Startseite

Languages

Studijní obor IT

Obor 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
 

 Ročník  1.  2.  3.  4. Počet hodin
 A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 4 13
Technická angličtina - - 1 - 1
Německý, francouzský, ruský jazyk 3 3 3 - 9
Občanská nauka 2 1  -  - 3
Dějepis 2  -  -  - 2
Matematika 4 3 3 3 13
Chemie 2  -  -  - 2
Fyzika 2 2  - 4
Hospodářský zeměpis 2  -  -  - 2
Biologie a ekologie - 1 - - 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Zpracování dokumentů na PC 3 2  -  - 5
Ekonomika 3 2 3 2 10
Účetnictví
3 2  - 5
Účetnictví na PC  -  - 2  - 2
Fiktivní firma  -  -  - 3 3
Grafika - - 2 3 5
Aplikace na PC 2 - - 2 4
Hardware
3 - 1 4
Operační systémy - 2 2 2 6
Počítačové sítě  - 2 2 4
Programování - 3 3 2 8
 CELKEM 31 33 33 29 126
 B.VOLITELNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
Matematická cvičení  -  -  - 2 2
Konverzace  -  -  - 2 2
Druhý cizí jazyk  -  -  - 3 3
 CELKEM  -  -  - 2 2
 Celkem hodin týdně  32  33  33  30 128