Startseite

Languages

Projekty OA Náchod

Škola se každoročné snaží zapojit do projektů vyhlašovaných krajem, či do programů dotovaných ESF. Peníze získané z dotací na tyto programy umožńují rozvoj činností, které by škola jinak těžko financovala. V současné době běží projekt financovaný z ESF (peníze středním školám)
Z dotačních titulů kraje se každoročně snažíme o příspěvek na financování projektů zpracovávaných s rakouskou parterskou školou  HAK/HIT Tamsweg (viz. projekty - cizí jazyky).