Startseite

Languages

Informace o studiu

 

Rozvržení vyučovacích hodin a přestávek.

 

1. hodina 8:00 8:45
2. hodina 8:55 9:40
velká přestávka    
3. hodina 10:00 10:45
4. hodina 10:55 11:40
5. hodina 11:50 12:35
6. hodina 12:45 13:30
7. hodina 13:35 14:20
8. hodina 14:50 15:35

Informace o studiu

Obchodní akademie poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené po čtyřech letech maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se koná podle platné legislativy.


Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie se zaměřením na podnikání

Během studia si studenti osvojí účetnictví a základní právní normy a dovednost pracovat s nimi. Poznají daňový systém se zaměřením na daň z příjmů, daň z přidané hodnoty a spotřební daň. Pochopí podstatu základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice. Dovedou zpracovávat a hodnotit vhodnými metodami informace potřebné k ekonomické činnosti. Naučí se věcně, jazykově a formálně správně zpracovávat písemnosti spojené s hospodářskou činností, včetně využívání možností současné výpočetní techniky.
Studenti jsou připravováni pro různé administrativní činnosti s využitím prostředků výpočetní techniky, práce v oblasti financování, účetnictví a daní, zásobování a prodeje a pro samostatné podnikání. Absolventi mají uplatnění hlavně v ekonomických úsecích národního hospodářství, zejména ve výrobních podnicích, obchodních společnostech, bankách, ve službách, finančních úřadech a v jiných oblastech státní a veřejné správy.
 

Profilová maturitní zkouška v oboru Obchodní akademie

 • Ústní maturitní zkouška – dva předměty (student si volí ze tří předmětů: Účetnictví, Ekonomika, Druhý cizí jazyk, jiný než ve společné části maturitní zkoušky)
 • Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech:

  1. den – 3 hodiny EKO 

  2. den – 3 hodiny Účetnictví na PC 

Společná část maturitní zkoušky (stejná pro oba obory)

 • povinná část:
- Český jazyk a literatura (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška)

- Cizí jazyk (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ - didaktický test, písemná práce a ústní zkouška) nebo Matematika (didaktický test)

 • volitelné předměty: (max 2)  

Obor 18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání

Obor Informační technologie je zaměřen více technicky na HW a aplikační SW. Hodinová dotace v ekonomických předmětech je podstatně nižší než u oboru Obchodní akademie a u předešlého oboru Informatika v ekonomice. Studenti se připravují pro údržbu prostředků IT z hlediska HW, programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení. Připravují návrhy a provádějí realizaci a administraci sítí. Mimo to získají i praktické znalosti z ekonomiky, základů účetnictví, daní a marketingu.Absolventi ovládají úpravu grafických objektů v náročnějším grafickém prostředí a tvorbu grafických prezentací.

 

Profilová maturitní zkouška v oboru Informační technologie

 • Ústní maturitní zkouška – dva předměty Ekonomika a Odborné předměty ICT

Zkouška z Odborných předmětů ICT bude obsahovat 25 maturitních otázek z předmětů Aplikace na PC (4 otázky), Grafika na PC (5 otázek), Hardware (5 otázek), Operační systémy (6 otázek), Počítačové sítě (4 otázky) a jedna otázka na bude zaměřena na oblast HTML a CSS.

 • Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech:

  1. den – 5 hodin programování (250 bodů)

  2. den – 2 hodiny grafických prací (100 bodů) a 2 hodiny zadání z předmětu Aplikace na PC (100 bodů)

  K úspěšnému splnění bude nutné získat minimálně 50% bodů (tj. 225) z celku a zároveň min. 30% z jednotlivých částí.