
22. 205 nenastoupí 24 0 31 8 63
23. 221 zapsán 21 0 32 10 63
24. 207 nenastoupí 8 0 21 31 60
25. 211 zapsán 19 0 18 22 59
26. 216 zapsán 28 0 20 8 56

Neprospěli při zkoušce

Pořadí Evidenční číslo Stav Body ZŠ Olympiáda CJL MAT Celkem bodů
27. 224 neprospěl 9 0 28 3

40