Domů

Languages

Webová aplikace Bakaláři

Co zde lze nalézt:

Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy...), systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes www.

Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.

Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.

Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.

Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním.

Plán akcí - kalendář a seznam plánovaných akcí školy.

Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů). 

Vstup zde >>>>>Bakaláři<<<<< Vstup zde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------