Domů

Languages

Zpracování výukového materiálu a ŠVP pro výuku 3D grafiky


Projekt vznikl za finanční spoluúčasti Královéhradeckého kraje. 

 V roce 2008 škola získala grant Královéhradeckého kraje na „Zpracování výukového materiálu a ŠVP pro výuku 3D grafiky“ ve výši 80 000,- Kč, podíl školy byl stanoven na 12 000,- a celkové náklady projektu tedy dosáhnou 92 000,- Kč. V rámci projektu byl vytvořen výukový materiál pro výuku 3D grafiky v programu Blender 3D na středních školách, byl pořízen HW na vybavení školních počítačů (PC – učitelský, LCD monitor, Projektor, 16 x RAM 512MB, 16 x Grafická karta). Součásti projektu také bylo uspořádání kurzu pro žáky školy, který měl ověřit použitelnost tohoto softwaru ve výuce na střední škole.

Projekt byl v 1. pololetí roku 2008 připraven z hlediska HW a SW dostupného v počítačové učebně a ve školním roce 2008/2009 proběhla další část projektu zaměřená na vytvoření výukového materiálu a ŠVP a také praktické odzkoušení výuky na vzorku našich studentů.

Materiály vzniklé během projektu jsou k dispozici zde.